Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Sinema ve Dijital Medya

CDM 211 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Film Semineri I: Anlatı Biçimleri ve Tarzları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 211
Güz
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Film Semineri I: Anlatı Biçimleri ve Tarzları, öğrencilere sinemanın yirminci yüzyılın başlangıcından sonuna kadar gelişen anlatı biçimlerini ve stillerini tanıtan temel bir derstir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sinemada anlatı biçimlerinin ve tarzlarının tarihsel bir bağlam ve süreklilik içindeki gelişimini tartışabilecektir.
  • Sinemadaki çeşitli anlatı yaklaşımlarını ve tarzlarını çevreleyen toplumsal bağlamları ve tarihsel anları açıklayabilecektir.
  • Sinemanın tarihsel gelişimini şekillendiren estetik tarzları ve anlatı tekniklerini tanımlayabilecektir.
  • Modern sinemada çeşitli türleri ve hareketleri tarihsel olarak tanımlayan anlatı biçimlerini ve temsil rejimlerini tanımlayabilecektir.
  • Bir anlatı biçimi olarak film dilinin ve filmin gelişimini açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Film Semineri I: Anlatı Biçimleri ve Tarzları, film tarihindeki belli başlı ekollere kapsamlı bir genel bakış sunar ve film dilinin gelişimini araştırır. Ders, anlatı, belgesel ve deneysel formlar üzerinden hareketli görüntülerin tarihsel bir değerlendirmesini aktarır ve öğrenciye sinema pratikleri ve anlatılari ile ilgili eleştirel, teknik ve estetik bir kelime dağarcığı kazandırır. Ders ayrıca öğrencilerin film biçimlerini izleme, tanımlama ve analiz etmeye yönelik becerilerini geliştirir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Sinemanın Öncülleri: Filmden Önce Film Lumiere Brothers (1895, 1896) Workers leaving the factory Arrival of a Train at La Ciotat Alice Guy-Blaché – The Cabbage Fairy (1896) George Méliès - Voyage to the Moon (1902) Thomas Edison - The Great Train Robbery (1903) Pages 6-23 from NOWELL-SMITH, G. (1999). The Oxford history of world cinema. Oxford, Oxford Univ. Pr.
2 Erken Belgesel Haber Filmleri Robert J. Flaherty - Nanook of the North (1922) Pages 86-91 from NOWELL-SMITH, G. (1999). The Oxford history of world cinema. Oxford, Oxford Univ. Pr.
3 Alman Dışavurumculuğu Metropolis, Fritz Lang (1927) pp. 192-204 from NOWELL-SMITH, G. (1999). The Oxford history of world cinema. Oxford, Oxford Univ. Pr. Thomas Elsaesser “Interpreting Metropolis. Reading for the Plot” in Metropolis. Palgrave Macmillan. 2012. pp. 58-75.
4 Sürrealizm Luis Buñuel Un Chien Andalou (1929) L'Age d'Or (1930) Rudolf Kuenzli “Dada and Surrealist Film” in European Cinema (Ed. Elisabeth Ezra) (2004), pp. 78-96. Tony Richardson “The films of Luis Bunuel” Sight and Sound; Jan 1, 1954; 23, 3; pg. 125.
5 Rus Konstrüktivizmi Vertov and Eisenstein The Man with the Movie Camera (Dziga Vertov, 1929 Battleship Potemkin (Sergei M. Eisenstein, 1925) Denise J. Youngblood “Soviet Cinema: The Old and the New” in European Cinema (Ed. Elisabeth Ezra) (2004), pp.41-58. Pages 92-94 from NOWELL-SMITH, G. (1999). The Oxford history of world cinema. Oxford, Oxford Univ. Pr.
6 Şiirsel Gerçekçilik Zero de Conduit – Jean Vigo (1933) Maria Pramaggiore “Zéro de conduite: Jeunes diables au collège (Zero for Conduct)” Quarterly Review of Film and Video. Volume 27. Issue 5, 2010, pp. 413-415. Maximilian Le Cain, “Jean Vigo. Bio” The Sense of Cinema. 2002.
7 İtalyan Yeni Gerçekçiliği Bicycle Thieves (1948) Peter Bondanella “From Italian Neorealism to the Golden Age of Cinecittà” in European Cinema (Ed. Elisabeth Ezra) (2004), pp.119-138. Richard Winnington, “Bicycle Thieves” Sight and Sound; Mar 1, 1950; 19, 1; pg. 26.
8 VİZE SINAVI
9 İkinci Dünya Savaşı Sonrası Japonya Tokyo Story, Yasujiro Ozu (1953) Dennis J. Konshak “Space and Narrative in Tokyo Story" Film Criticism Vol. 4, No. 3 (Spring, 1980), pp. 31-40.
10 Fransız Yeni Dalga Sineması Jean-Luc Godard – À bout de soufflé (1960) (90 min) Pages 576-580 from NOWELL-SMITH, G. (1999). The Oxford history of world cinema. Oxford, Oxford Univ. Pr. Jefferson Kline, “The French New Wave” in European Cinema (Ed. Elisabeth Ezra) (2004), pp. 157-175.
11 Cinema Verité Chris Marker - La Joli Mai (1963) (145 min) Charles Musser “Cinema Verite and the New Documentary” in NOWELL-SMITH, G. (1999). The Oxford history of world cinema. Oxford, Oxford Univ. Pr. pp. 527-537. Michael Kustow “Le Joli Mai” Sight and Sound; Spring 1964; 33/2; pp. 93-94.
12 Çek Yeni Dalgası Vera Chytilova – Daisies (1966) (79 min) Frank, Alison. “Formal Innovation and feminist freedom. Vera Chytilova’s Daisies” CineAction. No: 81, Summer 2010. Robert Buchar. “Vera Chytilova” in Czech New Wave Filmmakers in Interviews. McFarland & Co, 2004, pp. 51-72.
13 Britanya Yeni Dalgası ve Özgür Sinema Lindsay Anderson - If (1968) (111 min) Sarah Street “From Ealing Comedy to the British New Wave” in European Cinema (Ed. Elisabeth Ezra) (2004), pp. 176-193. Robinson, David “Anderson shooting IF...” Sight and Sound; Summer 1968; 37, 3; pg. 130.
14 Yeni Almanya Sineması Screening Wim Wenders - Alice in the Cities (1974) (110 min) Thomas Elsaesser “The New German Cinema” in European Cinema (Ed. Elisabeth Ezra) (2004), pp.194-213. John Pym “The Road from Wuppertal” Sight and Sound; Fall 1984; 53, 4; pg. 244.
15 Dönem Ödevi Teslimi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

NOWELL-SMITH, G. (1999) The Oxford History of World Cinema. Oxford University Press.

 

Ezra, Elisabeth (Ed) (2004) European Cinema. Oxford University Press.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
22
22
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
22
22
Final Sınavı
0
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema, dijital ve etkileşimli medya alanlarındaki temel anlatısal biçimleri, bu biçimlere dair temel kavramları bilir.

X
2

Yaratıcılığını, eleştirel düşünme yeteneğini, sinema ve dijital medya sanatlarına özgü ifade biçim ve araçlarını kullanarak anlatılar yaratır.

3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları yetkin bir şekilde kullanır

4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesinde, yapımında ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde ve bunlardan en az birini ileri düzeyde yerine getirir.

5

Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün temsil rejimlerini nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin anlatıları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

6

Etkileşimli film, video yerleştirme, deneysel sinema ve sanal gerçeklik gibi alanlarda dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel teknik ve estetik becerileri temel düzeyde icra eder.

X
7

Teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarını kullanarak bir film veya dijital medya sanatı çalışmasını eleştirel biçimde analiz eder.

8

İş güvenliği ilkelerini ve etik davranış normlarını takip ederek bir sinema veya dijital medya işinin üretilmesinde yönetici ya da ekip üyesi olarak görev yapar.

X
9

Küresel ölçekte çağdaş bilimsel, toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasal, kurumsal ve sektörel gelişmelerden haberdardır.

10

Sinema ve dijital medya alanlarını çevreleyen problemleri hukuksal, bilimsel ve profesyonel açılardan tanımlayıp çözüm önerileri geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Sinema ve Dijital Medya alanlarıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale" Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.