İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Sinema ve Dijital Medya

 

Duyurular

Güncel duyuru bulunmamaktadır.

 

SOSYAL MEDYA


 

CDM 211 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Film Semineri: Gölgede Kalan Sinema I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 211
Güz
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilere her yerde seyredemeyecekleri, fakat önem teşkil eden görsel-işitsel çalışmaları tanıtmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Önemli sinema çalışmalarıyla tanışıklık içinde olacaklardır.
  • Sinema alanındaki çeşitliliğin farkında olacaklardır.
  • Sinema çalışmalarını onları üreten sinema enstitüleri ile bir bağlamda inceleyeceklerdir.
  • Sinema çalışmalarını çalışmaların kendi sosyo-kültürel bağlamında değerlendireceklerdir.
  • Sinema çalışmalarını süregelen anlatım ve teknik geleneklerinin birer parçası olarak konumlandırabileceklerdir.
  • İzledikleri tüm filmleri ilişkilendirip tartışabileceklerdir.
Tanımı Bu bir seri dersin ilk kısmıdır. Bu derste öğrenciler film kültürünü oluşturan ve her yerde rastlayamayacakları filmleri seyredeceklerdir. Deneysel filmler, ana-akımsal filmler, trash ve camp (ticari-ticari olmayan) türlerinde filmler öğrencilere izletilecektir. Erken sinema tarihinden örnekler (“çekim” filmleri, ve öyküsel filmler) Amerikan stüdyo filmleri, Avrupa sanat sineması, Dünya sineması (Japon, Çin, Hint ve Iran sinemalarından örnekler) ve Türk sineması öğrencilere derinlemesine tanıtılacaktır. Her filmin sonunda öğrencilerin bir syir raporu yazması beklenmektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Introduction
2 Birth of Cinema — between art and entertainment Excerpts from Lumiere Brothers George Melies - Voyage to the Moon Thomas Edison - The Great Train Robbery
3 Early Cinema — between documentary and fiction Robert J. Flaherty - Nanook of the North (1922) Walther Ruttmann - Berlin: Symphony Der Grosstadt (1927)
4 Russian Constructivism Sergei M. Eisenstein - Battleship Potemkin Dziga Vertov, The Man with the Movie Camera (1929)
5 European Cinema between the world wars Jean Vigo - Zéro de conduite (1933) (41 min) Jean Renoir - La Règle du jeu (1939) (113 min) Man Ray - L'Étoile de mer (1928) (21 min)
6 Surrealism in Cinema Luis Buñuel - L'Age d'Or (1930) (60 min) Luis Buñuel - Un Chien Andalou (1929) (21 min) Jean Cocteau - The Blood of a Poet (1933) (55 min)
7 Italian Neo-Realism Vittorio de Sica - Ladri di biciclette (1948) (93 min) Roberto Rossellini - Rome, Open City (1946) (105 min)
8 Nouvelle Vague Jean-Luc Godard – À bout de soufflé (1960) (90 min) François Truffaut - 400 Blows (1959) (99 min)
9 Cinema Verité Jean Rouch - Chronicle of A Summer (1960) (85 min) Chris Marker - La Joli Mai (1963) (145 min)
10 British New Wave Lindsay Anderson - If (1968) (111 min) Tony Richardson - The Loneliness of the Long Distance Runner (1962) (104 min)
11 New German Cinema Wim Wenders - Wings of Desire (1987) (128 min) Werner Herzog - Aguirre, the Wrath of God (1972) (93 min)
12 Road Movies Dennis Hopper - Easy Rider (1969) (95 min) Wim Wenders - Alice in the Cities (1974) (110 min)
13 Unhollywood - American Independent Cinema Jim Jarmusch - Stranger than Paradise (1984) (89 min) John Cassavetes – Faces (1968) (130 min)
14 Postmodern Fables David Lynch - Blue Velvet (1986) (120 min) Jean-Jacques Beineix - The Moon in the Gutter (1983) (126 min)
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Geoffrey Nowell-Smith, The Oxford History of World Cinema Oxford University Press
Diğer Kaynaklar David Bordwell, On the History of Film Style Harvard University Press

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
50
Çalıştay
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
6
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
Çalıştay
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
60

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Dijital medya ve sinema alanında eleştirel düşünebilme alışkanlığını geliştirmek X
2 Sinema ve dijital medyanı temelini oluşturan teori, kavram ve fikirleri anlayabilmek ve tartışabilmek. X
3 Sinema ve dijital medya alanındaki pratikleri yaratıcı bir süreç ve/veya bir iş süreci olarak anlamak ve bu süreçlere kültürel ve tarihsel perspektiflerden bakabilmek X
4 Sinema ve dijital medyanın çok-disiplinli ve disiplinlerarası yapısı hakkında farkındalık kazanmak ve böylece çeşitli alanlarda iletişim kurabilen ve haraket eden dinamik, esnek profesyonel karakter geliştirmek. X
5 Pratiğin kuramı ve kuramın pratiğinin biraradalığını esas alan bir anlayış geliştirmek.
6 İş etiğinin ve profesyonel etiğin normlarını gözetmek.
7 Kendini disipline etme, eleştirme ve yönetme becerilerini edinerek bireysel olarak ve bir takım içinde çalışabilmek. X
8 Sinema ve dijital medya alanına ilişkin teknik ekipmanları ve bilgisayar yazılımlarını kullanabilecek temel bilgiye ve ileri düzey bilgisayar ve bilgi teknolojileri becerilerine sahip olmak.
9 Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medya alanındaki yeni teknolojiler, yeni yapım yöntemleri ve yeni medya endüstrileri ve yeni teoriler ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirmek ve kullanabilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


HABERLER