CDM 202 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hareketli Görüntülerin Kuram ve Pratiği II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 202
Bahar
2
4
4
8

Ön-Koşul(lar)
  CDM 201 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrencileri dijital film diliyle tanıştırmak ve dijital görüntü üretimi için yapım süreciyle ilgili yol göstermek. Öğrencilerin, çerçeveleme, kompozisyon, ışık, kamera haraketleri, kurgu, ses kaydı konularında kapsamlı bir anlayış geliştirmelerine yardımcı olmak. Yaratıcı süreci anlamalarını sağlayarak kendi tarz ve yöntemlerini geliştirmelerini sağlamak. Dijital film yapımı için gerekli olan işbirliği duyarlılığını teşvik etmek. Ders içeriği öğrencilerin dijital medyayla ilgili kuramsal ve yaratıcı fikirleri görsel ve işitsel ifade bağlamında bütünleştirmelerini sağlayacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dijital film yapım dilini tanımlayabileceklerdir
  • Kamera kullanımı, ses kayıt ekipmanları bilgileri yanında dijital kurgu ve iş akışı konularında edindikleri teknik becerileri kullanabileceklerdir.
  • Sinemanın estetiğini ve yaratıcı bir araç olarak dijital sinemanın olanaklarını karşılaştırabileceklerdir.
  • Gruplar halinde işbirliği yapma ve başkalarıyla sorumluluk paylaşma konusunda istek göstereceklerdir.
  • Görüntülerle iletişim kurabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders, Hareketli Görüntülerin Kuram ve Pratiği I dersinin devamıdır. Stüdyo dersi ilgili konularda anlatımlar, dijital film yapım ekipmanlarının kullanımı, çeşitli teknik ve becerilerle ilgili uygulamalı eğitimlerden oluşur. Dijital film yapım becerilerinin gelişimi için bireysel projeler olacaktır ve değerlendirme derse katılımını da içermektedir. Bazı bireysel ve grup halinde çekimler dersin projelerini oluşturmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş, teknik değerlendirme
2 Belgesel yapımına giriş Araştırma uygulaması
3 Öykü geliştirme ve sunum
4 Ön yapım Kamera uygulaması
5 Yapım
6 Kurgu değerlendirme Kaba kurgu
7 Belgesel projesi gösterimi Altyazılı son kesim
8 Öykü geliştirme
9 Kompozisyon ve resimli taslaklar
10 Ön yapım Yapım dosyası
11 Yapım
12 Ham görüntü değerlendirme
13 Kurgu değerlendirmesi Kaba kurgu
14 Son proje gösterimi Altyazılı son kesim
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Dersin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Bruce Mamer, Film Production Technique: Creating the Accomplished Image, Wadsworth Publishing, 2013 (6th edition).

 

Ryan Koo, DSLR Cinematography Guide. September 14, 2010.

http://dslrvideoshooter.com/grab-a-free-copy-of-the-100-page-ebook-dslr-cinematography-guide/ (accessed 12/11/2017).

Önerilen Okumalar/Materyaller

David Bordwell and Kristen Thompson Film Art: An Introduction McGraw-Hill Education, 2012 (10th edition).

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
6
30
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
20
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
11
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
6
96
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
1
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
20
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
    Toplam
232

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema ve dijital medyanın tarihçesini, temelini oluşturan kavram ve teorileri tanımlar ve tartışır.

X
2

Yaratıcılık ve eleştirel düşünceyi kullanarak sinema ve dijital medya sanatları için bir hikâye anlatıcılığı fikri geliştirir.

X
3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları başarılı bir şekilde kullanır.

X
4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesi, yapım ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde yerine getirir.

X
5

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesi, yapım ya da yapım sonrası için ileri düzeyde uzmanlık gerektiren bir görevi yerine getirir.

X
6

Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün görsel temsilleri nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin imajları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

X
7

Etkileşimli dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel becerileri icra eder.

X
8

Bir film veya dijital medya sanatı çalışmasının, teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarından eleştirel analizini yapar

X
9

Problem çözmeye yönelik bir yaklaşımla, bir film veya dijital medya işinin bireysel sorumluluğunu sıfırdan bitmiş ürüne kadar üstlenir. 

10

Etik davranış normlarını takip eden ve çalışma ortamının etik standartlarını geliştirmek için inisiyatif alan bir ekip üyesi olarak çalışır.

11

Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medyayla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest