Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Sinema ve Dijital Medya

CDM 132 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Görsel Hikaye Anlatıcılığı Stüdyosu
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 132
Bahar
2
4
4
7

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Jüri
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Görsel Hikaye Anlatıcılığı Stüdyosu, öğrencilere görsel hikaye anlatımının temel kavramlarını, teknik terminolojisini ve estetik araçlarını tanıtan bir temel derstir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Görsel hikaye anlatımının temel dinamiklerini bilecektir.
  • Görsel hikaye anlatımında temel anlatım araçlarını kullanabilecektir.
  • Temel fotoğraf kural ve tekniklerini uygulayabilecektir.
  • Dramatik görsel sekanslar oluşturabilecektir.
  • Görsel temsiller aracılığıyla dramatik bir hikaye aktarabilecektir
Ders Tanımı Görsel Hikaye Anlatma Stüdyosu, öğrencilere yaratıcı görsel hikaye anlatımına yönelik temel fotografik teknikleri tanıtmayı amaçlar. Bu derste öğrenciler, görsel anlamlandırma süreçlerinin temellerini, hareket ve sürekliliğin nasıl kurulduğunu, temel kompozisyon öğelerini ve bunlar aracılığıyla dramatik görsel sekanslar oluşturmayı öğrenirler.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş
2 Görsel unsurlar ve perspektif Block, Chp. 1.
3 Tasarım, Gestalt ilkeleri ve görsel mekan. Block, Chp. 3.
4 Fotografi görüntü üretiminin temelleri: Pozlama, diyafram, örtücü ve ISO. Ödev I: Foto-anlatı Langford, Chp. 3
5 Objektif ve objektif dili Langford, Chp. 5.
6 Çerçeveleme ve kompozisyon I: Kafa boşluğu, altın oran, kamera açıları ve güvenli alan. Zettl, Chp. 6.
7 Çerçeveleme ve kompozisyon II: Çekim türleri, çekim ölçekleri, çerçeve oranları, arka plan-ön plan ilişkisi Ödev II: Kamera alıştırması Brown, Chp. 2 (Visual language).
8 Sahne: Aks çizgisi, 30 derece kuralı, göz hizzası ve devamlılık.
9 Sekans: Çekim, sahne, sekans ve anlatı evreni. Ödev III: Oto-portre Zettl, Chp. 14.
10 Görüntü, Zaman ve Mekan: Devamlılık ve görsel anlatı Brown, Chp. 5 (Cinematic continuity).
11 Renge giriş: Kavramlar ve teori Projeye giriş (1 dakikalık sessiz film) Block, Chp. 6.
12 Aydınlatma kaynaklarına ve yaklaşımlarına giriş. Proje fikir geliştirme. Zettl, Chp. 3.
13 Proje çalışmasına devam
14 Bitirme Projesi Önizlemeleri
15 Proje Sunumları
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Bruce Block, The Visual Story, Focal Press, 2008

ISNB: 978-0240807799

 

Herbert Zettl, Sight, Sound, Motion: Applied Media Aesthetics, 6th ed., 2011

ISBN: 978-1305578906

 

Michael Langford, Basic Photography, Seventh Edition-Focal Press, 2000 ISBN: 978-0240515922

 

Blain Brown, Cinematography Theory and Practice: Image Making for Cinematographers, Directors, and Videographers, Focal Press, 2002. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
45
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
4
64
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
3
30
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
3
15
45
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
39
39
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
210

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema, dijital ve etkileşimli medya alanlarındaki temel anlatısal biçimleri, bu biçimlere dair temel kavramları bilir.

2

Yaratıcılığını, eleştirel düşünme yeteneğini, sinema ve dijital medya sanatlarına özgü ifade biçim ve araçlarını kullanarak anlatılar yaratır.

X
3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları yetkin bir şekilde kullanır

X
4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesinde, yapımında ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde ve bunlardan en az birini ileri düzeyde yerine getirir.

5

Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün temsil rejimlerini nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin anlatıları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

6

Etkileşimli film, video yerleştirme, deneysel sinema ve sanal gerçeklik gibi alanlarda dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel teknik ve estetik becerileri temel düzeyde icra eder.

X
7

Teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarını kullanarak bir film veya dijital medya sanatı çalışmasını eleştirel biçimde analiz eder.

X
8

İş güvenliği ilkelerini ve etik davranış normlarını takip ederek bir sinema veya dijital medya işinin üretilmesinde yönetici ya da ekip üyesi olarak görev yapar.

9

Küresel ölçekte çağdaş bilimsel, toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasal, kurumsal ve sektörel gelişmelerden haberdardır.

10

Sinema ve dijital medya alanlarını çevreleyen problemleri hukuksal, bilimsel ve profesyonel açılardan tanımlayıp çözüm önerileri geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Sinema ve Dijital Medya alanlarıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale" Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.