İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Sinema ve Dijital Medya

 

Duyurular

Güncel duyuru bulunmamaktadır.

 

SOSYAL MEDYA


 

CDM 420 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Canlandırma Sineması
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 420
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Yalın bir olay örgüsü çerçevesinde inandırıcı karakter, hareketler ve olaylar tasarlamak
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kamera olmaksızın hareket “izlenimi” yaratabilme deneyimi edinecekler
  • Sinemanın önemli bir özelliğini (hareket izlenimi yaratmak) temelden kavrayacaklar
  • İleri canlandırma alanında daha zor görevleribaşarma aşamasına yükselmek için gerekli bilgi ve becerilerle donanmış olacaklar
  • Bir canlandırma projesi tasarlayabilecekler
  • Bir canlandırma ekibinin lideri olabilecekler
Tanımı Bu ders “izlenim” kavramını tanıtarak başlar ve bir karakterin belli başlı özellikleri ve temel hareketlerini incelemeye geçer. Çizgi filmden stopmotion canlandırmaya kadar bir çok canlandırma tekniği ele alınacaktır.Önemli örnekler izlenecek ve tartışılacaktır. Öğrencilerden çeşitli teknikleri kullanarak kısa canlandırma filmleri yapmaları beklenmektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Esas Kavram ve Terimler Döneme ön hazırlık. Image, Graphic, Layer, Foreground, Background, Frame, Timeline, Keyframe, Frame Rate, Motion. Beckerman, H. (2003). Animation: The whole story (Rev. ed.). New York: Allworth Press.
2 Animasyon Nedir? Walt Disney'in 12 Animasyon İlkesi History, Automata, Synthesis of Motion, Optical Toys. Squash and Stretch, Anticipation, Staging, Straight Ahead and Pose To Pose Animation, Follow Through and Overlapping Action, Slow-out and Slow-in, Arcs, Secondary Action, Timing, Exaggeration, Solid Drawing, Appeal. Thomas, F., & Johnston, O. (1995). The illusion of life: Disney animation. New York: Hyperion. Thaumatrope Assignment.
3 Japon Animasyonu: Anime. Eski ve Çağdaş Örnekler. Hikaye Anlatımı: Görsel Anlatım Motifleri, Veri Sözlüğü ve Kültür Katsudō Shashin, Early History, Cut-out animation, Advent of Cel animation. Pose to Pose Animation, Inbetweens, Cycles, Visual Rhythms. Clements, J., & McCarthy, H. (2001). The anime encyclopedia: A guide to Japanese animation since 1917. Berkeley, Calif.: Stone Bridge Press. Furniss, M. (2008). The animation bible: A practical guide to the art of animating, from flipbooks to flash. New York: Abrams.
4 Dünya’dan Canlandırma ÖrnekleriHikaye Anlatımı: Görsel Anlatım Motifleri, Veri Sözlüğü ve Kültür. Animasyon Programına Giriş Classical 2D hand-drawn, traditional animation, Digital 2D animation, Digital 3D animation, Stop-Motion, Clay animation, Paint-on-glass, Sand animation. Adobe Creative Suite, Video terminology. Faulkner, A., & Gyncild, B. (2015). Adobe Photoshop CC Classroom in a Book (2014 release) official training workbook from Adobe. San Francisco, CA: Peachpit Press.
5 Adobe After Effects Eğitimi Using layers, masks. Blend modes, and track mattes, Parenting objects, Pre-compositing, Animating type. Flip Book Assignment Submission. Digital Animation Assignment
6 After Effects'de 2D Karakter Animasyonu Ders içi egzersiz. Grup oluşturma
7 Ses Kullanımı Animating with the Puppet tool. Dialog, Ambience, Music, Spot Effects. Furniss, M. (2008). The animation bible: A practical guide to the art of animating, from flipbooks to flash. New York: Abrams.
8 Lip Sync. Pitching: Dönem Projesi Voice Characterisation, Analysing Dialog, Dope Sheet. Digital Animation Assignment Submission
. Final Project Assignment
9 “Pitching”: Dönem Projesi
10 Stoaryboard. Adobe After Effects Eğitimi Ders içi egzersiz
11 Adobe After Effects Eğitimi Ders içi egzersiz
12 Gösterim: İlk Jüri. Sınıf Kritiği Ders içi egzersiz. Final projesinin ilk sunumu.
13 Sınıf Kritiği
14 Gösterim: İkinci Jüri Final projesinin son halinin sunumu.
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Paul Wells Understanding Animation
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
50
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
20
Proje
1
30
Çalıştay
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
6
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
10
Proje
1
20
Çalıştay
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
72

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Dijital medya ve sinema alanında eleştirel düşünebilme alışkanlığını geliştirmek X
2 Sinema ve dijital medyanı temelini oluşturan teori, kavram ve fikirleri anlayabilmek ve tartışabilmek. X
3 Sinema ve dijital medya alanındaki pratikleri yaratıcı bir süreç ve/veya bir iş süreci olarak anlamak ve bu süreçlere kültürel ve tarihsel perspektiflerden bakabilmek X
4 Sinema ve dijital medyanın çok-disiplinli ve disiplinlerarası yapısı hakkında farkındalık kazanmak ve böylece çeşitli alanlarda iletişim kurabilen ve haraket eden dinamik, esnek profesyonel karakter geliştirmek. X
5 Pratiğin kuramı ve kuramın pratiğinin biraradalığını esas alan bir anlayış geliştirmek. X
6 İş etiğinin ve profesyonel etiğin normlarını gözetmek. X
7 Kendini disipline etme, eleştirme ve yönetme becerilerini edinerek bireysel olarak ve bir takım içinde çalışabilmek. X
8 Sinema ve dijital medya alanına ilişkin teknik ekipmanları ve bilgisayar yazılımlarını kullanabilecek temel bilgiye ve ileri düzey bilgisayar ve bilgi teknolojileri becerilerine sahip olmak. X
9 Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medya alanındaki yeni teknolojiler, yeni yapım yöntemleri ve yeni medya endüstrileri ve yeni teoriler ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirmek ve kullanabilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


HABERLER