İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Sinema ve Dijital Medya

 

Duyurular

Güncel duyuru bulunmamaktadır.

 

SOSYAL MEDYA


 

CDM 497 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bitirme Projesi I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 497
Güz
2
4
4
10

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin mezuniyet sonrası kariyer planlarını netleştirmelerini ve gerçekleştirecekleri projeler ile bu amaca yönelik bir portfolyoya sahip olmalarını sağlamaktır. Öğrenciler projelerini, kendi akademik ve profesyonel ilgi alanlarına göre biçimlendirecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • Sinema, TV ve dijital medya sektöründe çalışmayı hedefliyorsa, iş başvurularında kullanabileceği bir portfolyo hazırlayacaktır.
  • • Akademik kariyer yapmayı planlıyorsa, hazırlayacağı yazılı çalışma ile araştırma alanlarını belirleyebilecektir.
  • • Mezuniyet sonrasında yapmayı düşündüğü işle ilgili olarak gelecek planlarını belirleyebilecektir.
  • • Proje yapım ve sunum becerilerini geliştirecektir.
  • • Bir projenin, fikir geliştirmeden sunuma kadar tüm aşamalarıyla bütün sorumluluğunu üstlenebilecektir.
Tanımı Projeler beş başlıkta gruplanacaktır: Kurmaca film, belgesel, senaryo yazımı, web tabanlı anlatı ve araştırma. Takım çalışması teşvik edilerek işyükünün paylaşımı takip edilecektir. Her öğrencinin kendi ana projesinin oluşturması beklenmektedir. Öğrenciler, haftalık görüşmeler ile çalışmaları hakkında düzenli geribildirim alacaktır. Seçtikleri alanın özelliklerine göre, fakülte içinden ya da dışından çeşitli seçmeli dersler almaları ya da belirli dersleri dışarıdan takip etmeleri istenebilir. Projelerin tamamlanmasının ardından öğrencilerin çalışmalarını sunmaları beklenmektedir. Sunumlar fakülte kadrosuna, öğrencilere ve sektörden profesyonellere açık olacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Öğrencilerin mevcut portfolyolarının değerlendirilmesi
3 Taslak fikirler Birinci ödev teslimi
4 Taslak fikirler
5 Detaylı proje önerisi
6 Detaylı proje önerisi İkinci ödev teslimi
7 Yapım araştırması Bireysel görüşmeler
8 Yapım araştırması Bireysel görüşmeler
9 Yapım araştırması Bireysel görüşmeler Üçüncü ödev teslimi
10 Yapım dosyası: Bütçe Bireysel görüşmeler
11 Yapım dosyası: Mekan seçimi Bireysel görüşmeler
12 Yapım dosyası: Oyuncu seçimi Bireysel görüşmeler
13 Yapım dosyası: Çekim senaryosu Bireysel görüşmeler
14 Yapım dosyası: Planlama Bireysel görüşmeler
15 Proje sunumları (Fakülte mensuplarına, öğrencilere ve profesyonellere açık) Yapım dosyasının teslimi
16 Dönemin değerlendirmesi

 

Dersin Kitabı Öğrenciler, haftalık ilerleme raporları hakkında düzenli geribildirim alacaktır. Danışmanlar öğrencilerin ilave kaynaklar okumasını ve bunlara ilişkin kısa ödevler hazırlamasını isteyebilirler.
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
50
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Çalıştay
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
6
96
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
79
Çalıştay
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
295

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Dijital medya ve sinema alanında eleştirel düşünebilme alışkanlığını geliştirmek X
2 Sinema ve dijital medyanı temelini oluşturan teori, kavram ve fikirleri anlayabilmek ve tartışabilmek. X
3 Sinema ve dijital medya alanındaki pratikleri yaratıcı bir süreç ve/veya bir iş süreci olarak anlamak ve bu süreçlere kültürel ve tarihsel perspektiflerden bakabilmek X
4 Sinema ve dijital medyanın çok-disiplinli ve disiplinlerarası yapısı hakkında farkındalık kazanmak ve böylece çeşitli alanlarda iletişim kurabilen ve haraket eden dinamik, esnek profesyonel karakter geliştirmek. X
5 Pratiğin kuramı ve kuramın pratiğinin biraradalığını esas alan bir anlayış geliştirmek. X
6 İş etiğinin ve profesyonel etiğin normlarını gözetmek. X
7 Kendini disipline etme, eleştirme ve yönetme becerilerini edinerek bireysel olarak ve bir takım içinde çalışabilmek. X
8 Sinema ve dijital medya alanına ilişkin teknik ekipmanları ve bilgisayar yazılımlarını kullanabilecek temel bilgiye ve ileri düzey bilgisayar ve bilgi teknolojileri becerilerine sahip olmak. X
9 Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medya alanındaki yeni teknolojiler, yeni yapım yöntemleri ve yeni medya endüstrileri ve yeni teoriler ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirmek ve kullanabilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


HABERLER