CDM 360 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sinematografi, Mizansen ve Yönetmenlik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 360
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
  CDM 201 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
ve CDM 202 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, film dilinin estetik ve üsluba ilişkin araçlarını uygulama yoluyla öğretmek üzere tasarlanmıştır. Öğrenciler, profesyonel üretim biçim ve iş akışlarını takip ederek, sinematik hikaye anlatımının sinematografi, sahneleme, yönetmenlik ve mizansen gibi bileşenlerine ilişkin beceriler geliştireceklerdir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • film dilinin estetik ve üsluba ilişkin özelliklerinin rolünü ifade edebilecektir.
  • film dilinin farklı araçlarının sinematik hikaye anlatımına nasıl katkıda bulunduğunu kavrayacaktır.
  • pre-prodüksiyondan post-prodüksiyona kadar film yapımının başlıca aşamalarını tanımlayacaktır.
  • film yapımındaki başlıca görevleri ve bunların sorumluluklarını tanımlayacaktır.
  • bir film ekibinde hem yaratıcı hem de uygulayıcı sorumluluklarla çalışma becerileri geliştirecektir.
Ders Tanımı Bu ders iki kısımdan oluşmaktadır. Teorik oturumlarda, sinematografi, kompozisyon, sahneleme, mizansen ve yönetmenlik gibi kavram ve araçlar tanıtılacaktır. Bu oturumlara, örnek film parçalarının gösterimi ve örnek film yapım dokümanlarının incelenmesi eşlik edecektir. İkinci kısım uygulamalı oturumlardan oluşmaktadır. Bu kısımda öğrenciler, bir sekans geliştirip çekecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Portrenin önemi - Filmlerde yüzler
3 Kamera atölyesi – Dijital film kamerası ve kamera hareketleri
4 Bir sahneye görüntü yönetmeni açısından yaklaşımlar – Malzemeler
5 Aydınlatma atölyesi I
6 Aydınlatma atölyesi II “Aynı ışık” uygulaması
7 Aydınlatma atölyesi III
8 Resimli taslak hazırlama Kısa müzik videosu çekimi
9 Sahnede oyuncuları konumlandırmak ve yönetim
10 Film çözümleme – Görüntü Film çözümleme sunumu
11 Film çözümleme – Yönetim Film çözümleme sunumu
12 Final projesi yapım değerlendirmesi
13 Final projesi gösterimleri
14 Sırada ne var?
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Dersin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı

Daniel Arijon, Grammer of the Film Language Silman-James Pr ; Reprint edition (1991)

Blain Brown, Cinematography: Theory and Practice: Image Making for Cinematographers, Directors, and Videographers Focal Press; 1 edition (October 9, 2002)

Steven D. Katz, Film Directing Shot by Shot: Visualizing from Concept to Screen Focal Press; 1 edition (July 31, 1991)

Judith Weston, Directing Actors: Creating Memorable Performances for Film & Television

David Mamet, On Directing Film, Penguin, 1991

Joe Queenan, The Unkindest Cut

Christopher Lukas, Directing for Film and Television, Allworth Press, 2001

Andre Bazin, What is Cinema?, University of California Press, 2004

Bruno Bettelheim, The Uses of Enchantment,  Vintage Books, 2010

Constantin Stanislavski, Creating a Role, Methuen, 1981

Sergei Eisenstein, Film Form, A Harvest / HBJ Book, 1977

Michael Rabiger, Directing; Film Techniques and Aesthetics, Focal Press, 2nd Edition (1997)

Önerilen Okumalar/Materyaller

Nijat Özön, Sinema, Televizyon, Video, Bilgisayarlı Sinema Sözlüğü Kabalcı Yayınevi; (2000)

Joseph V. Mascelli, The Five C's of Cinematography: Motion Picture Filming Techniques, Silman-James Pr; 1st Silman-James Press ed edition (June 1, 1998)

Walter Murch, In the Blink of an Eye: A Perspective on Film Editing Silman-James Press; 2nd edition (August 1, 2001)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
-
-
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
-
-
Ödev
2
35
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
-
-
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
-
-
Ödev
2
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
6
Proje
1
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
140

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Dijital medya ve sinema alanında eleştirel düşünebilme alışkanlığını geliştirmek X
2 Sinema ve dijital medyanı temelini oluşturan teori, kavram ve fikirleri anlayabilmek ve tartışabilmek. X
3 Sinema ve dijital medya alanındaki pratikleri yaratıcı bir süreç ve/veya bir iş süreci olarak anlamak ve bu süreçlere kültürel ve tarihsel perspektiflerden bakabilmek X
4 Sinema ve dijital medyanın çok-disiplinli ve disiplinlerarası yapısı hakkında farkındalık kazanmak ve böylece çeşitli alanlarda iletişim kurabilen ve haraket eden dinamik, esnek profesyonel karakter geliştirmek. X
5 Pratiğin kuramı ve kuramın pratiğinin biraradalığını esas alan bir anlayış geliştirmek. X
6 İş etiğinin ve profesyonel etiğin normlarını gözetmek. X
7 Kendini disipline etme, eleştirme ve yönetme becerilerini edinerek bireysel olarak ve bir takım içinde çalışabilmek. X
8 Sinema ve dijital medya alanına ilişkin teknik ekipmanları ve bilgisayar yazılımlarını kullanabilecek temel bilgiye ve ileri düzey bilgisayar ve bilgi teknolojileri becerilerine sahip olmak. X
9 Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medya alanındaki yeni teknolojiler, yeni yapım yöntemleri ve yeni medya endüstrileri ve yeni teoriler ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirmek ve kullanabilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest