İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Sinema ve Dijital Medya

CDM 111 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hareketli Görüntülerin Tarihi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 111
Güz
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Hareketli Görüntülerin Tarihi, öğrencilere ilk kronograflardan çağdaş süreğen medya platformlarına kadar hareketli görüntü teknolojilerinin ve sinematik anlatı biçimlerinin gelişimini tanıtan temel bir derstir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hareketli görüntü teknolojilerinin gelişimini tarihsel bir bağlam ve süreklilik içinde tartışabilir.
  • Hareketli görüntü teknolojilerinin gelişimini çevreleyen sosyal bağlamları ve tarihsel anları anlayabilir.
  • Sinemanın tarihsel gelişimini şekillendiren estetik tarzları ve anlatı tekniklerini tanımlayabilir.
  • Modern sinemadaki türleri ve hareketleri tarihsel olarak tanımlayan anlatı biçimlerini ve temsil rejimlerini bilir.
  • Hareketli görüntülerin tarihinde sinemadan televizyona ve dijital ortama geçişi kavrayabilir.
Ders Tanımı Bu ders sinema tarihine kapsamlı bir genel bakış sunar ve sinema endüstrisini ve film sanatını analiz etmek için temel araçları araştırır. Ders boyunca, anlatı, belgesel ve deneysel formlar içinde yer alan sinema geleneklerinin incelenmesi aracılığıyla hareketli görüntülerin tarihsel bir değerlendirmesini yapacak, ve sinema diline yönelik eleştirel, teknik ve estetik bir kelime dağarcığının nasıl edinileceği öğretilir. Filmlerde anlamın kamera, kurgu, ışıklandırma, ses ve oyunculuk kullanımlarıyla nasıl koşullandığını incelenir, sinema tarihi boyunca teknolojik gelişmelerin film üretimi üzerindeki etkisi tartışılır. Ders ayrıca öğrencilerin film formu ve estetiğini izleme, tanımlama ve analiz etme konusunda yakın analiz becerilerini geliştirir. Dersin sonunda öğrenciler film metnini tanımlamaya, tarihselleştirmeye ve analiz etmeye başlamak için gerekli araçlara sahip olur.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Filmden Önce Film: Fotoğraf ve Sinemanın Öncülleri Resimde ufuk noktası perspektifi -Brunelleschi'nin Tavoletta’sı – Resimde Camera belirsizliği - Dagerreotype - Panoramalar ve Dioramalar Werner Nekes - Film before Film (1986) Siegfried Zielinski, “Vanishing Point – Cinema The Founding Years of Audiovision”, Audiovisions: Cinema and Television as Entr'Actes in History. Amsterdam University Press, 1999, pp. 25-104
2 1878–1895 Kronofotografi ve erken animasyon kayıtları Eadweard Muybridge'in Hayvan Lokomotifi - Etienne- Jules Marey'nin Kronografları Etienne Jules Marey - EJ Marey - Films Chronographiques (1890 - 1905) Paolo Cherchi Usai “Origins and Survival”, Geoffrey Nowell-Smith - The Oxford History of World Cinema, Oxford University Press, USA (1997), pp. 6-13
3 1892-1895: Erken gösterimler Lumiere Brothers filmleri Roberta Pierson “Early Cinema”, Geoffrey Nowell-Smith - The Oxford History of World Cinema, Oxford University Press, USA (1997), pp. 13-23.
4 Nickelodeons: Erken Film Endüstrisi George Melies and Thomas Edison filmleri Siegfried Zielinski, “Between the Wars: Between the Dispositifs”, Audiovisions: Cinema and Television as Entr'Actes in History. Amsterdam University
5 1905–1914: Yenilik ve Erken Öykü Anlatımı, Stüdyo Sisteminin Yükselişi The Great Train Robbery (Edwin S. Porter, 1903) The General (Buster Keaton, 1926) Douglas Gomery “The Hollywood Studio System”, Geoffrey Nowell-Smith - The Oxford History of World Cinema, Oxford
6 Erken Deneysel, Animasyon ve Etnografik Belgesel Filmler Sinemada Dada ve Sürrealizm - Alman Avangard Filmleri - Edward S. Curtis Segundo de Chomón animasyonları In the Land of the Head Hunters (Edward S. Curtis) Un Chien Andalou (Luis Bunuel and Salvador Dali) Donald Crafton “Tricks and Animation”, Geoffrey Nowell-Smith - The Oxford History of World Cinema, Oxford University Press, USA (1997), pp. 71-78
7 Filmde Yapılandırmacılık ve Film Dilinin Gelişimi Dziga Vertov - Sergei Eisenstein The Man with the Movie Camera (Dziga Vertov, 1929 Battleship Potemkin (Sergei M. Eisenstein, 1925)
8 1920'ler ve 1930'lar: Büyük Geçiş Dönemi, Sesli Filmlerin Ortaya Çıkışı ve Sinemanın Altın Çağı Aile Eğlencesi Olarak Sinema - Hay's Code The Jazz Singer (Alan Crosland, 1927) The Blue Angel (Joseph von Sternberg, 1930) Karel Dibbets “The Introduction of Sound”, Geoffrey Nowell-Smith - The Oxford History of World Cinema, Oxford University Press, USA (1997), pp. 211-220
9 Savaş Sonrası Dönem: Film Endüstrisinin Gerilemesi Easy Rider (Dennis Hopper, 1969) 2001: A Space Odyssey (Stanley Kubrick, 1968) Thomas Schatz “Hollywood: The Triumph of the Studio System”, “Television and the Film Industry”, Geoffrey Nowell-Smith - The Oxford History of World Cinema, Oxford University Press, USA (1997), pp. 220-235
10 Sinemada Türler Stagecoach (John Ford, 1939) Rick Altman “Cinema and Genre”, Geoffrey Nowell-Smith - The Oxford History of World Cinema, Oxford University Press, USA (1997), pp. 276-286
11 Neo-Realizm ve Avrupa Film Sanatının Doğuşu Rome Open City (Roberto Rossellini, 1945) The Bicycle Thief (Vittorio De Sica, 1948) Geoffrey Nowell-Smith “Art Cinema”, The Oxford History of World Cinema, Oxford University Press, USA (1997), pp. 567-575
12 Fransız Yeni Dalgası ve Cinema Verite Breathless (Jean Luc Godard, 1960) Chronique d'un été (Jean Rouch and Edgar Morin, 1961) Charles Musser “Cinema Verité and the New Documentary”, Geoffrey Nowell-Smith - The Oxford History of World Cinema, Oxford University Press, USA (1997), pp. 527-537
13 Teknolojik ve Kültürel Bir Form Olarak Televizyon Sex, Lies and Videotape (Steven Soderbergh, 1989) Stranger than Paradise (Jim Jarmusch, 1983) Siegfried Zielinski, “Vanishing Point Television? On the Permeation of Familial Privateness by Televisuality”, Audiovisions: Cinema and Television as Entr'Actes in History. Amsterdam University Press, 1999, pp. 183-218
14 Video Sanatı ve Genişletilmiş Sinema Timecode (Mike Figgis, 2000) Geoffrey Nowell-Smith “New Concepts of Cinema”, The Oxford History of World Cinema, Oxford University Press, USA (1997), pp. 750-759
15 Dijital Çağda Film ve TV: Online Medya Platformları, Dersin gözden geçirilmesi Aras Ozgun, Andreas Treske, “On Streaming Media Platforms Their Audiences and Public Life”, Rethinking Marxism, 33:2, 2021, pp. 304-323.
16 Dersin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Zielinski, Siegfried, and Gloria Custance. Audiovisions: Cinema and Television as Entr'actes in History. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1999.  http://www.jstor.org/stable/j.ctt45kfjs  eISBN: 978-90-485-0356-8

Önerilen Okumalar/Materyaller

Geoffrey Nowell-Smith - The Oxford History of World Cinema, Oxford University Press, USA (1997)  ISBN: 978-0198742425

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
35
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
20
20
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
20
20
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
0
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema, dijital ve etkileşimli medya alanlarındaki temel anlatısal biçimleri, bu biçimlere dair temel kavramları bilir.

X
2

Yaratıcılığını, eleştirel düşünme yeteneğini, sinema ve dijital medya sanatlarına özgü ifade biçim ve araçlarını kullanarak anlatılar yaratır.

X
3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları yetkin bir şekilde kullanır

4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesinde, yapımında ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde ve bunlardan en az birini ileri düzeyde yerine getirir.

5

 Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün temsil rejimlerini nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin anlatıları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

X
6

Etkileşimli film, video yerleştirme, deneysel sinema ve sanal gerçeklik gibi alanlarda dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel teknik ve estetik becerileri temel düzeyde icra eder.

7

Teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarını kullanarak bir film veya dijital medya sanatı çalışmasını eleştirel biçimde analiz eder.

X
8

İş güvenliği ilkelerini ve etik davranış normlarını takip ederek bir sinema veya dijital medya işinin üretilmesinde yönetici ya da ekip üyesi olarak görev yapar.

9

Küresel ölçekte çağdaş bilimsel, toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasal, kurumsal ve sektörel gelişmelerden haberdardır.

X
10

Sinema ve dijital medya alanlarını çevreleyen problemleri hukuksal, bilimsel ve profesyonel açılardan tanımlayıp çözüm önerileri geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Sinema ve Dijital Medya alanlarıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale" Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.