CDM 301 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Film Yapımı I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 301
Güz
4
4
6
12

Ön-Koşul(lar)
  CDM 202 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilere klasik ders anlatımı, gösterimler, tartışma ve hem stüdyoda hem de sahada yapılacak uygulamalı alıştırmalar yoluyla dijital film yapımına ilişkin gelişmiş beceriler öğretilecektir. Dersin odağında, yapım-öncesi, yapım ve yapım-sonrası aşamalarına ilişkin gelişmiş becerilerin tanıtılması ve pekiştirilmesi yer almaktadır. Bunun yanısıra öğrenciler, sinema bağlamında görsel dilin ve anlatısal hikayeciliğin teorik düzeyde anlaşılması konusunda yönlendirilecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Planlama, yönetim, işbirliği ve iş bölümü gibi en iyi film yapım uygulamalarını icra edebilecektir.
  • Fikir geliştirmeden son çıktıya kadar film yapım sürecinin tamamını tanımlayabilecektir.
  • Medya yapımının farklı prensiplerini kullanarak işbirliği sorunlarına ilişkin karar verme araçlarını komuta edebilecektir
  • Dijital film yapımına ilişkin teknik becerilerini kanıtlayabilecektir.
  • Görsel hikaye anlatıcılığında kullanılan çeşitli teknikleri analiz edebilecektir
Ders Tanımı CDM 301, klasik ders anlatımı, belirli konularda gösterimler ve uygulamalı öğretim yoluyla dijital film yapımına ilişkin çeşitli teknik ve becerilerin gösterildiği bir stüdyo dersidir. Dersin kapsamında, hikaye geliştirme ve fikir ve kavramların görsel dile çevirilmesine ilişkin bireysel ödevler yer almaktadır. Yanı sıra, öğrenciler tarafından geliştirilen bir sahnenin çekileceği bir grup sınavı olacaktır. Ayrıca, sınıf içi sunumlar, ödevler ve bir yapım-sonrası ödevi bulunmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş
2 Hikaye anlatıcılığı ve görsel dil
3 Fikir geliştirme ve araştırma
4 Sunum
5 Yapım-öncesi
6 İleri kamera çalışması
7 Oyuncu seçimi Ödev: Çekim senaryosu ve araştırma
8 Oyuncu yönetimi
9 Ses Yapım dosyası teslimi
10 Işık Ödev: Yapım dosyası
11 Sahne çekimi
12 Yapım-sonrası: İleri kurgu Teslim: Ham görüntüler
13 Yapım-sonrası: Renk Teslim: Kaba kurgu
14 Yapım-sonrası: Son çıktı
15 Final projelerinin gösterimi Teslim: Son çıktılar
16 Dönemin değerlendirmesi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

The Complete Film Production Handbook, Eve Light Honthaner, Focal Press. 4th Edition, 2010. The Power Filmmaking Kit, Jason J. Tomaric, Focal Press, 1st Edition, 2008.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
15
Ödev
8
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
13
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
8
128
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
10
Ödev
8
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
65
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
30
Final Sınavı
    Toplam
398

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema ve dijital medyanın tarihçesini, temelini oluşturan kavram ve teorileri tanımlar ve tartışır.

X
2

Yaratıcılık ve eleştirel düşünceyi kullanarak sinema ve dijital medya sanatları için bir hikâye anlatıcılığı fikri geliştirir.

X
3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları başarılı bir şekilde kullanır.

X
4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesi, yapım ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde yerine getirir.

X
5

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesi, yapım ya da yapım sonrası için ileri düzeyde uzmanlık gerektiren bir görevi yerine getirir.

X
6

Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün görsel temsilleri nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin imajları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

X
7

Etkileşimli dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel becerileri icra eder.

X
8

Bir film veya dijital medya sanatı çalışmasının, teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarından eleştirel analizini yapar

X
9

Problem çözmeye yönelik bir yaklaşımla, bir film veya dijital medya işinin bireysel sorumluluğunu sıfırdan bitmiş ürüne kadar üstlenir. 

X
10

Etik davranış normlarını takip eden ve çalışma ortamının etik standartlarını geliştirmek için inisiyatif alan bir ekip üyesi olarak çalışır.

11

Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medyayla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest