Hakkımızda

Türkiye’de ilk kez kurulan Sinema ve Dijital Medya Bölümü’nde teori ve uygulamanın içiçe geçtiği bir eğitim anlayışına sahibiz. Öğrenim programımızın omurgasını, stüdyo dersleri oluşturuyor. Bu stüdyolarda, sinemanın gerektirdiği entelektüel bakış açısı ve teknik beceriler bir arada kazandırılıyor. Benzer fakültelerde yer alan “Radyo, Televizyon ve Sinema” ve “Sinema Televizyon” bölümlerinde birbirinden ayrılarak öğretilen kamera, kurgu, yönetmenlik gibi konuları bütünlüklü bir yapıyla ele alıyoruz. Stüdyolar, öğrencilerin bireysel donanımını ve toplumsal duyarlığını geliştirmeyi hedefleyen genel eğitim dersleriyle destekleniyor. Bunlara ek olarak her öğrenci, geniş bir seçmeli ders havuzundan kendi ilgi alanına göre dersler seçerek yenilikçi sinemadan belgesele, görsel efektlerden animasyona birçok konuda kendini geliştirme fırsatı buluyor. Bir başka ifadeyle kendi uzmanlık alanınızı kendiniz belirlemiş oluyorsunuz. Uygulamalı dersler, İletişim Fakültesi stüdyolarında yapılıyor. Stüdyolarda yer alan kurgu üniteleri, sinema salonu ve plato öğrencilerimizin başlıca mekânlarını oluşturuyor.
Türkiye’deki sinema ve medya endüstrileri her geçen gün büyüyor. Şirketler artık tek bir uzmanlık alanına sahip olan çalışanlar yerine belli bir alanda çeşitli becerilere bir arada sahip olan profesyonelleri istihdam ediyor. Sinema ve Dijital Medya Bölümü’nde sunduğumuz eğitimin çok boyutlu yapısı mezunlarımızı sektörün gelişen ve değişen ihtiyaçlarına hazırlıklı hale geliyor. Bunun sonucu olarak mezunlarımızın çalışabileceği alanları, video prodüksiyon şirketleri, film yapım şirket ve kuruluşları, reklamcılık, halkla ilişkiler ve tanıtım şirketleri, televizyon kanalları, senaryo yazım ekipleri ve üniversiteler oluşturuyor.