CDM 211 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Film Semineri: Gölgede Kalan Sinema I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 211
Güz
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, öğrencileri sinema tarihinde önemli bir yeri olan ancak ticari sinema çerçevesinde görünürlüğü düşük olan filmlerle tanıştırmayı ve öğrencilere film kültürü vermeyi amaçlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Önemli sinema örneklerini tanımlayabilecekler,
  • İzledikleri filmleri tartışabilecekler
  • Filmleri sinema tarihindeki yerlerine göre sınıflandırabilecekler
  • Filmleri, içinde üretildikleri kurumsal çerçevenin yapısını göz önünde bulundurarak karşılaştırabilecekler,
  • Filmleri sosyo-kültürel bağlamlarında analiz edebilecekler,
  • Farklı sinema geleneklerini anlatı, teknik, eser sahibi üslupları açısından karşılaştırabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu derste, öğrencilere film kültürü vermek için elzem olan filmler gösterilir tanıtılır ve tartışılır. Ders, 19. yüzyılın sonlarından 1980'li yıllara kadar kanonik, deneysel, öncü sinema, Avrupa ve Amerikan sanat sinemasını kapsar. Değerlendirme bir ara sınav ve bir final projesine (sınav) dayalı olacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Okunacak sayfalar: 6-13. NOWELL-SMITH, G. (1999). The Oxford history of world cinema: [the definitive history of cinema worldwide]. Oxford [u.a.], Oxford Univ. Pr.
2 Sinemanın Doğuşu – sanat ile eğlence arasında - Film gösterimi Excerpts from Lumiere Brothers George Melies - Voyage to the Moon Thomas Edison - The Great Train Robbery Okunacak sayfalar: 13-23. NOWELL-SMITH, G. (1999). The Oxford history of world cinema: [the definitive history of cinema worldwide]. Oxford [u.a.], Oxford Univ. Pr.
3 Erken Dönem Sinema – belgesel ile kurmaca arasında - Film gösterimi Robert J. Flaherty - Nanook of the North (1922) Okunacak sayfalar: 86-91. NOWELL-SMITH, G. (1999). The Oxford history of world cinema: [the definitive history of cinema worldwide]. Oxford [u.a.], Oxford Univ. Pr.
4 Rus Konstrüktivizmi - Film gösterimi Dziga Vertov, The Man with the Movie Camera (1929) Okunacak sayfalar: 92-94. NOWELL-SMITH, G. (1999). The Oxford history of world cinema: [the definitive history of cinema worldwide]. Oxford [u.a.], Oxford Univ. Pr.
5 Sinemada Gerçeküstücülük - Film gösterimi Luis Buñuel - L'Age d'Or (1930) (60 min) - Luis Buñuel - Un Chien Andalou (1929) (21 min) İlk Ödev(gece yarısına kadar yüklenecek) Tony Richardson “The films of Luis Bunuel” Sight and Sound; Jan 1, 1954; 23, 3; s. 125.
6 İtalyan yeni gerçekçiliği - Film gösterimi Vittorio de Sica - Ladri di biciclette (1948) (93 min) Richard Winnington, “Bicycle Thieves” Sight and Sound; Mar 1, 1950; 19, 1; s. 26.
7 Nouvelle Vague - Film gösterimi Jean-Luc Godard – À bout de soufflé (1960) (90 min) Berg, Charles Merrell. "French New Wave Ushers in a New Era of Cinema." Salem Press Encyclopedia (January 2017). Roger Ebert on Godard’s Breathless (http://www.rogerebert.com/reviews/greatmovie-breathless-1960)
8 Cinema Verite - Film gösterimi Chris Marker - La Joli Mai (1963) (145 min) Peter Graham „On Cinema Verite in France” Film Quarterly, Vol. 17, No. 4 (Summer, 1964), s. 30-36.
9 VİZE
10 Avrupa Sanat Sineması - Film gösterimi Michelangelo Antonioni - Blow up (1966) (111 min) Marsha Kinder “Antonioni in Transit” Sight and Sound; Summer 1967; 36/3; pp. 132- 137. Carey Harrison “Two Films (2): Blow-Up” Sight and Sound; Spring 1967; 36/2; pp. 60-62.
11 İngiliz Yeni Dalgası - Film gösterimi Lindsay Anderson - If (1968) (111 min) Robinson, David “Anderson shooting IF...” Sight and Sound; Summer 1968; 37, 3; s. 130.
12 Yol Filmleri - Film Gösterimi Wim Wenders - Alice in the Cities (1974) (110 min) John Pym “The Road from Wuppertal” Sight and Sound; Fall 1984; 53, 4; pg. 244.
13 Hollywood-Olmayan – Amerikan Bağımsız Sineması - Film gösterimi Jim Jarmusch - Stranger than Paradise (1984) (89 min) Richard Linnett “As American as You Are: Jim Jarmusch and Stranger than Paradise” Cinéaste, Vol. 14, No. 1 (1985), pp. 26-28.
14 Final Projesi (Sınav)
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

NOWELL-SMITH, G. (1999). The Oxford history of world cinema: [the definitive history of cinema worldwide]. Oxford [u.a.], Oxford Univ. Pr.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
50
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
26
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
14
Final Sınavı
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema ve dijital medyanın tarihçesini, temelini oluşturan kavram ve teorileri tanımlar ve tartışır.

X
2

Yaratıcılık ve eleştirel düşünceyi kullanarak sinema ve dijital medya sanatları için bir hikâye anlatıcılığı fikri geliştirir.

X
3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları başarılı bir şekilde kullanır.

4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesi, yapım ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde yerine getirir.

5

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesi, yapım ya da yapım sonrası için ileri düzeyde uzmanlık gerektiren bir görevi yerine getirir.

6

Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün görsel temsilleri nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin imajları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

X
7

Etkileşimli dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel becerileri icra eder.

8

Bir film veya dijital medya sanatı çalışmasının, teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarından eleştirel analizini yapar

X
9

Problem çözmeye yönelik bir yaklaşımla, bir film veya dijital medya işinin bireysel sorumluluğunu sıfırdan bitmiş ürüne kadar üstlenir. 

10

Etik davranış normlarını takip eden ve çalışma ortamının etik standartlarını geliştirmek için inisiyatif alan bir ekip üyesi olarak çalışır.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medyayla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest