CDM 410 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Medya-Aşırı Öykü Anlatma
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 410
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dijital mecralarda öykü anlatma perspektifi geliştirmek. Kullanıcı (dinleyici/okuyucu) ile etkileşime girme becerileri geliştirmek. İletişim teknolojileri ile anlatısal olanakları bağdaştırabilmek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Geleneksel öykü anlatmadan mecraaşırı öykülemeye paradigmatik geçişi kavrayacaklar
  • Dijital mecraların sunduğu yeni olanaklara yaratıcı fikirleri uyarlayabilecekler
Ders Tanımı Bu ders öykü anlatmakta meydana gelen paradigmatik geçiş üzerine kuruludur. İlk olarak, daha geleneksel formlara kıyasla dijital medyada öykü anlatmayı konumlanacaktır. Bundan sonra, etkileşimli anlatı gibi daha fazla katılım gerektiren bir kaç örnek üzerinde durulacaktır. Ance Weiler gibi yaratıcı medya yazar ev sanatçılarının işleri incelenecektir. Öğrencilerden dijital medyada öykü örnekleri getirmeleri ve anlatımkatılım bakımından sundukları olanaklar bakımından analiz yapmaları beklenmektedir. Yazılı işler üretecekler ve dönem sonunda “pitching” için bir dönem projesi hazırlayacaklardır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mecraaşırı Öykülemeye Giriş “What is transmedia anyway?” pp. 13/21
2 Dijital medyada öykü yaratımı, tasarımı ve metodu “Learn Basics of Traditional Storytelling” pp. 55/59
3 Öykü /Oyun dengesi “Conveying Action Across Multiple Media” pp. 83/93
4 Öykü anlatma ve dikkat ekonomisi “The Four Creative Purposes for Transmedia Storytelling” pp. 55/69
5 Kullanıcı/okur ile birlikte ve onun için yazmak “Make Your Audience a Character, too” pp. 148/163
6 Kullancı Anlatıları “Challenging the Audience to Act” pp. 137/149
7 Araştırma ve Geliştirme “Project Management: The nsung Necesssity” pp. 163/171
8 Öykü anlatma ve Oyun Tasarlama “Online, everything is a Characterization” pp. 83/93
9 Etkileşimli bir Belgesel Tasarlamak http://lanceweiler.com/portfolio/bear71/
10 Yaratıcılık ve Teknoloji
11 Mecraaşırı bir Proje için Fikirler
12 Deneyimi Tasarlamak I
13 Deneyimi Tasarlamak II
14 Dijital Öykü anlatma işi “Brining Your Story into the World” pp. 209/223
15 Genel Değerlendirme
16 “Pitching”

 

Dersin Kitabı Andrea Philips, A Creator's Guide to Transmedia Storytelling: How to Captivate and Engage Audiences across Multiple Platforms McGrawHill 2012.
Önerilen Okumalar/Materyaller http://workbookproject.com/

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
6
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
3
25
Proje
1
35
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
6
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
3
1
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
115

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Dijital medya ve sinema alanında eleştirel düşünebilme alışkanlığını geliştirmek X
2 Sinema ve dijital medyanı temelini oluşturan teori, kavram ve fikirleri anlayabilmek ve tartışabilmek. X
3 Sinema ve dijital medya alanındaki pratikleri yaratıcı bir süreç ve/veya bir iş süreci olarak anlamak ve bu süreçlere kültürel ve tarihsel perspektiflerden bakabilmek X
4 Sinema ve dijital medyanın çok-disiplinli ve disiplinlerarası yapısı hakkında farkındalık kazanmak ve böylece çeşitli alanlarda iletişim kurabilen ve haraket eden dinamik, esnek profesyonel karakter geliştirmek. X
5 Pratiğin kuramı ve kuramın pratiğinin biraradalığını esas alan bir anlayış geliştirmek. X
6 İş etiğinin ve profesyonel etiğin normlarını gözetmek. X
7 Kendini disipline etme, eleştirme ve yönetme becerilerini edinerek bireysel olarak ve bir takım içinde çalışabilmek. X
8 Sinema ve dijital medya alanına ilişkin teknik ekipmanları ve bilgisayar yazılımlarını kullanabilecek temel bilgiye ve ileri düzey bilgisayar ve bilgi teknolojileri becerilerine sahip olmak. X
9 Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medya alanındaki yeni teknolojiler, yeni yapım yöntemleri ve yeni medya endüstrileri ve yeni teoriler ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirmek ve kullanabilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest