CDM 203 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yaratıcı Yazarlık
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 203
Güz
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Duygu ve düşünceleri etkin bir biçimde ifade edebilmek. Yazılı metinleri kullanılacakları mecranın özgül yanlarını dikkate alarak biçimleyebilmek
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Etkin yazı yoluyla duygu ve düşünceleri iletebilmede deneyim kazanacaklar,
  • Türler ve değişik amaçlar doğrultusunda yazabilmek için gerekli olan esneklik ve uyarlanabilirliği kazanacaklar
  • Gerçek ve kurmaca arasındaki fark hakkında farkındalık kazanacaklar
  • Zamanlarını yönetme ve işi vaktinde teslim etmeyi öğrenecekler
  • Web, TV ve sinema projeleri için çalışan yazı ekiplerinde üye veya lider olarak görev alabilecekler.
Ders Tanımı Bu ders öğrencinin kurmaca ve başka türlerde öğrencinin becerilerini geliştirme yönünde düzenlenen bir dizi ders ve etkinliğin ilkidir. Derste, gözlemleme, ham malzeme kullanma, anlatı formunun ögeleri, gerçek ve kurmaca ile biçim ve içerik, uyarlama ve öyküleme arasındaki ilişkiler üzerinde durulacaktır. Öğrencilerden edebi metinler ve dersle ilgili yazılı malzemeleri okumaları ve yazı yazma ve derste sunum yapma pratikleri yapmaları beklenmektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kişinin kendi deneyimleriyle temas kurabilmesi
2 Kritik: ödev 1
3 Bakış açıları Fiction Writer’s Workshop: Chapter 5.
4 Karakter/Eylem Fiction Writer’s Workshop: Chapter 3
5 Olay örgüsü ve dünyayı anlatısallaştırma Fiction Writer’s Workshop: Chapter 4
6 Kritik: ödev 2
7 Gerçek mi, kurmaca mı? Fiction Writer’s Workshop: Chapter 1
8 Kritik: ödev 3
9 Durum değerlendirmesi
10 Sınav (quiz)
11 Okuyucunun rolü ve beklenti ufku
12 Reklam yazmak: İkna sanatı Fiction Writer’s Workshop: Chapter 8
13 Kritik: ödev 4
14 Şiir yazmak: Haiku sanatı
15 Kritik: ödev 5
16 Genel değerlendirme ve dönem proje önerilerinin eleştirisi

 

Dersin Kitabı 1) Josip Novakovich, Fiction Writer's Workshop FW, 2008. 2) Bret Anthony Johnston , Naming the World: and Other Exercises for the Creative 2008.Writer.
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
6
60
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
8
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
2
Ödev
6
6
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
12
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
146

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Dijital medya ve sinema alanında eleştirel düşünebilme alışkanlığını geliştirmek X
2 Sinema ve dijital medyanı temelini oluşturan teori, kavram ve fikirleri anlayabilmek ve tartışabilmek. X
3 Sinema ve dijital medya alanındaki pratikleri yaratıcı bir süreç ve/veya bir iş süreci olarak anlamak ve bu süreçlere kültürel ve tarihsel perspektiflerden bakabilmek X
4 Sinema ve dijital medyanın çok-disiplinli ve disiplinlerarası yapısı hakkında farkındalık kazanmak ve böylece çeşitli alanlarda iletişim kurabilen ve haraket eden dinamik, esnek profesyonel karakter geliştirmek. X
5 Pratiğin kuramı ve kuramın pratiğinin biraradalığını esas alan bir anlayış geliştirmek. X
6 İş etiğinin ve profesyonel etiğin normlarını gözetmek. X
7 Kendini disipline etme, eleştirme ve yönetme becerilerini edinerek bireysel olarak ve bir takım içinde çalışabilmek. X
8 Sinema ve dijital medya alanına ilişkin teknik ekipmanları ve bilgisayar yazılımlarını kullanabilecek temel bilgiye ve ileri düzey bilgisayar ve bilgi teknolojileri becerilerine sahip olmak. X
9 Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medya alanındaki yeni teknolojiler, yeni yapım yöntemleri ve yeni medya endüstrileri ve yeni teoriler ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirmek ve kullanabilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest