CDM 498 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bitirme Projesi II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 498
Bahar
2
4
4
12

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bitirme Projesi I’in devamı olarak tasarlanan bu dersin amacı, öğrencilerin mezuniyet sonrası için kariyer planlarını netleştirmelerini ve bu amaca yönelik olarak sinema ve dijital medya alanında protfolyolar üretmelerini sağlamaktır. Öğrenciler projelerini akademik ve profesyonel ilgili alanları çerçevesinde üreteceklerdir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sinema ve dijital medya sektörlerinde çalışmayı hedefliyorsa, iş başvurularında kullanabileceği bir portfolyo hazırlamış olacaktır,
  • Akademik kariyer yapmayı hedefliyorsa hazırlayacağı yazılı çalışma ile araştırma yönelimlerini pekiştirecektir,
  • Mezuniyet sonrasında yöneleceği kariyer konusunda tercihlerini netleştirecektir,
  • Proje yapımı ve sunum becerilerini geliştirecektir,
  • Bir projenin fikir geliştirme aşamasından sunuma kadar bütün sorumluluğunu üstlenebilecektir,
  • Sinema ve dijital medya alanlarında yenilikçi ve yaratıcı katkılarla, sanatsal pratik becerilerini ilerleteceklerdir.
Tanımı Proje çalışmaları başlıca dört alanda hazırlanacaktır: Kısa film, belgesel, senaryo yazımı ve araştırma. Projeler boyunca takım çalışması teşvik edilecek ve ekip üyeleri arasında iş yükünün eşit paylaşımı düzenli olarak takip edilecektir. Her öğrencinin kendine ait bir projesi oluşturması (A projesi) ve diğer öğrencilerin projelerinde en az bir görevinin olması (B projesi) beklenmektedir. Dersi veren öğretim elemanları öğrencilerle düzenli olarak görüşerek projelere danışmanlık yapacaktır. Öğrencinin ilgi alanına ve her bir projenin konusuna göre ilgili danışman öğrenciden üniversitedeki bazı dersleri takip etmesini isteyebilir. Dönem sonunda tamamlanan projelerin toplu gösterimi/sunuşu yapılacaktır. Sunuşlar, fakülte öğretim elemanlarına, öğrencilere ve profesyonellere açık olacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Önprodüksiyondan Prodüksiyona
2 Storyboard, Wireframe ve Maket Hazırlama
3 Ses ve müzik I Haftalık görüşme
4 Ses ve müzik II Haftalık görüşme
5 Oyuncu yönetimi I Haftalık görüşme
6 Oyuncu yönetimi II Haftalık görüşme
7 Prodüksiyondan PostProdüksiyona Haftalık görüşme
8 Özel Etki, Rendering ve modelleme Haftalık görüşme
9 “Pitching” teknikleri Haftalık görüşme
10 Proje Sunumları Haftalık görüşme
11 Dağıtım ve Pazarlama Haftalık görüşme
12 Finansman sorunları Haftalık görüşme
13 Tanıtım ve Halkla İlişkiler Haftalık görüşme
14 Kurgulanmış taslakların teslimi Haftalık görüşme
15 Projelerin Gösterimi ve Sergilenmesi
16 Dönemin değerlendirmesi

 

Dersin Kitabı 1)Jason J. Tomaric. The Power Filmmaking Kit. Focal Press: 2008. 2) Mike Figgis. Digital Filmmaking. Faber and Faber: 2007. 3) Blain Brown. Cinematography Theory and Practice. Focal Press: 2002. 4) Daniel Arijon. Grammer of the Film Language. Focal Press: 1984. 5) James Ball a.o. From Still to Motion. New Riders: 2010. 6) Syd Field. The Screenwriter’s Workbook. Bantam Bell: 2006.
Diğer Kaynaklar Danışmanlar, öğrencilerin haftalık olarak teslim edecekleri raporlara göre geribildirimde bulunacaklardır. Öğretim elemanları gerekli durumlarda öğrencilerin ek okumalar yapmalarını ve bunlara ilişkin ödevler sunmalarını isteyebilirler.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
2
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
8
Proje
2
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
1
88
    Toplam
276

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Dijital medya ve sinema alanında eleştirel düşünebilme alışkanlığını geliştirmek X
2 Sinema ve dijital medyanı temelini oluşturan teori, kavram ve fikirleri anlayabilmek ve tartışabilmek. X
3 Sinema ve dijital medya alanındaki pratikleri yaratıcı bir süreç ve/veya bir iş süreci olarak anlamak ve bu süreçlere kültürel ve tarihsel perspektiflerden bakabilmek X
4 Sinema ve dijital medyanın çok-disiplinli ve disiplinlerarası yapısı hakkında farkındalık kazanmak ve böylece çeşitli alanlarda iletişim kurabilen ve haraket eden dinamik, esnek profesyonel karakter geliştirmek. X
5 Pratiğin kuramı ve kuramın pratiğinin biraradalığını esas alan bir anlayış geliştirmek. X
6 İş etiğinin ve profesyonel etiğin normlarını gözetmek. X
7 Kendini disipline etme, eleştirme ve yönetme becerilerini edinerek bireysel olarak ve bir takım içinde çalışabilmek. X
8 Sinema ve dijital medya alanına ilişkin teknik ekipmanları ve bilgisayar yazılımlarını kullanabilecek temel bilgiye ve ileri düzey bilgisayar ve bilgi teknolojileri becerilerine sahip olmak. X
9 Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medya alanındaki yeni teknolojiler, yeni yapım yöntemleri ve yeni medya endüstrileri ve yeni teoriler ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirmek ve kullanabilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest