CDM 340 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hollywood Sineması
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 340
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Öğrencilerin Hollywood’un üretim/dağıtım/gösterim networklerine dair genel bir bilgi edinmelerini sağlar. Hollywood tarihindeki ana temaları ve stilleri tanıtır ve Hollywood’da yazar/yönetmenlik, yıldız sistemi, türleri ve kullandığı teknolojiler ile ilgili farkındalık yaratır. Hollywood’u sadece bir ticaret alanı olarak değil bir anlamlar sistemi bağlamında inceler.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Film çalışmalarındaki anahtar kavramları ve onların Hollywood sinemasındaki izdüşümlerini kavrarlar.
  • Hollywood’un bir anlamlar sistemi, film endüstrisi ve eğlence işi olduğunu anlarlar.
  • Hollywood sinema tarihini ve ayrıca film ve medya çalışmalarındaki tarihsel ve kültürel araştırmalardaki yöntemsel ve ideolojik meseleleri kavrarlar.
  • Hollywood’un heterojen yapısını, onu oluşturan farklı tür ve yaklaşımlara aşinalık kazanarak kavrarlar.
  • Hollywood’un yıldız sistemini, ana stüdyolarını, yönetmenlerini ve diğer medyalarla ilişkilerini öğrenirler.
  • Hollywood’un kilit sosyal ve ekonomik krizlerle, kültürel dönüşümlerle ve teknolojik gelişmelerle kurduğu çok katmanlı ilişkiyi kavrarlar.
  • Sanat sinemasının ve popüler sinemanın arasındaki gerilimi eleştirel olarak analiz ederler ve aynı zamanda Hollywood sinemasının diğer sinemalar üzerindeki etkilerini öğrenirler.
  • Farklı dönemlerden ve türlerden tekil Hollywood filmlerini eleştirel biçimde analiz edebilirken farklı dönem ve türlere ait bir grup Hollywood filmini karşılaştırma becerisi de edinirler.
Tanımı Bu ders Hollywood’u ekonomik, kültürel ve tarihsel bağlamında inceler. Endüstriyel dinemaiklerini (stüdyo sistemi, yıldız sistemi gibi) anlatısal ve estetik aygıtları ile paralellikler kurarak kavrar. Öğrencilerin Hollywood’un üretim süreçleri ile bağlantılı olarak işleyişini analiz ettikleri makaleler yazmaları beklenir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Sessiz Sinema ve Sese Geçiş Dönemi Gomery, D. (1980). The Coming of Sound: A History. New York & London: Routledge. Bordwell, D., Staiger, J., & Thompson, K. (1985). The classical Hollywood cinema: Film style and mode of production to 1960. Columbia University Press. Tankel, J. D. (1978). The Impact of The Jazz Singer on the Conversion to Sound. Journal of the University Film Association, 30 (1), 21-25. Screening: The Gold Rush (Charles Chaplin, 1925, 95 min)
3 Prodüksiyon Kodu ve Stüdyolar Gomery, D. (2004) Hollywood as Industry. In: T. Schatz ed. Hollywood: Critical Concepts in Media and Cultural Studies. London & New York: Routledge. pp. 107-129. Bordwell, D., Staiger, J., & Thompson, K. (1985). The classical Hollywood cinema: Film style and mode of production to 1960. Columbia University Press. Carringer, R. L. (1975). " Citizen Kane"," The Great Gatsby", and Some Conventions of American Narrative. Critical Inquiry, 2(2), 307-325. Screening: Citizen Kane (Orson Welles, 1941, 119 min).
4 Türler I Neale, S. (2000). Genre and Hollywood. London & New York: Routledge. Mulvey, L. (1996). Fetishism and Curiosity. Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press. Haralovich, M. B. (1990). All That Heaven Allows: Color, Narrative Space, and Melodrama. Close Viewings: An Anthology of New Film Criticism, 57-72. Screening: All That Heaven Allows (Douglas Sirk, 1955)
5 Türler II Naremore, J. (2008). More than night: Film noir in its contexts. University of California Press. Krutnik, F. (2006). In a lonely street: Film noir, genre, masculinity. London & New York: Routledge. Screening: Laura (Otto Preminger, 1944, 88 min)
6 Türler III Staiger, J. (1997). Hybrid or inbred: the purity hypothesis and Hollywood genre history. Film Criticism. 22 (1), pp. 5-21. Rollins, P. (Ed.). (2011). Hollywood's Indian: The portrayal of the Native American in film. University Press of Kentucky. Bönke, M. (2001). Myth and law in the films of John Ford. Journal of law and society, 28(1), 47-63. Screening: The Searchers (John Ford, 1956, 119 mins)
7 Authorship Spadoni, R. (1995). Geniuses of the systems: Authorship and evidence in classical Hollywood cinema. Film History, 7(4), 362-385. Braudy, L. (1986). The Sacraments of Genre: Coppola, De Palma, Scorsese. Film Quarterly, 17-28. Martin, R. (1997). Mean streets and raging bulls: the legacy of film noir in contemporary American cinema. Scarecrow Press. Screening: Mean Streets (Martin Scorsese, 1973, 112 mins) Written Assignment on Genre Tür ile ilgili yazılı ödev
8 Yıldızlık Dyer, R. (2004). Heavenly bodies: Film stars and society. London & New York: Routledge. Mulvey, L. (1989). Visual pleasure and narrative cinema. In Visual and other pleasures. Palgrave Macmillan UK, pp. 14-26. Barron, L. (2009). An actress compelled to act: Angelina Jolie's Notes from My Travels as celebrity activist/travel narrative. Postcolonial studies, 12(2), 211-228. Juthe, R. H., Zaharchuk, A., & Wang, C. (2014). Celebrity disclosures and information seeking: the case of Angelina Jolie. Genetics in Medicine, 17(7), 545-553. Screening: Mr. and Mrs. Smith (Doug Liman, 2005, 120 min)
9 Yeni Hollywood Tzioumakis, Y. (2006). The New Hollywood and the Independent Hollywood in American Independent Cinema: An Introduction (Rutgers, pp. 169-191. King, G. (2002). New Hollywood cinema: an introduction. IB Tauris. Screening: The Graduate (Mike Nichols, 1967, 106 min)
10 Contemporary Hollywood Neale, S., & Smith, M. (Eds.). (2013). Contemporary Hollywood Cinema. London and New York: Routledge. Snead, J. (2016). White screens/Black images: Hollywood from the dark side. Routledge. Screening: Selma (Avu Duvernay, 2014, 128 min)
11 Proposal Sunumları Presentations of an outline of students’ own final projects (3-4 minutes in class presentations each)
12 Televizyon ve Hollywood Bordwell, D. (2002). Intensified Continuity: Visual Style in Contemporary American Film, Film Quarterly. 55 (3), pp. 16-28. Bishop, R. (2000). Good afternoon, good evening, and good night: The Truman Show as media criticism. Journal of Communication Inquiry, 24(1), 6-18. Wise, J. M. (2002). Mapping the culture of control: Seeing through The Truman Show. Television & New Media, 3(1), 29-47. Screening: The Truman Show (Peter Weir, 1998, 103 min)
13 Pixar, Disney ve Dijital Dönem Watts, S. (1995). Walt Disney: Art and politics in the American century. The Journal of American History. 82 (1), pp. 84-110. Tanner, L. R., Haddock, S. A., Zimmerman, T. S., & Lund, L. K. (2003). Images of couples and families in Disney feature-length animated films. The American Journal of Family Therapy, 31(5), 355-373. Addison, E. (1993). Saving Other Women from Other Men: Disneys Aladdin. Camera obscura, 11(1 31), 4-25. Screening: Aladdin (Ron Clements & John Musker, 1992, 90 min)
14 3D ve 4D: Yeni Atraksiyonlar Sineması mı? Strauven, W. (2006). The cinema of attractions reloaded. Amsterdam University Press. Behlil, M. (2016). Hollywood is Everywhere: Global Directors in the Blockbuster Era. Amsterdam University Press. Screening: Arrival (Dennis Villeneuve, 2016, 116 min)
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar Derste yararlanılacak olan kaynaklar yukarıdaki Haftalık Konular ve Ön Hazırlık Çalışmaları kısmında listelenmiştir. Proje Sunumu (%25): Final projesi için dersler, okumalar ve gösterimlerden yola çıkarak özgün bir örnek çalışması ve teorisi seçerek bir Hollywood filmini analiz ediniz. Sunumunuzda Bu metne dair üzerinde durduğumuz teoriler ışığında bir argüman üretiniz Bu argümanı desteklemek için derste kullandığımız veya kullanmadığımız akademik bir metin kullanınız 700-800 kelimelik kısa eleştirel makale (%20 değerinde) öğrencilerin seçtikleri bir filmi tarihsel, sosyal ve kültürel bağlamında araştırmalarını ve analiz etmelerini sağlar. Bu ödev, öğrencilerin dersin temaları ve periodlarıyla alakalı derste işlediğimiz bir filmi seçmeleri ve filmin yapım/dağıtım/gösterim bağlamını yansıttıkları detaylı bir analizini yapmalarından ibarettir. Final ödevi (%40 değerindedir) seçilmiş bir dönem ya da temanın dersin okumalarına ve sınıf içi tartışmalara da referans verilerek derin bir analizinin yapılmasından oluşur. Bu ödevin detayları 3. haftadan itibaren duyurulacaktır. Derse katılım (%15): Derse soru sormaya hazır ve ders materyallerine dair tartışma yürütebilmeye uygun bir şekilde gelmelisiniz.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
Proje
1
48
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
106

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Dijital medya ve sinema alanında eleştirel düşünebilme alışkanlığını geliştirmek X
2 Sinema ve dijital medyanı temelini oluşturan teori, kavram ve fikirleri anlayabilmek ve tartışabilmek. X
3 Sinema ve dijital medya alanındaki pratikleri yaratıcı bir süreç ve/veya bir iş süreci olarak anlamak ve bu süreçlere kültürel ve tarihsel perspektiflerden bakabilmek X
4 Sinema ve dijital medyanın çok-disiplinli ve disiplinlerarası yapısı hakkında farkındalık kazanmak ve böylece çeşitli alanlarda iletişim kurabilen ve haraket eden dinamik, esnek profesyonel karakter geliştirmek. X
5 Pratiğin kuramı ve kuramın pratiğinin biraradalığını esas alan bir anlayış geliştirmek. X
6 İş etiğinin ve profesyonel etiğin normlarını gözetmek. X
7 Kendini disipline etme, eleştirme ve yönetme becerilerini edinerek bireysel olarak ve bir takım içinde çalışabilmek. X
8 Sinema ve dijital medya alanına ilişkin teknik ekipmanları ve bilgisayar yazılımlarını kullanabilecek temel bilgiye ve ileri düzey bilgisayar ve bilgi teknolojileri becerilerine sahip olmak. X
9 Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medya alanındaki yeni teknolojiler, yeni yapım yöntemleri ve yeni medya endüstrileri ve yeni teoriler ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek. X
11 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirmek ve kullanabilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest