GEAR 213 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
20. Yüzyıl Sanat Akımları ve Sanatçıları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
GEAR 213
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin amacı, 20. Yüzyıldaki sanat tarihi kavramlarıyla ilgili kavramsal bir bakış açısı geliştirmektir. Öğrencilerin görsel ve bağlamsal algılama becerilerini geliştirecektir. Farklı yıllardan ve farklı sanatçılardan seçilmiş eserleri analiz ederek, öğrenciler evrensel sanatsal gelenekleri anlayacaklardır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 20. yüzyıl sanat tarihinin temel sanatsal hareketlerini sınıflandırabilecektir
  • Bir sanat eserini tanımlayabilecektir.
  • Bir sanat eseri ve sanatçı tartışabilecektir
  • 20. yüzyıl sanat tarihinden sanatsal hareketlerin tüm stillerini tanımlayabilecektir
  • Aynı sanat akımlarından olan farklı sanatçıları ve onların eserlerini karşılaştırabilecektir
Tanımı Öğrenciler farklı sanat hareketlerini tanımlayabilecek, her eserin kavramsal yapısı, önemi ve tarzı ile ilgili temel bir anlayış edinebilecek ve 20. yüzyıldan seçilen eserleri inceleyebilecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Sanatın son dönemlerine kısa bir giriş (İzlenimcilik ve Post-Empresyonizm) Mary Anne Staniszewski, “Believing in Seeing. Creating the Culture of Art”, (Penguin Books, 1995), Chapter 2, Chapter 3 Debra J. DeWitte, Ralph M. Larman, M. Kathryn Shields, “Gateways To Art. Understanding the Visual Arts”, Thames&Hudson, (C&C Offset Printing Ltd.: China, 2012), 415-420
2 Renk ve Formun Devrimi (Henri Matisse). / Gerçekliğin geometrik yansıması: Kübizm (Pablo Picasso, Georges Braque, Robert Delaunay, Gabon Mahongwe, vb.) Herschel Browning Chipp, Peter Selz, Joshua Charles Taylor,“Theories of Modern Art: A Source Book by Artists and Critics”, University of California Press, (Berkeley and Los Angeles, 1968), Chapter 4 Laurie Schneider Adams, “Art Across Time”, Second Edition, (McGraw-Hill Education, 2010), 887-895; Mary Anne Staniszewski, “Believing in Seeing. Creating the Culture of Art”, (Penguin Books, 1995), Chapter 9
3 La Caffeina dell 'Europa: Fütürizm (Filippo Tommaso Marinetti, Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Kazimir Malevich, Jacop Epstein, Marcel Duchamp, Albert Speer, vb.) Laurie Schneider Adams, “Art Across Time”, Second Edition, (McGraw-Hill Education, 2010), 896-901; Norbert Lynton, “The Story Of Modern Art”, (PhaidonPress, 1994) 86-96
4 Leninizm’in Sanat ideali: Yapısalcılık (Natalya Goncharova, Vladimir Tatlin, El Lissitzky, Alexander Rodchenko, Dziga Vertov, vb.) Norbert Lynton, “The Story Of Modern Art”, (PhaidonPress, 1994) 96-122 Debra J. DeWitte, Ralph M. Larman, M. Kathryn Shields, “Gateways To Art. Understanding the Visual Arts”, Thames&Hudson, (C&C Offset Printing Ltd.: China, 2012), 268-270
5 Ecstasy veya Kaos: Dışavurumculuk. Fovizm (Paula Modersohn-Becker, Paul Cezanne, Paul Gauguin, Oskar Kokoschka, Vasily Kandinsky, Ernst Ludwing Kirchner, vs.) Herschel Browning Chipp, Peter Selz, Joshua Charles Taylor,“Theories of Modern Art: A Source Book by Artists and Critics”, University of California Press, (Berkeley and Los Angeles, 1968), 152-178; Nobert Wolf, “Expressionism”, (Taschen, 2004), 1-14
6 Eklektik özgürlük: Dada (Ernst Ludwig Kirchner, John Heartfield, Gearge Grosz, Raul Hausmann, Hugo Ball, Jean Arp, Marcel Duchamp vb.) Marc Aronson, “Art Attack: A Short Cultural History of the Avant-garde”, Clarion Books ( New York, 1998), 62-70; Mary Anne Staniszewski, “Believing in Seeing. Creating the Culture of Art”, (Penguin Books, 1995), Chapter 8
7 Par excellence: Ütopya Sanatı (Louis Sullivan, Max Berg, Bruno Taut, Walter Gropius, Gerrit Rietveld, Piet Mondrian vs.) R. Hughes, “The Shock of The New. Art and The Century of Changes”, (Singapore: Thames &Hudson: 2009), 165-211.
8 Arasınav
9 Yeniden Yapılandırılmış Düşler: Gerçeküstücülük (Giorgio De Chirico, Max Ernst, Joan Miro, Salvador Dali, Rene Magritte, Hans Bellmer, Kurt Seligmann vs.) Norbert Lynton, “The Story Of Modern Art”, (PhaidonPress, 1994) Edward Lucie- Smith, “Movements in Art Since 1945: issues and concepts”, Third edition, (Thames&Hudson: London, 1995, Chapter 2 Debra J. DeWitte, Ralph M. Larman, M. Kathryn Shields, “Gateways To Art. Understanding the Visual Arts”, Thames&Hudson, (C&C Offset Printing Ltd.: China, 2012), 503-505
10 Sanatın İlahiyat Yönü: Soyutlama (Mark Rothko, Kazimir Malevich, Theo van Doesburg, Constantin Brancusi vb.) Soyut Ekspresyonizm (Jackson Pollock, Willem De Kooning, Francis Bacon vb.) Debra J. DeWitte, Ralph M. Larman, M. Kathryn Shields, “Gateways To Art. Understanding the Visual Arts”, Thames&Hudson, (C&C Offset Printing Ltd.: China, 2012), 438-440 Edward Lucie- Smith, “Movements in Art Since 1945: issues and concepts”, Third edition, (Thames&Hudson: London, 1995, Chapter 2 Norbert Lynton, “The Story Of Modern Art”, (PhaidonPress, 1994) Chapter 7
11 Tanımlanabilir görüntüler: Pop Art (Andy Warhol, Richard Hamilton, Sigmar Polke, David Hockney vb.) Edward Lucie- Smith, “Movements in Art Since 1945: issues and concepts”, Third edition, (Thames&Hudson: London, 1995, Chapter 5 Eric Shanes, “Pop Art”, (Parkstone International, 2009), 41-45
12 İşin Maddeselliği: Minimalizm (Frank Stella, Tony Smith vb.) Sanatın standart fikirlerini reddetmek: Kavramsal Sanat (Joseph Kosuth, Robert Rauschenberg, Walter de Maria vs.) Debra J. DeWitte, Ralph M. Larman, M. Kathryn Shields, “Gateways To Art. Understanding the Visual Arts”, Thames&Hudson, (C&C Offset Printing Ltd.: China, 2012), 441-443 Edward Lucie- Smith, “Movements in Art Since 1945: issues and concepts”, Third edition, (Thames&Hudson: London, 1995, Chapter 7
13 Kimlik ve çok kültürlülük: Postmodernizm Debra J. DeWitte, Ralph M. Larman, M. Kathryn Shields, “Gateways To Art. Understanding the Visual Arts”, Thames&Hudson, (C&C Offset Printing Ltd.: China, 2012), 441-443 Edward Lucie- Smith, “Movements in Art Since 1945: issues and concepts”, Third edition, (Thames&Hudson: London, 1995, Chapter 7 Debra J. DeWitte, Ralph M. Larman, M. Kathryn Shields, “Gateways To Art. Understanding the Visual Arts”, Thames&Hudson, (C&C Offset Printing Ltd.: China, 2012), 443-450 Edited by Hal Foster, “The Anti-Aesthetics. Essays on Postmodern Culture”, Fifth Edition (Bay Press: Washington, 1987)
14 Canlı Sanat: Performans Sanatı (Yves Klein, Yoko Ono, Joseph Beuys, Marina Abramovic vb.) Sanat ve Cinsiyet: Feminist Sanat (Martha Rosler, Lynda Benglis, Judy Chicago, Gerilla Kızları, Barbara Kruger vb.) “New Media in Late 20th Century Art”, World of Art, (Thames&Hudson: Singapore, 1999), 7-36 Edward Lucie-Smith, “Sexuality in Western Art”, World of Art (Singapore: Thames&Hudson: 1993), Chapter 7, Chapter 15; Whitney Chadwick, “Women, Art and Society”, World Of Art (Thames&Hudson: Singapore, 1997) Chapter 9-13; Edward Lucie- Smith, “Movements in Art Since 1945: issues and concepts”, Third edition, (Thames&Hudson: London, 1995, Chapter 5
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sinavı

 

Dersin Kitabı

David Cottington, “Modern Art. A Very Short Introduction” Oxford University Press, 2005; Jullian Stallabrass, “Contemporary Art. A Very Short Introduction”, Oxford University Press, 1995

Diğer Kaynaklar

Odd Nerdrum, Kıtsch Üzerine, Çev. A. Feyzi Korur, Mitos-Boyut Sanat Dizisi 1, 2010; Mary Anne Staniszewski, “Believing in Seeing. Creating the Culture of Art”, Penguin Books, 1995; Edited by Uta Grosenick, “ART NOW”, Taschen;  Edward Lucie-Smith, “Sexuality in Western Art”, World of Art (Singapore: Thames&Hudson: 1993), Whitney Chadwick, “Women, Art and Society”, World Of Art (Thames&Hudson: Singapore, 1997); Jo Anna Isaak, “Feminism&Contemporary Art”, Routledge: London and New York, 1996;

Herbert Read, “Sanatın Anlamı”, Hayalperest Kitap 30, Sanat Kuramları, Özkaracan Matbacılık ve Ciltcilik San. Tic. Ltd. Şti., 2014; Debra J. DeWitte, Ralph M. Larman, M. Kathryn Shields, “Gateways To Art. Understanding the Visual Arts”, Thames&Hudson, (C&C Offset Printing Ltd.: China, 2012), Marc Aronson, “Art Attack: A Short Cultural History of the Avant-garde”, Clarion Books ( New York, 1998), Norbert Lynton, “The Story Of Modern Art”, (PhaidonPress, 1994); Edward Lucie- Smith, “Movements in Art Since 1945: issues and concepts”, Third edition, (Thames&Hudson: London, 1995; Nobert Wolf, “Expressionism”, (Taschen, 2004); Eric Shanes, “Pop Art”, (Parkstone International, 2009);

Edited by Hal Foster, “The Anti-Aesthetics. Essays on Postmodern Culture”, Fifth Edition (Bay Press:  Washington, 1987).

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
12
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Dijital medya ve sinema alanında eleştirel düşünebilme alışkanlığını geliştirmek
2 Sinema ve dijital medyanı temelini oluşturan teori, kavram ve fikirleri anlayabilmek ve tartışabilmek.
3 Sinema ve dijital medya alanındaki pratikleri yaratıcı bir süreç ve/veya bir iş süreci olarak anlamak ve bu süreçlere kültürel ve tarihsel perspektiflerden bakabilmek
4 Sinema ve dijital medyanın çok-disiplinli ve disiplinlerarası yapısı hakkında farkındalık kazanmak ve böylece çeşitli alanlarda iletişim kurabilen ve haraket eden dinamik, esnek profesyonel karakter geliştirmek.
5 Pratiğin kuramı ve kuramın pratiğinin biraradalığını esas alan bir anlayış geliştirmek.
6 İş etiğinin ve profesyonel etiğin normlarını gözetmek.
7 Kendini disipline etme, eleştirme ve yönetme becerilerini edinerek bireysel olarak ve bir takım içinde çalışabilmek.
8 Sinema ve dijital medya alanına ilişkin teknik ekipmanları ve bilgisayar yazılımlarını kullanabilecek temel bilgiye ve ileri düzey bilgisayar ve bilgi teknolojileri becerilerine sahip olmak.
9 Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medya alanındaki yeni teknolojiler, yeni yapım yöntemleri ve yeni medya endüstrileri ve yeni teoriler ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirmek ve kullanabilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest