CDM 360 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sinematografi, Mizansen ve Yönetmenlik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 360
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön-Koşul(lar)
  CDM 201 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
ve CDM 202 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders; aydınlatma, kamera ve malzeme kullanımı hakkındaki uygulamalı içeriğiyle öğrencilerin, sinemadaki temel estetik ve teknik unsurlardan biri olan görüntü yönetmenliği konusundaki becerilerini ileri bir seviyeye taşımalarını amaçlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Film yapım sürecinde görüntü yönetmeninin rolünü tanımlayabilecek,
  • Bir film projesinde ön yapımdan son yapıma kadar görüntü yönetmeninin tamamlaması gereken adımları açıklayabilecek,
  • Görüntüyü oluşturmak için genel - geçer kuralları sıralayıp uygulayabilecek,
  • Dijital film kamerasındaki olanakları kullanarak doğru pozlanmış bir görüntüyü kameraya kaydedebilecek,
  • Bir film setinde çalışan kamera ve ışık ekibini ve iş tanımlarını sıralayabileceklerdir
Ders Tanımı Bu, öğrencilere görüntü yönetmenliğini uygulamalı olarak öğreten bir derstir. Değerlendirme stüdyo eleştirisi, iki ödev ve iki proje üzerinden yapılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Portrenin önemi - Filmlerde yüzler
3 Kamera atölyesi – Dijital film kamerası ve mercekleri kullanmak Portre çekimleri
4 Pozlamaya yardımcı göstergeler - Filtreler
5 Kamera hareketleri - Uygulamalar ve araçlar Örnek sahne incelemesi
6 Kompozisyon
7 Set ekibi çalışanları ve görevleri Film incelemesi
8 Bir sahneye görüntü yönetmeni açısından yaklaşımlar – Örnekler “Aynı ışık” uygulaması için hazırlık
9 Mekan bulma - Ön hazırlık
10 Aydınlatma atölyesi I Mekan örnekleri
11 Aydınlatma atölyesi II Müzik videosu için mekan adayları
12 Aydınlatma atölyesi III Müzik videosu için ışık taslakları
13 Renk düzenleme “Aynı ışık” çalışması
14 Renk düzenleme Müzik videosu hazırlık dosyası
15 Sırada ne var? Müzik videosu projesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

American Cinematographer Magazine. American Society of Cinematographers. ISSN 0002-7928

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
-
-
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
2
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
50
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
-
-
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
8
Ödev
2
12
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
25
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
    Toplam
146

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema ve dijital medyanın tarihçesini, temelini oluşturan kavram ve teorileri tanımlar ve tartışır.

X
2

Yaratıcılık ve eleştirel düşünceyi kullanarak sinema ve dijital medya sanatları için bir hikâye anlatıcılığı fikri geliştirir.

X
3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları başarılı bir şekilde kullanır.

X
4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesi, yapım ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde yerine getirir.

X
5

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesi, yapım ya da yapım sonrası için ileri düzeyde uzmanlık gerektiren bir görevi yerine getirir.

X
6

Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün görsel temsilleri nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin imajları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

7

Etkileşimli dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel becerileri icra eder.

X
8

Bir film veya dijital medya sanatı çalışmasının, teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarından eleştirel analizini yapar

X
9

Problem çözmeye yönelik bir yaklaşımla, bir film veya dijital medya işinin bireysel sorumluluğunu sıfırdan bitmiş ürüne kadar üstlenir. 

X
10

Etik davranış normlarını takip eden ve çalışma ortamının etik standartlarını geliştirmek için inisiyatif alan bir ekip üyesi olarak çalışır.

11

Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medyayla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest