CDM 450 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dijital Görüntü İşleme Teknikleri ve Özel Efektler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 450
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrencilere, sinema alanında ileri film yapım teknikleri, özel efekt, stüdyo efektleri konularında bilgi ve uygulama yetisi kazandırmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Özel efekt uygulamalarının önemli adımlarını bilir.
  • Film yapımında özel efekt kullanımının rolü ve önemi hakkında geniş bilgisi olur.
  • Çeşitli yazılımlar ve stüdyo teknikleri kullanarak filmlerde kullanılmak üzere özel efekt üretebilir.
  • Kamerasız görsel materyal, film tanıtımları ve kısa videolar hazırlayabilir.
Ders Tanımı Bu ders, ileri yapım ve yapım sonrası tekniklerini ve stüdyo/bilgisayar ortamında Adobe After Effects gibi ilgili yazılımları kullanılarak dijital görsel içerik üretimini kapsar. Proje çalışmaları ve öğrencilerin derste aldıkları teorik ve pratik bilgilerin stüdyo ve yazılımlar kullanılarak görsel ürünlere dönüştürülmesi, dersin somut çıktılarını oluşturur.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve Genel Bakış
2 Bilgisayarla Oluşturulan Görüntülerin Amacı ve Kullanımı
3 After Effects'te 3B alan Perkins, C. (2017). How To Cheat In After Effects.
4 After Effects ile Hareketli Grafikler Oluşturma: Temel Teknikler Fridsma L, Adobe After Effects CC Classroom In A Book (Adobe Press 2017) (Pg. 266)
5 After Effects ile Hareketli Grafikler Oluşturma: İleri Teknikler Fridsma L, Adobe After Effects CC Classroom In A Book (Adobe Press 2017) (Pg. 318)
6 Projelerin Sunulması
7 Özel efektler için sahne ve aydınlatma tasarımı, "Yeşil Ekran'a Giriş”
8 Özel Efektleri Tasarlamak: Planlama ve Üretim
9 After Effects - Kamera izleme ve simülasyon I Adobe After Effects CC 2018 Görsel Efektler ve Studio Teknikleri
10 After Effects - Kamera izleme ve simülasyon II Adobe After Effects CC 2018 Görsel Efektler ve Studio Teknikleri Fridsma L, Adobe After Effects CC Classroom In A Book (Adobe Press 2017) (Pg. 301)
11 Kompozisyon – I Adobe After Effects CC 2018 Görsel Efektler ve Kompozit Studio Teknikleri
12 Kompozisyon – II Adobe After Effects CC 2018 Görsel Efektler ve Kompozit Studio Teknikleri Fridsma L, Adobe After Effects CC Classroom In A Book (Adobe Press 2017) (Pg. 296)
13 Sınıfta sorun giderme çalışma süresi
14 Projelerin sunumu
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
3
90
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
3
22
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
    Toplam
130

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema ve dijital medyanın tarihçesini, temelini oluşturan kavram ve teorileri tanımlar ve tartışır.

X
2

Yaratıcılık ve eleştirel düşünceyi kullanarak sinema ve dijital medya sanatları için bir hikâye anlatıcılığı fikri geliştirir.

X
3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları başarılı bir şekilde kullanır.

X
4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesi, yapım ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde yerine getirir.

X
5

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesi, yapım ya da yapım sonrası için ileri düzeyde uzmanlık gerektiren bir görevi yerine getirir.

X
6

Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün görsel temsilleri nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin imajları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

X
7

Etkileşimli dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel becerileri icra eder.

X
8

Bir film veya dijital medya sanatı çalışmasının, teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarından eleştirel analizini yapar

X
9

Problem çözmeye yönelik bir yaklaşımla, bir film veya dijital medya işinin bireysel sorumluluğunu sıfırdan bitmiş ürüne kadar üstlenir. 

X
10

Etik davranış normlarını takip eden ve çalışma ortamının etik standartlarını geliştirmek için inisiyatif alan bir ekip üyesi olarak çalışır.

11

Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medyayla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest