CDM 201 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hareketli Görüntülerin Kuram ve Pratiği I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 201
Güz
2
4
4
8

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrencileri dijital film yapım diliyle tanıştırmak ve onlara dijital görüntü üretim sürecinde rehberlik etmek. Öğrencilere, çerçeveleme, kompozisyon, doğal ışık, kamera hareketleri, kurgu ve ses kaydının temellerini anlayıp uygulamaları için yardımcı olmak. Yaratıcı sürecin üzerindeki mistik havayı kaldırmak, böylece öğrencilerin yaratıcı hedeflere ulaşmak için kendi seslerini ve yöntemlerini geliştirmelerini sağlamak. Ders çalışmaları, öğrencinin dijital medyaya ilişkin kuramsal ve yaratıcı fikirleri görsel-işitsel ifadenin bağlamına entegre etmesini sağlayacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hem kamera ve ses kayıt ekipmanlarını çalıştırmak hem de dijital kurgu ve iş akışı için gereken teknik becerileri kullanabileceklerdir.
  • Sinemanın estetik unsurlarını, yaratıcı bir mecra olarak dijital sinemanın olanaklarıyla karşılaştırabileceklerdir.
  • Dijital film yapım ekipmanlarını etkin biçimde kullanabileceklerdir.
  • Görüntüler yoluyla iletişim kurup hikâye anlatabileceklerdir.
  • Film dilinin temellerini tanımlayabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders, ilgili konulara ilişkin ders anlatımlarından ve dijital film yapım ekipmanlarını kullanmak için gereken teknik becerilerin uygulamalı olarak gösterilmesinden oluşan bir stüdyo dersidir. Derste, dijital film yapım becerileri geliştirmeye yönelik bireysel uygulamalar olacaktır ve derse katılım değerlendirmenin önemli bir parçasıdır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş - Geçmiş öğrenci projelerinin değerlendirmesi Favori sekansınızı getirin
2 Görsel hikâye anlatımına giriş Videografiye giriş Fotoğrafla öykü anlatma
3 Film dilinin temelleri Kamera I
4 Kamera II Quiz
5 Kamera III
6 Doğal ışık Kamera ödevi
7 Ses kaydına giriş
8 Kurgu teorisi Kamera ve ses kayıt ödevi
9 Uygulamalı kurgu I
10 Uygulamalı kurgu II Kurgu ödevi
11 Final projesine giriş Proje fikirlerinin teslimi
12 Final projesi yapım Ekipman testi
13 Final projesi yapım-sonrası
14 Final projelerinin gösterimi Final proje teslimi
15 Dönemin değerlendirmesi
16 Dönemin değerlendirmesi

 

Ders Kitabı

Bruce Mamer, Film Production Technique: Creating the Accomplished Image, Wadsworth Publishing; 6 edition (2013)

DSLR Cinematography Guide, Ryan Koo.

Önerilen Okumalar/Materyaller

David Bordwell and Kristen Thompson Film Art: An Introduction McGraw-Hill Education; 10 edition (2012)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
10
Ödev
3
45
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
25
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
10
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
8
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
4
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
3
Ödev
3
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
57
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
15
Final Sınavı
    Toplam
234

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema ve dijital medyanın tarihçesini, temelini oluşturan kavram ve teorileri tanımlar ve tartışır.

X
2

Yaratıcılık ve eleştirel düşünceyi kullanarak sinema ve dijital medya sanatları için bir hikâye anlatıcılığı fikri geliştirir.

X
3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları başarılı bir şekilde kullanır.

X
4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesi, yapım ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde yerine getirir.

X
5

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesi, yapım ya da yapım sonrası için ileri düzeyde uzmanlık gerektiren bir görevi yerine getirir.

X
6

Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün görsel temsilleri nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin imajları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

X
7

Etkileşimli dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel becerileri icra eder.

8

Bir film veya dijital medya sanatı çalışmasının, teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarından eleştirel analizini yapar

X
9

Problem çözmeye yönelik bir yaklaşımla, bir film veya dijital medya işinin bireysel sorumluluğunu sıfırdan bitmiş ürüne kadar üstlenir. 

X
10

Etik davranış normlarını takip eden ve çalışma ortamının etik standartlarını geliştirmek için inisiyatif alan bir ekip üyesi olarak çalışır.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medyayla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest