Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Sinema ve Dijital Medya

CDM 203 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yaratıcı Yazarlık
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 203
Güz
2
2
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Problem çözme
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Kritik verme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders öğrencilerin yaratıcı yazarlık ve öykü anlatıcılığının temel kavramlarına giriş yapmasını amaçlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yazıyla anlatı üzerine yaratıcı bir şekilde tartışabilecektir.
  • Duygu ve fikirlerini yazıyla anlatabilecek ve öykülendirebilecektir.
  • Dramatik eserler üretmekte kullanabileceği düşünsel kaynaklara ve yöntemlere vakıf olacaktır.
  • Karakter ve olay örgüsü geliştirmenin temel tekniklerini uygulayabilecektir.
  • Varolan kurmaca eserlerin yapısını tartışabilecektir
Ders Tanımı Bu ders yaratıcı yazarlık teorileri ile öykü anlatım sanatının yöntemlerini birleştirir. Öğrenciler ders boyunca bu araçları kullanarak yaratıcı bir gözlükle okuyacak, yazacak, yazdıklarını tekrar gözden geçirecek ve öyküler geliştirecektir. 3 ara sınav, 5 ödev ve bir proje olacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş Ders Amaçları, Gereksinimler, Ödevler, Müfredata Genel Bakış - Anlatısal Formların Tarihsel Gelişimi - Dilin ve Deneyimin Limitleri
2 Yaratıcı Yazarlık Yaratıcı Yazım Biçimleri - Yaratıcı ve Bilgilendirici/ Yazım - Yazım ve Hayal Gücü - Somut, Önemli Detaylar - Kayıtsız Olmayan Doğa - Ödev Janet Burroway, Imaginative Writing: The Elements of Craft, Longman Publishing Group, 2006, Chp. 2 (p. 15-44)
3 Ses Karakter Olarak Ses - Karakter Sesi - Bakış Açısı - Bakhtin, Diyalogizm ve Çokseslilik Janet Burroway, Chp. 3 (p. 47-89) Ödev 1: Birinci şahıs bakış açısından bir kentsel deneyim hakkında yazın
4 Karakter Arzu/Görüntü/Ses/Eylem/Düşünce Olarak Karakter - Bir Karakteri Sunma - Çatışma Olarak Karakter - Çok Boyutlu, Yaşayan Karakterler - Kompozit Karakter İnşası - Sosyal Tipler ve Stereotipler Ödev 1'in Gözden Geçirilmesi Janet Burroway, Chp. 4 (p. 94-131) Ödev 2: Bir eylemde bulunmakta olan bir karakteri anlatın
5 Anlatısal Düzen Dünya/Kamera/Aksiyon/Ruh Hali ve Sembol Olarak Düzen - Diegesis 2. Ödevin Gözden Geçirilmesi Janet Burroway, Chp. 5 (p. 135-158) Ödev 3: Bir karakterin bakış açısından bir yeri anlatın
6 Hikaye Yolculuk/Güç Mücadelesi/Bağlantı ve Bağlantısızlık Olarak Öykü - Propp'un Dramatis Personae ve 'işlevleri' - 3 Perde ve 5 Perde Öykü Yapıları Ödev 3'ün Gözden Geçirilmesi Janet Burroway, Chp. 6 (p. 166-190)
7 Anlatı Geliştirme Anlatı Yapılandırma - Etnografik ve Tarihsel Araştırma - Revizyon - Düzenleme Bitirme Projesi Tartışması Janet Burroway, Chp. 7 (p. 195-208)
8 Kurgusal Olmayan Yaratıcı Yazım Deneme - Belgesel Yazma - Deneyimsel Yazma Janet Burroway, Chp. 8 (p. 225-255) Ödev 4: Bir nesnenin hikayesini anlatın
9 Kurgusal Anlatı Hikaye ve Konu - Karakter ve Arka Öykü - Aksiyon, Ritim ve Hız 4. Ödevin Gözden Geçirilmesi Janet Burroway, Chp. 9 (p. 258-294)
10 Drama Drama Yazımı - Aksiyon - Zaman - Mekan - Karakterler - Çatışma Janet Burroway, Chp. 11 (p. 329-367) Ödev 5: Karakterler arasındaki ilişkiyi ve hikayenin arkaplanını okuyucuya aktarabilen, aksiyona bağlı bir diyalog yazın
11 Etkileşimli Anlatı Hipermetinsellik - Doğrusal Olmayan Anlatılar - Bakhtin ve “Karnavalesk” - Kullanıcı Senaryoları, Beliren Davranış, Yetkiler Ödev 5’in Gözden Geçirilmesi Espen J Aarseth, Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature, Johns Hopkins Univ Press, 1997, Chp. 1 Ödev 6: Basit HTML kodlaması aracılığyla etkileşimli bir anlatı kurun
12 Final Projesi Onerilerinin Değerlendirilmesi Ödev 6’nın Gözden Geçirilmesi Final Projesi sinopsis ve tretmanı
13 Öykü Tasarım İlkeleri İçerik - Anlatısal Hareket - Perde Tasarımı - Sahne Tasarımı - Sahne Analizi - Kompozisyon - Kriz, Doruk, Çözünürlük Robert McKee, Story: Substance, Structure, Style, and the Principles of Screenwriting, It Books, 1997, Part 3, p. 135-303
14 Final Projesi İlk Eskizler Final Projesi Eskizi
15 Final Projeleri Değerlendirmeleri Final Projesi Teslimi
16 Dersin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Janet Burroway, Imaginative Writing: The Elements of Craft, Longman Publishing Group, 2006, ISBN: 9780321357403

 

Robert McKee, Story: Substance, Structure, Style, and the Principles of Screenwriting, It Books, 1997 ISBN: 9780060391683

 

Espen J Aarseth, Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature, Johns Hopkins Univ Press, 1997 ISBN:  978-0801855795
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
-
-
Portfolyo
Ödev
7
63
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
-
Proje
1
17
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
7
63
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
37
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
-
0
Portfolyo
1
23
23
Ödev
7
5
35
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
-
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema, dijital ve etkileşimli medya alanlarındaki temel anlatısal biçimleri, bu biçimlere dair temel kavramları bilir.

X
2

Yaratıcılığını, eleştirel düşünme yeteneğini, sinema ve dijital medya sanatlarına özgü ifade biçim ve araçlarını kullanarak anlatılar yaratır.

X
3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları yetkin bir şekilde kullanır

4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesinde, yapımında ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde ve bunlardan en az birini ileri düzeyde yerine getirir.

X
5

Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün temsil rejimlerini nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin anlatıları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

X
6

Etkileşimli film, video yerleştirme, deneysel sinema ve sanal gerçeklik gibi alanlarda dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel teknik ve estetik becerileri temel düzeyde icra eder.

7

Teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarını kullanarak bir film veya dijital medya sanatı çalışmasını eleştirel biçimde analiz eder.

X
8

İş güvenliği ilkelerini ve etik davranış normlarını takip ederek bir sinema veya dijital medya işinin üretilmesinde yönetici ya da ekip üyesi olarak görev yapar.

X
9

Küresel ölçekte çağdaş bilimsel, toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasal, kurumsal ve sektörel gelişmelerden haberdardır.

10

Sinema ve dijital medya alanlarını çevreleyen problemleri hukuksal, bilimsel ve profesyonel açılardan tanımlayıp çözüm önerileri geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Sinema ve Dijital Medya alanlarıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale" Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.