CDM 450 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dijital Görüntü İşleme Teknikleri ve Özel Efektler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 450
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrencilere, sinema alanında ileri film yapım teknikleri, özel efekt, stüdyo efektleri konularında bilgi ve uygulama yetisi kazandırmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Özel efekt uygulamalarının önemli adımlarını bilir.
  • Film yapımında özel efekt kullanımının rolü ve önemi hakkında geniş bilgisi olur.
  • Çeşitli yazılımlar ve stüdyo teknikleri kullanarak filmlerde kullanılmak üzere özel efekt üretebilir.
  • Kamerasız görsel materyal, film tanıtımları ve kısa videolar hazırlayabilir.
Ders Tanımı Bu ders, ileri yapım ve yapım sonrası tekniklerini ve stüdyo/bilgisayar ortamında Adobe After Effects gibi ilgili yazılımları kullanılarak dijital görsel içerik üretimini kapsar. Proje çalışmaları ve öğrencilerin derste aldıkları teorik ve pratik bilgilerin stüdyo ve yazılımlar kullanılarak görsel ürünlere dönüştürülmesi, dersin somut çıktılarını oluşturur.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve Genel Bakış
2 Bilgisayarla Oluşturulan Görüntülerin Amacı ve Kullanımı
3 After Effects'te 3B alan Perkins, C. (2017). How To Cheat In After Effects.
4 After Effects ile Hareketli Grafikler Oluşturma: Temel Teknikler Fridsma L, Adobe After Effects CC Classroom In A Book (Adobe Press 2017) (Pg. 266)
5 After Effects ile Hareketli Grafikler Oluşturma: İleri Teknikler Fridsma L, Adobe After Effects CC Classroom In A Book (Adobe Press 2017) (Pg. 318)
6 Projelerin Sunulması
7 Özel efektler için sahne ve aydınlatma tasarımı, "Yeşil Ekran'a Giriş”
8 Özel Efektleri Tasarlamak: Planlama ve Üretim
9 After Effects - Kamera izleme ve simülasyon I Adobe After Effects CC 2018 Görsel Efektler ve Studio Teknikleri
10 After Effects - Kamera izleme ve simülasyon II Adobe After Effects CC 2018 Görsel Efektler ve Studio Teknikleri Fridsma L, Adobe After Effects CC Classroom In A Book (Adobe Press 2017) (Pg. 301)
11 Kompozisyon – I Adobe After Effects CC 2018 Görsel Efektler ve Kompozit Studio Teknikleri
12 Kompozisyon – II Adobe After Effects CC 2018 Görsel Efektler ve Kompozit Studio Teknikleri Fridsma L, Adobe After Effects CC Classroom In A Book (Adobe Press 2017) (Pg. 296)
13 Sınıfta sorun giderme çalışma süresi
14 Projelerin sunumu
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
3
90
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
3
22
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
130

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Dijital medya ve sinema alanında eleştirel düşünebilme alışkanlığını geliştirmek X
2 Sinema ve dijital medyanı temelini oluşturan teori, kavram ve fikirleri anlayabilmek ve tartışabilmek. X
3 Sinema ve dijital medya alanındaki pratikleri yaratıcı bir süreç ve/veya bir iş süreci olarak anlamak ve bu süreçlere kültürel ve tarihsel perspektiflerden bakabilmek X
4 Sinema ve dijital medyanın çok-disiplinli ve disiplinlerarası yapısı hakkında farkındalık kazanmak ve böylece çeşitli alanlarda iletişim kurabilen ve haraket eden dinamik, esnek profesyonel karakter geliştirmek. X
5 Pratiğin kuramı ve kuramın pratiğinin biraradalığını esas alan bir anlayış geliştirmek. X
6 İş etiğinin ve profesyonel etiğin normlarını gözetmek. X
7 Kendini disipline etme, eleştirme ve yönetme becerilerini edinerek bireysel olarak ve bir takım içinde çalışabilmek. X
8 Sinema ve dijital medya alanına ilişkin teknik ekipmanları ve bilgisayar yazılımlarını kullanabilecek temel bilgiye ve ileri düzey bilgisayar ve bilgi teknolojileri becerilerine sahip olmak. X
9 Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medya alanındaki yeni teknolojiler, yeni yapım yöntemleri ve yeni medya endüstrileri ve yeni teoriler ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirmek ve kullanabilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest