CDM 302 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Film Yapımı II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 302
Bahar
4
4
6
12

Ön-Koşul(lar)
  CDM 301 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste, klasik ders anlatımı, gösterimler, tartışmalar ve uygulama yoluyla gelişmiş dijital film yapımı öğretilecektir. Dersin odak noktasını, doğrusal olmayan ve etkileşimli anlatı formları oluşturmaktadır. Öğrenciler, yapım-öncesi, yapım ve yapım-sonrası becerilerini geliştirmeye devam ederken etkileşimli film, web belgeseli, video yerleştirme ve video haritalama gibi formatlarda yeni beceriler edinecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Fikirlerini, doğrusal ya da doğrusal olmayan görsel formatlara tercüme edebilecektir.
  • Doğrusal olmayan nitelikte bireysel bir hikâye anlatıcılığı eseri geliştirip üretebilecektir
  • Dijital film yapım tekniklerini uygulayabilecektir.
  • Etkileşimli hikâye anlatıcılığı yazılımlarını kullanabilecektir.
  • Geleneksel ve etkileşimli hikâye anlatıcılığı yaklaşımları arasındaki farkları kuramsal bir bakış açısıyla tanımlayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, Film Yapımı I dersinin devamı niteliğindedir. Dijital film yapımına ilişkin ders anlatımı ve gösterimlerden oluşmaktadır. Etkileşimli hikâye anlatıcılığına ve çeşitli dijital araç ve platformlara vurgu yapılacaktır. Ders kapsamında, hikâye geliştirmeye ve bir fikrin görsel, doğrusal olmayan dile tercüme edilmesine ilişkin ödev ve projeler yer almaktadır. Ayrıca, bireysel sunum, ödev ve dönem projesi yapılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Döneme giriş – hikayeleştirme
2 Görselleştirme araçları Birinci ödev
3 Yerleştirme görselleştirmesi İkinci ödev
4 Yerleştirme/video haritalamasına (video mapping) giriş
5 Doğrusal olmayan hikaye anlatımı araçlarına giriş Üçüncü ödev
6 Doğrusal olmayan belgesel araçlarına giriş
7 Doğrusal olmayan araçlara devam Dördüncü ödev
8 Arayüz tasarımı Beşinci ödev
9 Final Proje Hikayesi Araştırması Altıncı ödev
10 Final projesi – hikaye haritalaması (story mapping) Proje dosyası teslimi
11 Proje dosyası sunumu VPT projesi teslim (uygulama)
12 Prodüksiyon
13 Gösterim/Jüri Proje sunumu / jüri (45%)
14 Yıl sonu sergisi Proje belgelemesi teslimi
15 Dönemin değerlendirmesi
16 Dönemin değerlendirmesi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

The Complete Film Production Handbook, Eve Light Honthaner, Focal Press. 4th Edition, 2010. i-Docs: The Evolving Practices of Interactive Documentary, J. Aston, S. Gaudenzi & M. Rose - editors, Wallflower Press, 1st Edition, 2017. The Power Filmmaking Kit, Jason J. Tomaric, Focal Press, 1st Edition, 2008.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
6
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
45
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
8
128
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
1
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
6
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
15
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
    Toplam
261

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema ve dijital medyanın tarihçesini, temelini oluşturan kavram ve teorileri tanımlar ve tartışır.

X
2

Yaratıcılık ve eleştirel düşünceyi kullanarak sinema ve dijital medya sanatları için bir hikâye anlatıcılığı fikri geliştirir.

X
3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları başarılı bir şekilde kullanır.

X
4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesi, yapım ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde yerine getirir.

X
5

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesi, yapım ya da yapım sonrası için ileri düzeyde uzmanlık gerektiren bir görevi yerine getirir.

X
6

Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün görsel temsilleri nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin imajları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

X
7

Etkileşimli dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel becerileri icra eder.

X
8

Bir film veya dijital medya sanatı çalışmasının, teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarından eleştirel analizini yapar

X
9

Problem çözmeye yönelik bir yaklaşımla, bir film veya dijital medya işinin bireysel sorumluluğunu sıfırdan bitmiş ürüne kadar üstlenir. 

X
10

Etik davranış normlarını takip eden ve çalışma ortamının etik standartlarını geliştirmek için inisiyatif alan bir ekip üyesi olarak çalışır.

11

Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medyayla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest