CDM 211 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Film Semineri: Gölgede Kalan Sinema I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 211
Güz
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, öğrencileri sinema tarihinde önemli bir yeri olan ancak ticari sinema çerçevesinde görünürlüğü düşük olan filmlerle tanıştırmayı ve öğrencilere film kültürü vermeyi amaçlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Önemli sinema örneklerini tanımlayabilecekler,
  • İzledikleri filmleri tartışabilecekler
  • Filmleri sinema tarihindeki yerlerine göre sınıflandırabilecekler
  • Filmleri, içinde üretildikleri kurumsal çerçevenin yapısını göz önünde bulundurarak karşılaştırabilecekler,
  • Filmleri sosyo-kültürel bağlamlarında analiz edebilecekler,
  • Farklı sinema geleneklerini anlatı, teknik, eser sahibi üslupları açısından karşılaştırabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu derste, öğrencilere film kültürü vermek için elzem olan filmler gösterilir tanıtılır ve tartışılır. Ders, kanonik, deneysel, erken dönem avangard (ticari ve gayrı ticari) sinema örnekleri ile Avrupa sanat sinemasını kapsar. Öğrencilerden derse okumaları yapmış olarak gelmeleri beklenir. Değerlendirme iki yazılı ödev ve bir final sınavına dayanacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Okunacak sayfalar: 6-13. NOWELL-SMITH, G. (1999). The Oxford history of world cinema: [the definitive history of cinema worldwide]. Oxford [u.a.], Oxford Univ. Pr.
2 Sinemanın Doğuşu – sanat ile eğlence arasında - Film gösterimi Excerpts from Lumiere Brothers George Melies - Voyage to the Moon Thomas Edison - The Great Train Robbery Okunacak sayfalar: 13-23. NOWELL-SMITH, G. (1999). The Oxford history of world cinema: [the definitive history of cinema worldwide]. Oxford [u.a.], Oxford Univ. Pr.
3 Erken Dönem Sinema – belgesel ile kurmaca arasında - Film gösterimi Robert J. Flaherty - Nanook of the North (1922) Okunacak sayfalar: 86-91. NOWELL-SMITH, G. (1999). The Oxford history of world cinema: [the definitive history of cinema worldwide]. Oxford [u.a.], Oxford Univ. Pr.
4 Rus Konstrüktivizmi - Film gösterimi Dziga Vertov, The Man with the Movie Camera (1929) Okunacak sayfalar: 92-94. NOWELL-SMITH, G. (1999). The Oxford history of world cinema: [the definitive history of cinema worldwide]. Oxford [u.a.], Oxford Univ. Pr.
5 Sinemada Gerçeküstücülük - Film gösterimi Luis Buñuel - L'Age d'Or (1930) (60 min) - Luis Buñuel - Un Chien Andalou (1929) (21 min) İlk Ödev(gece yarısına kadar yüklenecek) Tony Richardson “The films of Luis Bunuel” Sight and Sound; Jan 1, 1954; 23, 3; s. 125.
6 İki Dünya Savaşı arası Avrupa sineması - Film gösterimi Jean Vigo - Zéro de conduite (1933) (41 min) Gyula Zilzer “Remembrances of Jean Vigo” Hollywood Quarterly, Vol. 3, No. 2 (Winter, 1947-1948), ss. 125-128.
7 İtalyan yeni gerçekçiliği - Film gösterimi Vittorio de Sica - Ladri di biciclette (1948) (93 min) Richard Winnington, “Bicycle Thieves” Sight and Sound; Mar 1, 1950; 19, 1; s. 26.
8 Nouvelle Vague - Film gösterimi Jean-Luc Godard – À bout de soufflé (1960) (90 min) Berg, Charles Merrell. "French New Wave Ushers in a New Era of Cinema." Salem Press Encyclopedia (January 2017). Roger Ebert on Godard’s Breathless (http://www.rogerebert.com/reviews/greatmovie-breathless-1960)
9 Cinema Verite - Film gösterimi Chris Marker - La Joli Mai (1963) (145 min) Peter Graham „On Cinema Verite in France” Film Quarterly, Vol. 17, No. 4 (Summer, 1964), s. 30-36.
10 Avrupa Sanat Sineması - Film gösterimi Michelangelo Antonioni - Blow up (1966) (111 min) Marsha Kinder “Antonioni in Transit” Sight and Sound; Summer 1967; 36/3; pp. 132- 137. Carey Harrison “Two Films (2): Blow-Up” Sight and Sound; Spring 1967; 36/2; pp. 60-62.
11 İngiliz Yeni Dalgası - Film gösterimi Lindsay Anderson - If (1968) (111 min) Robinson, David “Anderson shooting IF...” Sight and Sound; Summer 1968; 37, 3; s. 130.
12 Yol Filmleri - Film Gösterimi Wim Wenders - Alice in the Cities (1974) (110 min) John Pym “The Road from Wuppertal” Sight and Sound; Fall 1984; 53, 4; pg. 244.
13 Hollywood-Olmayan – Amerikan Bağımsız Sineması - Film gösterimi Jim Jarmusch - Stranger than Paradise (1984) (89 min) Richard Linnett “As American as You Are: Jim Jarmusch and Stranger than Paradise” Cinéaste, Vol. 14, No. 1 (1985), pp. 26-28.
14 Final Sınavı
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

NOWELL-SMITH, G. (1999). The Oxford history of world cinema: [the definitive history of cinema worldwide]. Oxford [u.a.], Oxford Univ. Pr.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
50
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
13
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
14
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Dijital medya ve sinema alanında eleştirel düşünebilme alışkanlığını geliştirmek X
2 Sinema ve dijital medyanı temelini oluşturan teori, kavram ve fikirleri anlayabilmek ve tartışabilmek. X
3 Sinema ve dijital medya alanındaki pratikleri yaratıcı bir süreç ve/veya bir iş süreci olarak anlamak ve bu süreçlere kültürel ve tarihsel perspektiflerden bakabilmek X
4 Sinema ve dijital medyanın çok-disiplinli ve disiplinlerarası yapısı hakkında farkındalık kazanmak ve böylece çeşitli alanlarda iletişim kurabilen ve haraket eden dinamik, esnek profesyonel karakter geliştirmek. X
5 Pratiğin kuramı ve kuramın pratiğinin biraradalığını esas alan bir anlayış geliştirmek. X
6 İş etiğinin ve profesyonel etiğin normlarını gözetmek.
7 Kendini disipline etme, eleştirme ve yönetme becerilerini edinerek bireysel olarak ve bir takım içinde çalışabilmek. X
8 Sinema ve dijital medya alanına ilişkin teknik ekipmanları ve bilgisayar yazılımlarını kullanabilecek temel bilgiye ve ileri düzey bilgisayar ve bilgi teknolojileri becerilerine sahip olmak.
9 Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medya alanındaki yeni teknolojiler, yeni yapım yöntemleri ve yeni medya endüstrileri ve yeni teoriler ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirmek ve kullanabilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest