CDM 410 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Medya-Aşırı Öykü Anlatma
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 410
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dijital mecralarda öykü anlatma perspektifi geliştirmek. Kullanıcı (dinleyici/okuyucu) ile etkileşime girme becerileri geliştirmek. İletişim teknolojileri ile anlatısal olanakları bağdaştırabilmek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Geleneksel öykü anlatmadan mecraaşırı öykülemeye paradigmatik geçişi kavrayacaklar
  • Dijital mecraların sunduğu yeni olanaklara yaratıcı fikirleri uyarlayabilecekler
Ders Tanımı Bu ders öykü anlatmakta meydana gelen paradigmatik geçiş üzerine kuruludur. İlk olarak, daha geleneksel formlara kıyasla dijital medyada öykü anlatmayı konumlanacaktır. Bundan sonra, etkileşimli anlatı gibi daha fazla katılım gerektiren bir kaç örnek üzerinde durulacaktır. Ance Weiler gibi yaratıcı medya yazar ev sanatçılarının işleri incelenecektir. Öğrencilerden dijital medyada öykü örnekleri getirmeleri ve anlatımkatılım bakımından sundukları olanaklar bakımından analiz yapmaları beklenmektedir. Yazılı işler üretecekler ve dönem sonunda “pitching” için bir dönem projesi hazırlayacaklardır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mecraaşırı Öykülemeye Giriş “What is transmedia anyway?” pp. 13/21
2 Dijital medyada öykü yaratımı, tasarımı ve metodu “Learn Basics of Traditional Storytelling” pp. 55/59
3 Öykü /Oyun dengesi “Conveying Action Across Multiple Media” pp. 83/93
4 Öykü anlatma ve dikkat ekonomisi “The Four Creative Purposes for Transmedia Storytelling” pp. 55/69
5 Kullanıcı/okur ile birlikte ve onun için yazmak “Make Your Audience a Character, too” pp. 148/163
6 Kullancı Anlatıları “Challenging the Audience to Act” pp. 137/149
7 Araştırma ve Geliştirme “Project Management: The nsung Necesssity” pp. 163/171
8 Öykü anlatma ve Oyun Tasarlama “Online, everything is a Characterization” pp. 83/93
9 Etkileşimli bir Belgesel Tasarlamak http://lanceweiler.com/portfolio/bear71/
10 Yaratıcılık ve Teknoloji
11 Mecraaşırı bir Proje için Fikirler
12 Deneyimi Tasarlamak I
13 Deneyimi Tasarlamak II
14 Dijital Öykü anlatma işi “Brining Your Story into the World” pp. 209/223
15 Genel Değerlendirme
16 “Pitching”

 

Ders Kitabı Andrea Philips, A Creator's Guide to Transmedia Storytelling: How to Captivate and Engage Audiences across Multiple Platforms McGrawHill 2012.
Önerilen Okumalar/Materyaller http://workbookproject.com/

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
6
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
3
25
Proje
1
35
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
6
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
3
1
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
    Toplam
115

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema ve dijital medyanın tarihçesini, temelini oluşturan kavram ve teorileri tanımlar ve tartışır.

X
2

Yaratıcılık ve eleştirel düşünceyi kullanarak sinema ve dijital medya sanatları için bir hikâye anlatıcılığı fikri geliştirir.

X
3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları başarılı bir şekilde kullanır.

X
4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesi, yapım ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde yerine getirir.

X
5

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesi, yapım ya da yapım sonrası için ileri düzeyde uzmanlık gerektiren bir görevi yerine getirir.

X
6

Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün görsel temsilleri nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin imajları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

X
7

Etkileşimli dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel becerileri icra eder.

X
8

Bir film veya dijital medya sanatı çalışmasının, teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarından eleştirel analizini yapar

X
9

Problem çözmeye yönelik bir yaklaşımla, bir film veya dijital medya işinin bireysel sorumluluğunu sıfırdan bitmiş ürüne kadar üstlenir. 

X
10

Etik davranış normlarını takip eden ve çalışma ortamının etik standartlarını geliştirmek için inisiyatif alan bir ekip üyesi olarak çalışır.

11

Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medyayla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest