CDM 360 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sinematografi, Mizansen ve Yönetmenlik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 360
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
  CDM 201 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
ve CDM 202 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders, film dilinin estetik ve üsluba ilişkin araçlarını uygulama yoluyla öğretmek üzere tasarlanmıştır. Öğrenciler, profesyonel üretim biçim ve iş akışlarını takip ederek, sinematik hikaye anlatımının sinematografi, sahneleme, yönetmenlik ve mizansen gibi bileşenlerine ilişkin beceriler geliştireceklerdir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • film dilinin estetik ve üsluba ilişkin özelliklerinin rolünü ifade edebilecektir.
  • film dilinin farklı araçlarının sinematik hikaye anlatımına nasıl katkıda bulunduğunu kavrayacaktır.
  • pre-prodüksiyondan post-prodüksiyona kadar film yapımının başlıca aşamalarını tanımlayacaktır.
  • film yapımındaki başlıca görevleri ve bunların sorumluluklarını tanımlayacaktır.
  • bir film ekibinde hem yaratıcı hem de uygulayıcı sorumluluklarla çalışma becerileri geliştirecektir.
Tanımı Bu ders iki kısımdan oluşmaktadır. Teorik oturumlarda, sinematografi, kompozisyon, sahneleme, mizansen ve yönetmenlik gibi kavram ve araçlar tanıtılacaktır. Bu oturumlara, örnek film parçalarının gösterimi ve örnek film yapım dokümanlarının incelenmesi eşlik edecektir. İkinci kısım uygulamalı oturumlardan oluşmaktadır. Bu kısımda öğrenciler, bir sekans geliştirip çekecektir. 4 modül halinde gerçekleştirilecek olan bu projenin modülleri ayrı aşamalar halinde değerlendirilecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Görüntülerle hikaye anlatmak Rabiger, Directing: Film Techniques and Aesthetics, bölüm 2 ve 3. Brown, Cinematography: Theory and Practice, bölüm 2.
3 Sinematografi ve film dili I Brown, Cinematography: Theory and Practice, bölüm 3.
4 Sinematografi ve film dili II Brown, Cinematography: Theory and Practice, bölüm 4 ve 5.
5 Kompozisyon Mamer, Film Production Technique: Creating the Accomplished Image, bölüm 1. Thompson and Bowen, Grammar of the Shot, bölüm 2 ve 3. Proje modülü 1) Pre-prodüksiyon
6 Mizansen Rabiger, Directing: Film Techniques and Aesthetics, bölüm 6.
7 Sahneleme Mamer, Film Production Technique: Creating the Accomplished Image, bölüm 2.
8 Storyboard hazırlama Storyboard örneklerinin incelenmesi
9 Çekim senaryosu I Proje modülü 2) Yapım planlaması
10 Çekim senaryosu II Örnek çekim senaryolarının incelenmesi
11 Yapım aşaması Proje modülü 3) Yapım
12 Yapım aşaması Stüdyo dışı çekim
13 Post-prodüksiyon Rabiger, Directing: Film Techniques and Aesthetics, bölüm 7. Proje modülü 4) Kurgu
14 Post-prodüksiyon
15 Projelerin gösterimi
16 Dönemin değerlendirmesi

 

Dersin Kitabı Michael Rabiger, Directing: Film Techniques and Aesthetics, Focal Press: Focal Press: Burlington, 2008. Bruce Mamer, Film Production Technique: Creating the Accomplished Image, Wadsworth: Belmont, 2009. Roy Thompson and Christopher Bowen, Grammar of the Shot, Focal Press: Burlington, 2013. Blain Brown, Cinematography: Theory and Practice, Focal Press: Burlington, 2012.
Diğer Kaynaklar Jason J. Tomaric, The Power Filmmaking Kit, Focal Press: Burlington, 2008. Paul Wheeler, Practical Cinematography, Focal Press: Burlington, 2005. Mark Simon, Storyboards: Motion in Art, Focal Press: Burlington, 2007. Nicholas T. Proferes, Film Directing Fundamentals: See Your Film Before Shooting, Focal Press: Burlington, 2008.  

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
8
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
70
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
8
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
26
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
140

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Dijital medya ve sinema alanında eleştirel düşünebilme alışkanlığını geliştirmek X
2 Sinema ve dijital medyanı temelini oluşturan teori, kavram ve fikirleri anlayabilmek ve tartışabilmek. X
3 Sinema ve dijital medya alanındaki pratikleri yaratıcı bir süreç ve/veya bir iş süreci olarak anlamak ve bu süreçlere kültürel ve tarihsel perspektiflerden bakabilmek X
4 Sinema ve dijital medyanın çok-disiplinli ve disiplinlerarası yapısı hakkında farkındalık kazanmak ve böylece çeşitli alanlarda iletişim kurabilen ve haraket eden dinamik, esnek profesyonel karakter geliştirmek. X
5 Pratiğin kuramı ve kuramın pratiğinin biraradalığını esas alan bir anlayış geliştirmek. X
6 İş etiğinin ve profesyonel etiğin normlarını gözetmek. X
7 Kendini disipline etme, eleştirme ve yönetme becerilerini edinerek bireysel olarak ve bir takım içinde çalışabilmek. X
8 Sinema ve dijital medya alanına ilişkin teknik ekipmanları ve bilgisayar yazılımlarını kullanabilecek temel bilgiye ve ileri düzey bilgisayar ve bilgi teknolojileri becerilerine sahip olmak. X
9 Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medya alanındaki yeni teknolojiler, yeni yapım yöntemleri ve yeni medya endüstrileri ve yeni teoriler ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek. X
11 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirmek ve kullanabilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest