Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Sinema ve Dijital Medya

CDM 104 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kültürel Çalışmalara Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 104
Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders kültürel çalışmalarda kullanılan temel kavramları ve analitik metodları öğrencilere tanıtmayı amaçlar. Sosyal, estetik, etik ve politik bağlamlar içinde görsel işitsel kültüre ve ürünlerine odaklanır. Derste, görsel işitsel evrende nasıl anlam yaratıyoruz; sosyal, politik, kültürel ve etik faktörler görsel temsili nasıl etkiler; kültür, imge ve iktidar arasındaki ilişki nedir gibi sorular vurgulanacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • güncel görsel kültürü tanımlayabilecektir.
  • seyircilerin imgeleri nasıl anlamlandırdığını açıklayabilecektir.
  • kültürel çalışmaların temel kavramlarını kullanabilecektir.
  • ekonomik, sosyal, politik ve kültürel bağlamlarda imgeleri analiz edebilecektir.
  • kültürel analiz metodlarını imgelere uygulayabilecektir.
  • imgelerin sosyal alanda nasıl hareket ettiğini ayırt edebilecektir.
Ders Tanımı Ders interaktif formda yapılır. Öğrencilerin aktif katılımıyla gazeteden internete, reklamdan filme, televizyondan güzel sanatlara görsel kültür ürünleri incelenir ve bunlar sosyal, politik, ve kültürel bağlamlarda tartışılır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Anahtar kavramlar Brian Longhurst, Greg Smith, Gaynor Bagnall, Garry Crawford, Miles Ogborn. Introducing Cultural Studies, I, 1-24.
2 Kültürel çalışmalar nedir? Brian Longhurst, Greg Smith, Gaynor Bagnall, Garry Crawford, Miles Ogborn. Introducing Cultural Studies, I, 1-24.
3 Medya ve Temsil Brian Longhurst, Greg Smith, Gaynor Bagnall, Garry Crawford, Miles Ogborn. Introducing Cultural Studies, 2, 25-57.
4 Estetik ve beğeni Chris Barker and Emma A. Jane. Cultural Studies: Theory and Practice (5th edition), 53-63.
5 Kültür ve İdeoloji Chris Barker and Emma A. Jane. Cultural Studies: Theory and Practice (5th edition), 64-83.
6 Bilgi ve İktidar: Foucault ve Psikonaliz Chris Barker and Emma A. Jane. Cultural Studies: Theory and Practice (5th edition), 101-112.
7 Kültürü İncelemek: Yöntemler Brian Longhurst, Greg Smith, Gaynor Bagnall, Garry Crawford, Miles Ogborn. Introducing Cultural Studies, 90-106.
8 Ara sınav
9 Beden ve biyoloji Chris Barker and Emma A. Jane. Cultural Studies: Theory and Practice (5th edition), 125-60.
10 Özne ve Kimlik Chris Barker and Emma A. Jane. Cultural Studies: Theory and Practice (5th edition), 259-94.
11 Toplumsal Cinsiyet Chris Barker and Emma A. Jane. Cultural Studies: Theory and Practice (5th edition), 342-90.
12 Etnisite ve Ulus Chris Barker and Emma A. Jane. Cultural Studies: Theory and Practice (5th edition), 295-341.
13 Dijital Medya Geert Lovink, Social Media Abyss (2016) (bölümler)
14 Antroposen Joanna Zylinska, The End of Man: A Feminist Counterapocalypse (2018) (bölümler)
15 Final Sınavı
16 Dönem değerlendirmesi

 

Ders Kitabı

Chris Barker and Emma A. Jane. Cultural Studies: Theory and Practice (5th edition). Sage Publications, 2016 (CSTP)

Brian Longhurst, Greg Smith, Gaynor Bagnall, Garry Crawford, Miles Ogborn. Introducing Cultural Studies (2nd edition). Routlege, 2008 (ICS)

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
8
8
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
8
8
Final Sınavı
1
14
14
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema, dijital ve etkileşimli medya alanlarındaki temel anlatısal biçimleri, bu biçimlere dair temel kavramları bilir.

X
2

Yaratıcılığını, eleştirel düşünme yeteneğini, sinema ve dijital medya sanatlarına özgü ifade biçim ve araçlarını kullanarak anlatılar yaratır.

3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları yetkin bir şekilde kullanır

4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesinde, yapımında ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde ve bunlardan en az birini ileri düzeyde yerine getirir.

5

Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün temsil rejimlerini nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin anlatıları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

6

Etkileşimli film, video yerleştirme, deneysel sinema ve sanal gerçeklik gibi alanlarda dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel teknik ve estetik becerileri temel düzeyde icra eder.

X
7

Teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarını kullanarak bir film veya dijital medya sanatı çalışmasını eleştirel biçimde analiz eder.

X
8

İş güvenliği ilkelerini ve etik davranış normlarını takip ederek bir sinema veya dijital medya işinin üretilmesinde yönetici ya da ekip üyesi olarak görev yapar.

9

Küresel ölçekte çağdaş bilimsel, toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasal, kurumsal ve sektörel gelişmelerden haberdardır.

10

Sinema ve dijital medya alanlarını çevreleyen problemleri hukuksal, bilimsel ve profesyonel açılardan tanımlayıp çözüm önerileri geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Sinema ve Dijital Medya alanlarıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale" Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.