Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Sinema ve Dijital Medya

CDM 100 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
CDM Bölüm Oryantasyonu
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 100
Bahar
2
0
2
2

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin iki amacı bulunmaktadır. Birinci amaç, öğrencileri CDM Bölümü’ndeki lisans öğrenimlerini ilgilendiren süreç ve normlarla tanıştırmaktır. İkinci olarak, yaratıcı bir görsel-işitsel ürünün üretilmesindeki başlıca rollerin ve profesyonel tutumların tanıtılması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Stüdyoların kullanımı ya da ekipman ödünç alımı gibi CDM’deki lisans öğrenimine özgü süreç ve prosedürleri açıklayabilecektir.
  • CDM topluluğunun başlıca paydaşlarını ve üyelerini tanımlayabilecektir.
  • Film yapımındaki başlıca ekip üyelerinin görev ve sorumluluklarını karşılaştırabilecektir.
  • En yaygın akademik sahtecilik türlerini ve bunlardan kaçınmanın yollarını ayırt edebilecektir.
  • Dijital araç ve iş akışlarının dijital film yapımında ve medya sanatlarındaki önemini tartışabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, bir öğrencinin CDM Bölümü’ndeki yaşamına giriş olarak hazırlanmıştır. Dönemin ilk yarısı, bölüme özgü prosedür ve normlarla ilgili konulara ayrılmıştır. Dönemin ikinci yarısında, çalışma ortamı, ekip yapısı ve sorumluluklara ilişkin konular ele alınacaktır. Her haftanın konusuna göre, diğer CDM öğrencileri, CDM mezunları, CDM öğretim elemanları ve profesyoneller derse konuk olarak katılabilirler.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 CDM’deki hayatınız. Bölüm ruhu ve topluluğu oluşturmak.
3 İntihal ve kaçınma yolları İEÜ İF Akademik Dürüstlük Kılavuzu [online döküman],
4 SDM alet çantası: Bilmeniz gereken başlıca kaynaklar
5 İletişim Fakültesi stüdyolarını kullanmak ve ekipman ödünç almak Stüdyo rezervasyon ve ekipman ödünç alım kılavuzları ve formları.
6 Ekip etiği: İş bölümü, eşitlik ve önyargısız ilişkiler kurmak European Women’s Audiovisual Network, Good Practice to Fight Gender Inequality in the Film Industry, https://www.ewawomen.com/gender-inequality-in-the-film-industry/good-practices/
7 CDM mezunlarıyla buluşma
8 CDM mezunlarıyla buluşma
9 3. ve 4. sınıf öğrencileriyle buluşma
10 Araştırma Yöntemleri - Yerel yaratıcı ve entelektüel kaynaklar
11 Film ve sanat eleştirisi Charles Taylor, “The Problem with Film Criticism,” Dissent (Fall 2011), https://www.dissentmagazine.org/article/the-problem-with-film-criticism
12 Öğrenci Sunumları Sunum
13 Öğrenci Sunumları Ödev
14 Gezi - İzmir Sinema Ofisi
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
40
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
1
10
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
8
8
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
10
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
60

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema, dijital ve etkileşimli medya alanlarındaki temel anlatısal biçimleri, bu biçimlere dair temel kavramları bilir.

2

Yaratıcılığını, eleştirel düşünme yeteneğini, sinema ve dijital medya sanatlarına özgü ifade biçim ve araçlarını kullanarak anlatılar yaratır.

X
3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları yetkin bir şekilde kullanır

4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesinde, yapımında ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde ve bunlardan en az birini ileri düzeyde yerine getirir.

5

Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün temsil rejimlerini nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin anlatıları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

6

Etkileşimli film, video yerleştirme, deneysel sinema ve sanal gerçeklik gibi alanlarda dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel teknik ve estetik becerileri temel düzeyde icra eder.

7

Teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarını kullanarak bir film veya dijital medya sanatı çalışmasını eleştirel biçimde analiz eder.

8

İş güvenliği ilkelerini ve etik davranış normlarını takip ederek bir sinema veya dijital medya işinin üretilmesinde yönetici ya da ekip üyesi olarak görev yapar.

X
9

Küresel ölçekte çağdaş bilimsel, toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasal, kurumsal ve sektörel gelişmelerden haberdardır.

X
10

Sinema ve dijital medya alanlarını çevreleyen problemleri hukuksal, bilimsel ve profesyonel açılardan tanımlayıp çözüm önerileri geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Sinema ve Dijital Medya alanlarıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale" Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.