CDM 450 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dijital Görüntü İşleme Teknikleri ve Özel Efektler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 450
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Öğrencilere, sinema alanında ileri film yapım teknikleri, özel efekt, stüdyo efektleri konularında bilgi ve uygulama yetisi kazandırmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Özel efekt uygulamalarının önemli safhalarını kavrayabilecektir.
  • Film yapımında özel efekt kullanımının rolünü ve önemini kavrayabilecektir.
  • Bilgisayar tabanlı yazılımlar ve stüdyo teknikleri kullanarak filmlerde kullanılmak üzere özel efekt üretebilecektir.
  • Kamerasız görsel materyal, film tanıtımları ve kısa videolar hazırlayabilecektir.
  • Özel efekt alanında kullanılan spesifik yazılımlarla çalışarak, bu alanla ilgili sektörel deneyim kazanmış olacaktır.
Tanımı Bu ders, ileri yapım ve yapım sonrası tekniklerinin, stüdyo ve bilgisayar ortamında, Adobe After Effects, Autodesk Smoke gibi ilgili yazılımlar kullanılarak dijital görsel içerik üretimini kapsar. Proje çalışmaları ve öğrencilerin derste aldıkları teorik ve pratik bilgilerin stüdyo ve yazılımlar kullanılarak görsel ürünlere dönüştürülmesi, dersin somut çıktılarını oluşturur.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Bilgisayar tabanlı dijital görsel içerik üretiminin amaç ve kullanım alanları
3 Adobe Photoshop ve Adobe After Effects arayüzlerine giriş ve araçları tanıma Adobe After Effects CS5 Classroom in a Book
4 Adobe After Effects’te 3Boyutlu uzay tasarlama How to Cheat in After Effects
5 Kamerasız görsel içerik üretimi I Creating Motion Graphics with After Effects: Essential and Advanced Techniques
6 Kamerasız görsel içerik üretimi II Creating Motion Graphics with After Effects: Essential and Advanced Techniques
7 Proje teslimi ve ürünlerin gösterimi, geribildirim
8 Özel efekt için set ve ışık tasarımı Yeşil perde uygulamasına giriş
9 Özel efekt planlama, çekim ve uygulama teknikleri
10 After Effects – Kamera takibi ve simülasyonu I Adobe After Effects CS5 Visual Effects and Compositing Studio Techniques
11 After Effects – Kamera takibi ve simülasyonu II Adobe After Effects CS5 Visual Effects and Compositing Studio Techniques
12 Kompozitleme çalışmaları I Adobe After Effects CS5 Visual Effects and Compositing Studio Techniques
13 Kompozitleme çalışmaları II Adobe After Effects CS5 Visual Effects and Compositing Studio Techniques
14 Proje çalışması
15 Proje teslimi ve ürünlerin gösterimi, geribildirim
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı 1)Adobe After Effects CS5 Classroom in a Book; Adobe After Effects 2) CS5 Visual Effects and Compositing Studio Techniques
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
3
90
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
3
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
140

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Dijital medya ve sinema alanında eleştirel düşünebilme alışkanlığını geliştirmek
2 Sinema ve dijital medyanı temelini oluşturan teori, kavram ve fikirleri anlayabilmek ve tartışabilmek. X
3 Sinema ve dijital medya alanındaki pratikleri yaratıcı bir süreç ve/veya bir iş süreci olarak anlamak ve bu süreçlere kültürel ve tarihsel perspektiflerden bakabilmek X
4 Sinema ve dijital medyanın çok-disiplinli ve disiplinlerarası yapısı hakkında farkındalık kazanmak ve böylece çeşitli alanlarda iletişim kurabilen ve haraket eden dinamik, esnek profesyonel karakter geliştirmek. X
5 Pratiğin kuramı ve kuramın pratiğinin biraradalığını esas alan bir anlayış geliştirmek. X
6 İş etiğinin ve profesyonel etiğin normlarını gözetmek. X
7 Kendini disipline etme, eleştirme ve yönetme becerilerini edinerek bireysel olarak ve bir takım içinde çalışabilmek. X
8 Sinema ve dijital medya alanına ilişkin teknik ekipmanları ve bilgisayar yazılımlarını kullanabilecek temel bilgiye ve ileri düzey bilgisayar ve bilgi teknolojileri becerilerine sahip olmak. X
9 Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medya alanındaki yeni teknolojiler, yeni yapım yöntemleri ve yeni medya endüstrileri ve yeni teoriler ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirmek ve kullanabilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest