CDM 445 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Çağdaş Küresel Sinema
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 445
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı CDM 445 günümüz dünya sinemasına giriş niteliği taşıyan bir derstir. Dersin içeriği sinema tarihi, film çalışmalarında ve dünya sineması araştırmalarında ana kavramlar ve toplumsal cinsiyet, cinsellik, ırk ve etnisite meseleleri ile ilgili temsiliyet sorularının küresel bağlamı üzerinedir
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1980’lerden bu yana güncel dünya sinemasının temel kavramlarını, kilit noktalarını ve trendlerini anlama yetisi kazanırlar.
  • Günümüz film çalışmalarındaki yerel, ulusal ve ulus ötesi anlayışlarına dünya sinemasının nasıl yeni kavramsallaştırma olanakları yarattığını öğrenirler.
  • Farklı coğrafyalardan sinemalarda toplumsal cinsiyet, sınıf, ırk ve cinsellik temsiliyetlerine dair söylemleri anlama yetisi edinirler.
  • Film çalışmalarındaki temel kavramların dünya sinemasına nasıl uygulandığını kavrarlar.
  • Küresel, yerel ve ulusal kavramlarının film ve medya çalışmaları ile diğer insan ve toplum bilimleri için farklı anlamlarını kavrarlar.
  • Filmlerdeki temsiliyetler kanalıyla Batı ve Batı dışı toplumlardaki çeşitli inanışlara, pratiklere, hikeyelere ve durumlara aşinalık kazanır ve onları takdir ederler.
  • Sinemanın kültürel sistemleri ve küreselleşmeyi yansıtan, ortaya çıkaran, eleştiren ve meydan okuyan gücünü kavrarlar.
  • Ulusal kimlik ve ulusötesi prodüksiyon arasındaki çok katmanlı ilişkiyi anlarlar.
Tanımı Bu ders teorik çalışma ile film seyretmeyi birleştirir. Öğrenciler üç rapor ve bir dönem sonu makalesi hazırlarlar. Her dersin ana meseleleri ve argümanları bir film etrafında ve kaynaklar üzerinden analiz edilir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş - Sinema ve Küreselleşme -- Aras Özgün Screening: No one Knows About Persian Cats, Bahman Ghobadi (2009)
2 Doğu Avrupa Sineması I -- Deborah Hardt Screening:The Dekalog: I & VI, Kryzstof Kieślowski, 1988 Reading: “And So On”: Kieślowski’s Dekalog and the Metaphysics of the Everyday, Paul Coates
3 Avustralya ve Yeni Zelanda Sinemaları -- Deborah Hardt Screening: Heavenly Creatures, Peter Jackson, 1994
4 İran Sineması -- Derya Özkan Screening: Close-Up, Abbas Kiarostami (1990) Reading: Farah Nayeri, “Iranian Cinema: What happened in between” Sight and Sound; Dec 1, 1993; 3, 12; p. 26.
5 Batı Avrupa Sineması -- Deborah Hardt Screening: From France - Diva, Jean-Jacques Beinex and “Cinéma du Look”, 1981
6 Hint Sineması -- Deborah Hardt Screening: Monsoon Wedding, Mira Nair, 2001 Reading: Monsoon Wedding: A Marigold Tapestry, Pico Iyer
7 Doğu Avrupa Sineması II -- Serkan Şavk Screening: Grbavica, Jasmila Zbanic, 2006.
8 Japon Sineması -- Serkan Şavk Screening: Kaze Tachinu (The Wind Rises), Hayao Miyazaki, 2013.
9 Türk Sineması -- Serkan Şavk Screening: Sivas, Kaan Müjdeci, 2014. Reading: Nezih Erdoğan and Deniz Göktürk, “Turkish Cinema” in Companion Encyclopedia of Middle Eastern and North African Film , Oliver Leaman (ed.) Routledge, 2001.
10 Hong Kong Sineması -- Aras Özgün Screening: Fallen Angels, Wong Kar-Wai (1995)
11 Güney Asya Sineması -- Aras Özgün Screening: Cyclo, Trân Anh Hûng (1995)
12 Göçmen Sineması -- Aras Özgün Screening: Mediterrenea, Jonas Carpignano (2015)
13 Ulusaşırı Sinema -- Derya Özkan Screening: Head-On, Fatih Akın (2004) Reading: Deniz Göktürk, “Sound Bridges: Transnational Mobility as Ironic Melodrama” in European Cinema in Motion. Migrant and Diasporic Film in Contemporary Europe, (Ed.s) Daniela Berghahn & Claudia Sternberg, Palgrave Macmillan, 2010, pp. 215-234.
14 Dönemin gözden geçirilmesi - FİNAL SINAVI
15 Notların açıklanması
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar Derste yararlanılacak olan kaynaklar yukarıdaki Haftalık Konular ve Ön Hazırlık Çalışmaları kısmında listelenmiştir.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
35
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
16
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
126

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Dijital medya ve sinema alanında eleştirel düşünebilme alışkanlığını geliştirmek X
2 Sinema ve dijital medyanı temelini oluşturan teori, kavram ve fikirleri anlayabilmek ve tartışabilmek. X
3 Sinema ve dijital medya alanındaki pratikleri yaratıcı bir süreç ve/veya bir iş süreci olarak anlamak ve bu süreçlere kültürel ve tarihsel perspektiflerden bakabilmek X
4 Sinema ve dijital medyanın çok-disiplinli ve disiplinlerarası yapısı hakkında farkındalık kazanmak ve böylece çeşitli alanlarda iletişim kurabilen ve haraket eden dinamik, esnek profesyonel karakter geliştirmek. X
5 Pratiğin kuramı ve kuramın pratiğinin biraradalığını esas alan bir anlayış geliştirmek. X
6 İş etiğinin ve profesyonel etiğin normlarını gözetmek.
7 Kendini disipline etme, eleştirme ve yönetme becerilerini edinerek bireysel olarak ve bir takım içinde çalışabilmek.
8 Sinema ve dijital medya alanına ilişkin teknik ekipmanları ve bilgisayar yazılımlarını kullanabilecek temel bilgiye ve ileri düzey bilgisayar ve bilgi teknolojileri becerilerine sahip olmak.
9 Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medya alanındaki yeni teknolojiler, yeni yapım yöntemleri ve yeni medya endüstrileri ve yeni teoriler ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirmek ve kullanabilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest