CDM 203 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yaratıcı Yazarlık
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 203
Güz
2
2
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders öğrencilerin yaratıcı yazarlık ve öykü anlatıcılığının temel kavramlarına giriş yapmasını amaçlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kurmacanın temel kavramlarını tanımlayabilir
  • Yazıyla anlatı üzerine yaratıcı bir şekilde tartışabilir
  • Duygu ve fikirlerini aktardığı yazı yazabilir ve öykü anlatabilir
  • Kurmaca yazarlığı üzerine analiz yapabilir
  • Kurmaca anlatıları tartışabilir
  • Varolan kurmaca ürünlerin yapısını tartışabilir
Ders Tanımı Bu ders yaratıcı yazarlık teorileri ile öykü anlatım sanatının yöntemlerini birleştirir. Öğrenciler ders boyunca bu araçları kullanarak yaratıcı bir gözlükle okuyacak, yazacak, yazdıklarını tekrar gözden geçirecek ve öyküler geliştirecektir. 3 ara sınav, 5 ödev ve bir proje olacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Öykü denen canlı ve yapısı. Öykü Anlatıcılığı Mesleği. MCKEE: Chapter I
2 Yaratıcılık ve fikir. (Tema ve Cümle.) Temel Yazarlık: İfade, cümle, Paragraf MILLER: Theme LE GUIN: Chapter 1, 3
3 Kahraman, Protagonist&Antagonist. Çatışmaya giriş. Temel Yazarlık: Ses&anlatıcı. VOGLER: Chapter I: HERO Seçilecek Okuma Parçası
4 Karakter EGRI: Chapter 2: CHARACTER
5 Yazarın Alet Çantasına Giriş: Beklenti, Empati, İkilem&Çatışma. EGRI: Chapter 3: Conflict
6 Temel Yazarlık: Katmanlı Anlatım, akış, ritim ve duygu. Seçilecek Okuma Parçası LE GUIN: Chapter 7
7 Öykü Dünyası Kurmak VOGLER: Chapter 2: Ordinary World.
8 Arketipler&Mitoloji VOGLER: Archetypes
9 Temel Yazarlık: Diyalog Seçilecek Okuma Parçası
10 Öykü ve Karakter Arkları WEILAND (p. 1-22)
11 Olay Örgüsüne Giriş: 3 perde ve Yolculuk VOGLER: Chapter 1 (p. 41-65)
12 Tam Film Analizi Seçilecek Okuma Parçası
13 Sahneye Giriş 1: Temel Kavramlar MILLER: Scene and Sequence (p. 137-150) MCKEE: Scene Design.
14 Sahneye Giriş 2 MILLER: Scene and Sequence (p. 150-165)
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Dersin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

MILLER, William C. Screenwriting for Film and Television.

MCKEE, R. Story: Style, Structure, Substance, and the Principles of Screenwriting.

EGRI, L. Art Of Dramatic Writing: Its Basis in the Creative Interpretation of Human Motives.

VOGLER, C. Writer's Journey: Mythic Structure for Writers.

WEILAND K.M. Creating Character Arcs: The Masterful Author’s Guide to Uniting Story Structure.

LE GUIN URSULA K. Steering the Craft

ARISTOTLE. Poetics.

FIELD, S. Screenplay: The Foundations of Screenwriting: A Step-by-Step Guide from Concept to finished Script.

TRUBY, J. The Anatomy of Story: 22 Steps to Becoming a Master Storyteller.

JUNG, C.G. The Archetypes and the Collective Unconscious.

CAMPBELL J. Hero with a Thousand Faces.

HUNTER, L. Lew Hunter’s Screenwriting 434: The Industries Top Teacher Reveals the secrets of the Successful Screenplay.

GULINO P. Joseph&SHEARS Connie: The Science of Screenwriting.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
3
15
Ödev
5
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
35
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
8
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
3
2
Ödev
5
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
15
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
    Toplam
148

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema ve dijital medyanın tarihçesini, temelini oluşturan kavram ve teorileri tanımlar ve tartışır.

X
2

Yaratıcılık ve eleştirel düşünceyi kullanarak sinema ve dijital medya sanatları için bir hikâye anlatıcılığı fikri geliştirir.

X
3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları başarılı bir şekilde kullanır.

4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesi, yapım ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde yerine getirir.

X
5

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesi, yapım ya da yapım sonrası için ileri düzeyde uzmanlık gerektiren bir görevi yerine getirir.

X
6

Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün görsel temsilleri nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin imajları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

X
7

Etkileşimli dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel becerileri icra eder.

X
8

Bir film veya dijital medya sanatı çalışmasının, teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarından eleştirel analizini yapar

X
9

Problem çözmeye yönelik bir yaklaşımla, bir film veya dijital medya işinin bireysel sorumluluğunu sıfırdan bitmiş ürüne kadar üstlenir. 

X
10

Etik davranış normlarını takip eden ve çalışma ortamının etik standartlarını geliştirmek için inisiyatif alan bir ekip üyesi olarak çalışır.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medyayla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest