CDM 443 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Belgesel Film Tarihi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 443
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders bir dizi soru çerçevesinde belgesel film türünü inceler: Bu türü veya tarzı ne belirler? Belgesel hakikati yansıttığını ne kadar iddia edebilir? Ders, belgesel sinemaya bu soruların ışığında, tarihi, siyasi ve estetik bağlamlarla ilişkili bir biçimde yaklaşır. Ders malzemesi, belgesel külliyatını içerir: tarihsel olarak önemli filmler ve yerleşik söylemler ile belgeselin son zamanlarda popüler bir eğlenme tarzı ve söylem mekanizması olarak yeniden canlanması incelenecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • Belgesel sinemanın tarihi hakkında fikre sahip olup onu sergileyebilecekler,
  • • Belgesel sinemanın anahtar kavramlarını analiz edebilecekler,
  • • Belgesele çeşitli yaklaşımları ve farklı belgesel tarzlarını açıklayabilecekler,
  • • Belgesel ile sosyal, kültürel, politik, ekonomik ve teknolojik dönüşümler arasındaki yakın ilişkiyi çözümleyebilecekler,
  • • Belgesel ile kurmaca film arasındaki benzerlikleri ve zıtlıkları karşılaştırabilecekler,
  • • Farklı dönemlerden ve tarzlardan belgeselleri bağlamları içinde eleştirel bir bakışla inceleyebilecek,
  • • Belgesellerin tarihsel farklılıklarını ayırt edebileceklerdir.
Tanımı Bu ders; bir ödev, bir sunum ve sınıfta yapılacak bir final ödevi içerir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Belgesele Giriş Farklı tarzda belgesellerden videolar izlenmesi Bill Nichols, “Introduction” (pg. xi - xviii) and Chapter 1: How can we Define Documentary Film?”
2 Belgesel Nasıl Var Oldu? Film Gösterimi: Nanook of the North, 1922’den bölümler, Robert Flaherty, 79 mins ve farklı erken dönem belgesellerinden bölümler Bill Nichols, “Chapter 5: How Did Documentary Filmmaking Get Started?”
3 Belgeselde Etik ve Doğruluk Film Gösterimi: Searching for Sugarman, 2012, Malik Bendjelloul, 86 min Bill Nichols, “Chapter 2: Why Are Ethical Issues Central to Documentary Filmmaking?”
4 Sosyal Konular / Propaganda Olarak Belgesel Film Gösterimi: Sections of Triumph of the Will, 1934, Leni Riefenstahl, 120 min., and Ekümenopolis, 2011, Imre Azem, 88 min. Bill Nichols, pages 212 - 253 “Chapter 8: How Have Documentaries Addressed Social and Political Issues? & Chapter 4 “What Makes Documentaries Engaging and Persuasive?” Sontag, S. (1975). Fascinating fascism. Under the sign of Saturn, New York Review of Books, pp. 73-105
5 Belgesel Biçimleri: Şiirsel Belgesel Film Gösterimi: Koyaanisqatsi, 1982 Godfrey Reggio, 87 min. Sections of Sans Soleil, 1983, Chris Marker 113 min Bill Nichols, pages 142 - 166 of “Chapter 6: How Can we Differentiate Among Documentaries?”
6 Belgesel Biçimleri: Bilgilendirici Belgesel Film Gösterimi: Man on a Wire, 2008, James Marsh, 94 min. Ödev teslimi Bill Nichols, page 167 - 172 of “Chapter 6: How Can we Differentiate Among Documentaries?
7 Belgesel Biçimleri: Gözlemsel Belgesel Film Gösterimi: Bob Dylan: Don’t Look Back, 1967, D.A. Pennebaker, 96 min. Bill Nichols, pages 172 - 179 “Chapter 7: How Can We Describe the Observational, Participatory, Reflexive, and Performative Modes of Documentary Film?”
8 Belgesel Biçimleri: Katılımcı Belgesel Film Gösterimi: Grizzly Man, 2005, Werner Herzog, 1 hr, 44 mins. Bill Nichols, pages 179 – 194, Chapter 7 continued.
9 Öğrenci Sunumları
10 Belgesel Biçimleri: Dönüşümsel Belgesel Film Gösterimi: Reassemblage 1982, Trinh T. Hinh-ha, 40 min. and El Día Que Me Quieras, 1997, Leandro Katz, 30 mins. Sections of Man with a Movie Camera, Dziga Vertov, 1929, 68 mins. Bill Nichols, pages 194 – 199, Chapter 7 continued.
11 Belgesel Biçimleri: Edimsel Belgesel Film Gösterimi: The Gleaners and I, 2000, Agnés Varda, 107 min Bill Nichols, pages 199 – 212, Chapter 7 continued.
12 Dersin gözden geçirilmesi
13 Sınıfta yapılacak final ödevi
14 Belgeselin Geleceği Film Gösterimi: Tower, 2016 Keith Maitland, 98 min.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Dersin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı

Bill Nichols, Introduction to Documentary, Third Edition 3rd Edition, Indiana University Press; 3 edition (2017)

Diğer Kaynaklar

Geoffrey Nowell-Smith, The Oxford History of World Cinema Oxford University Press

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
55
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
25
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
12
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
4
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
108

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Dijital medya ve sinema alanında eleştirel düşünebilme alışkanlığını geliştirmek X
2 Sinema ve dijital medyanı temelini oluşturan teori, kavram ve fikirleri anlayabilmek ve tartışabilmek. X
3 Sinema ve dijital medya alanındaki pratikleri yaratıcı bir süreç ve/veya bir iş süreci olarak anlamak ve bu süreçlere kültürel ve tarihsel perspektiflerden bakabilmek
4 Sinema ve dijital medyanın çok-disiplinli ve disiplinlerarası yapısı hakkında farkındalık kazanmak ve böylece çeşitli alanlarda iletişim kurabilen ve haraket eden dinamik, esnek profesyonel karakter geliştirmek. X
5 Pratiğin kuramı ve kuramın pratiğinin biraradalığını esas alan bir anlayış geliştirmek. X
6 İş etiğinin ve profesyonel etiğin normlarını gözetmek.
7 Kendini disipline etme, eleştirme ve yönetme becerilerini edinerek bireysel olarak ve bir takım içinde çalışabilmek. X
8 Sinema ve dijital medya alanına ilişkin teknik ekipmanları ve bilgisayar yazılımlarını kullanabilecek temel bilgiye ve ileri düzey bilgisayar ve bilgi teknolojileri becerilerine sahip olmak.
9 Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medya alanındaki yeni teknolojiler, yeni yapım yöntemleri ve yeni medya endüstrileri ve yeni teoriler ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirmek ve kullanabilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest