Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Sinema ve Dijital Medya

CDM 111 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hareketli Görüntülerin Tarihi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 111
Güz
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Hareketli Görüntülerin Tarihi, öğrencilere ilk kronograflardan çağdaş süreğen medya platformlarına kadar hareketli görüntü teknolojilerinin ve sinematik anlatı biçimlerinin gelişimini tanıtan temel bir derstir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hareketli görüntü teknolojilerinin gelişimini tarihsel bir bağlam ve süreklilik içinde tartışabilir.
  • Hareketli görüntü teknolojilerinin gelişimini çevreleyen sosyal bağlamları ve tarihsel anları anlayabilir.
  • Sinemanın tarihsel gelişimini şekillendiren estetik tarzları ve anlatı tekniklerini tanımlayabilir.
  • Modern sinemadaki türleri ve hareketleri tarihsel olarak tanımlayan anlatı biçimlerini ve temsil rejimlerini bilir.
  • Hareketli görüntülerin tarihinde sinemadan televizyona ve dijital ortama geçişi kavrayabilir.
Ders Tanımı Bu ders sinema tarihine kapsamlı bir genel bakış sunar ve sinema endüstrisini ve film sanatını analiz etmek için temel araçları araştırır. Ders boyunca, anlatı, belgesel ve deneysel formlar içinde yer alan sinema geleneklerinin incelenmesi aracılığıyla hareketli görüntülerin tarihsel bir değerlendirmesini yapacak, ve sinema diline yönelik eleştirel, teknik ve estetik bir kelime dağarcığının nasıl edinileceği öğretilir. Filmlerde anlamın kamera, kurgu, ışıklandırma, ses ve oyunculuk kullanımlarıyla nasıl koşullandığını incelenir, sinema tarihi boyunca teknolojik gelişmelerin film üretimi üzerindeki etkisi tartışılır. Ders ayrıca öğrencilerin film formu ve estetiğini izleme, tanımlama ve analiz etme konusunda yakın analiz becerilerini geliştirir. Dersin sonunda öğrenciler film metnini tanımlamaya, tarihselleştirmeye ve analiz etmeye başlamak için gerekli araçlara sahip olur.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş The Film Experience, Ch. 1
2 Mizansen The Film Experience, Ch. 2
3 Sinematografi The Film Experience, Ch. 3
4 Kurgu: Montaj ve Devamlılık The Film Experience, Ch. 4
5 Kurgu: Post-continuity Excerpts from Post-Cinema
6 Ses The Film Experience, Ch. 5
7 Anlatı: Klasik ve Karmaşık The Film Experience, Ch. 6 and excerpts from and Puzzle Film
8 MIDTERM EXAM
9 Tür ve auteur The Film Experience, Ch. 9
10 Belgesel The Film Experience, Ch. 7
11 Deneysel ve Etkileşimli Medya The Film Experience, Ch. 8
12 Televizyon ve Platformlar Jason Mittell, Complex TV, Ch. 1 (http://mcpress.media-commons.org/complextelevision/complexity/)
13 Film Teorisi 1 The Film Experience, Ch. 11
14 Film Teorisi 2 The Film Experience, Ch. 11
15 Dönem Ödevi Teslimi
16 Dersin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Timothy Corrigan & Patricia White. The Film Experience. NY: Bedford St. Martin’s.

Timothy Corrigan, A Short Guide to Writing about Film. Boston: Pearson.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
2
10
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
20
20
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
0
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema, dijital ve etkileşimli medya alanlarındaki temel anlatısal biçimleri, bu biçimlere dair temel kavramları bilir.

X
2

Yaratıcılığını, eleştirel düşünme yeteneğini, sinema ve dijital medya sanatlarına özgü ifade biçim ve araçlarını kullanarak anlatılar yaratır.

X
3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları yetkin bir şekilde kullanır

4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesinde, yapımında ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde ve bunlardan en az birini ileri düzeyde yerine getirir.

5

Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün temsil rejimlerini nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin anlatıları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

X
6

Etkileşimli film, video yerleştirme, deneysel sinema ve sanal gerçeklik gibi alanlarda dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel teknik ve estetik becerileri temel düzeyde icra eder.

7

Teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarını kullanarak bir film veya dijital medya sanatı çalışmasını eleştirel biçimde analiz eder.

X
8

İş güvenliği ilkelerini ve etik davranış normlarını takip ederek bir sinema veya dijital medya işinin üretilmesinde yönetici ya da ekip üyesi olarak görev yapar.

9

Küresel ölçekte çağdaş bilimsel, toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasal, kurumsal ve sektörel gelişmelerden haberdardır.

X
10

Sinema ve dijital medya alanlarını çevreleyen problemleri hukuksal, bilimsel ve profesyonel açılardan tanımlayıp çözüm önerileri geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Sinema ve Dijital Medya alanlarıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale" Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.