CDM 102 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sesler, Görüntüler, Kültürler II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 102
Bahar
2
2
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, postmodern imgeler dünyasını inceler. CDM 101 dersinin devamı ve tamamlayıcısıdır. Bu ders, öğrencilerin kendilerini çevreleyen görsel dünyaya bakışlarını değiştirmeyi amaçlar. Görsel kültürde anlamın nasıl üretildiği hakkında farkındalık geliştirmelerine yardımcı olur. Ders şu sorular etrafında şekillenecektir: Görsel-işitsel dünyayı nasıl anlamdırıyoruz? Ekonomi, politika ve kültür görsel temsili nasıl etkiler? Görsel kültürün üretilme, tüketilme, dağıtılma ve yorumlanma biçimleri her gün gördüğümüz imgeleri nasıl etkiler? İmgeler ve iktidar arasında nasıl bir ilişki vardır?
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • çağdaş görsel kültürü tanımlayabileceklerdir.
  • izleyicilerin imgeleri nasıl anlamlandırdıklarını açıklayabileceklerdir.
  • görsel kültürün temel kavramlarını kullanabileceklerdir
  • imgeleri ekonomik, sosyal, politik ve kültürel bağlamlarında inceleyebileceklerdir.
  • görsel kültürel analiz yöntemlerini imgelere uygulayabileceklerdir
  • imgelerin sosyal alanda nasıl dolaştığını ayırdedebileceklerdir
  • görsel temsilin siyasetini tartışabileceklerdir.
Ders Tanımı Ders, gazetelerden internete, reklamlardan filmlere, televizyondan plastik sanatlara kadar farklı alanlarda yer alan imgeleri inceler. Görsel kültürel ürünleri ekonomik, sosyal, politik ve kültürel bağlamında tartışır. Ders interaktif konferans biçiminde yapılır. Öğrencilerin tartışmalara katılması beklenir. Derste konuyla ilgili video gösterimleri yapılır. Değerlendirme birkaç tane ev ödevi ve bir final projesi üzerinden yapılır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Temel kavramlar
2 Modernizmden Postmodernizme – Değişen Görsellik Rejimleri I Marita Sturken & Lisa Cartwright “Chapter 8: Postmodernism, Indie Media, and Popular Culture” in Practices of Looking. An Introduction to Visual Culture, Oxford University Press. 2009, pp. 307-328.
3 Modernizmden Postmodernizme – Değişen Görsellik Rejimleri II: Simulacrum Gösterim: Český Sen (2004) (90 min) Sturken & Cartwright “Chapter 8: Postmodernism, Indie Media, and Popular Culture” in Practices of Looking. An Introduction to Visual Culture, Oxford University Press. 2009, pp. 328-345. Jean Baudrillard, Simulacra and Simulation, pp. 3-6.
4 Gösteri: Şok ve Dehşet Gösterim: The Persuaders (PBS) http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/persuaders/ ÖDEV 1 TESLİMİ (SİMÜLASYON) Zeynep Gürsel, “Spectacular Terrorism. Images on the Frontline of History” 9/11 New York – Istanbul (Ed. Feride Çiçekoğlu), pp. 154-191. Guy Debord, The Society of the Spectacle, 1967. Jean Baudrillard, The Gulf War did not take place. 1995.
5 Kültür bozgunculuğu Marilyn Bordwell, “Jamming Culture: Adbusters' Hip Media Campaign Against Consumerism” in Princen, Thomas, Michael Maniates, and Ken Conca (Eds) Confronting consumption. MIT Press. 2002, pp. 237-254.
6 Sanal Gerçeklik, Dijital Kültürler Gösterim: Digital Nation (PBS) http://www.pbs.org/wgbh/frontline/film/digitalnation/ ÖDEV 2 TESLİMİ (KÜLTÜR BOZGUNCULUĞU) Nicholas Mirzoef “Virtuality: From virtual antiquity to the pixel zone” in An Introduction to Visual Culture. Routledge, 1999. pp. 91-125.
7 Cool Gösterim: Merchants of Cool (PBS) http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/cool/view/ Dick Pountain and David Robins. Cool Rules. The Anatomy of an Attitude. Reaktion Books. 2000, pp. 15-33. Robert Farris Thompson “An Aesthetic of the Cool” African Arts. 1973. Vol 7(1), pp. 40-43, 64-67, 89-91.
8 İmajların Küresel Dolaşımı I ÖDEV 3 TESLİMİ (COOL) Sturken & Cartwright, “Chapter 10: The global flow of visual culture”, in Practices of Looking. An Introduction to Visual Culture, Oxford University Press. 2009, pp. 389-406.
9 Milliyetçilikten Küreselciliğe William Mazzarella "'Very Bombay': Contending with the Global in an Indian Advertising Agency." Cultural Anthropology 18, no. 1 (2003): 33–71. Derya Ozkan & Robert J. Foster “Consumer Citizenship, Nationalism, and Neoliberal Globalization in Turkey: The Advertising Launch of Cola Turka” Advertising & Society Review, vol. 6 no. 3, 2005.
10 İmajların Küresel Dolaşımı II ÖDEV 4 TESLİMİ (KÜRESELLEŞME) Sturken & Cartwright, “Chapter 10: The global flow of visual culture”, in Practices of Looking. An Introduction to Visual Culture, Oxford University Press. 2009, pp. 407-430. Mirzoeff, “Diana’s Death: Gender, Photography and the Inauguration of Global Visual Culture” in An Introduction to Visual Culture. Routledge, 1999. pp. 231-247.
11 Sosyal Medya ve Internet Gösterim: Growing up Online (PBS) http://www.pbs.org/wgbh/frontline/film/kidsonline/ Generation Like (PBS) http://www.pbs.org/wgbh/frontline/film/generation-like/ Susan Murray (2008) “Digital Images, Photo-sharing, and our shifting notions of everyday aesthetics” Journal of Visual Culture. Vol 7(2), pp. 147-163.
12 Öğrenci sunuşları
13 Öğrenci sunuşları
14 Dersin gözden geçirilmesi
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final projesi teslimi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Marita Sturken & Lisa Cartwright. 2009. Practices of looking: an introduction to visual culture. New York: Oxford University Press.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
45
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
7
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
6
Sunum / Jüri Önünde Sunum
6
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
    Toplam
156

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema ve dijital medyanın tarihçesini, temelini oluşturan kavram ve teorileri tanımlar ve tartışır.

X
2

Yaratıcılık ve eleştirel düşünceyi kullanarak sinema ve dijital medya sanatları için bir hikâye anlatıcılığı fikri geliştirir.

X
3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları başarılı bir şekilde kullanır.

X
4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesi, yapım ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde yerine getirir.

X
5

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesi, yapım ya da yapım sonrası için ileri düzeyde uzmanlık gerektiren bir görevi yerine getirir.

X
6

Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün görsel temsilleri nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin imajları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

X
7

Etkileşimli dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel becerileri icra eder.

X
8

Bir film veya dijital medya sanatı çalışmasının, teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarından eleştirel analizini yapar

9

Problem çözmeye yönelik bir yaklaşımla, bir film veya dijital medya işinin bireysel sorumluluğunu sıfırdan bitmiş ürüne kadar üstlenir. 

X
10

Etik davranış normlarını takip eden ve çalışma ortamının etik standartlarını geliştirmek için inisiyatif alan bir ekip üyesi olarak çalışır.

11

Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medyayla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest