CDM 312 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Film Semineri: Gölgede Kalan Sinema IV
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 312
Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilerin sinema ve beden felsefesi arasında ilişki kurabilmelerini sağlamak ve teknolojinin sinemadaki yansımalarını tartışmaktır.\n\n
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sinema, video ve yeni medya sanatlarında deneysel ve yaratıcı çalışmaları tanıyacaklardır
  • Sinemadaki çeşitlilikler konusunda farkındalıkları artacaktır
  • Bu çalışmaları onları üreten kurum ve kültürlerle ilişkili olarak anlayabilecektir
  • Bu eserleri anlatı, teknik ve ayrıca yazarlık stilleri ürünü olan sinematik geleneklerin bir parçası olarak görebilirler
  • Karşılaşacakları sanatsal film ve yeni medya eserlerini analiz edebilir ve tartışabilirler.
Tanımı Bu bir seri dersin dördüncü kısmıdır. Bu derste öğrenciler film kültürünü oluşturan ve her yerde rastlayamayacakları filmleri seyredeceklerdir. Deneysel filmler, ana-akımsal filmler, trash ve camp (ticari-ticari olmayan) türlerinde filmler öğrencilere izletilecektir. Erken sinema tarihinden örnekler (“çekim” filmleri, ve öyküsel filmler) Amerikan stüdyo filmleri, Avrupa sanat sineması, Dünya sineması (Japon, Çin, Hint ve Iran sinemalarından örnekler) ve Türk sineması öğrencilere derinlemesine tanıtılacaktır. Her filmin sonunda öğrencilerin bir syir raporu yazması beklenmektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş
2 Virtuality Pierre-Paul Renders, Thomas in Love (2000)
3 Embodiment Ridley Scott, Blade Runner (1982) – Donna Haraway, Cyborg Manifesto, 1984
4 Embodiment Brandon Cronenberg, Antiviral (2012) – Gilles Deleuze and Felix Guattari, Body Without Organs, (1972)
5 Embodiment Mamoru Oshii, Ghost in Shell (1995) – Donna Haraway, Cyborg Manifesto, 1984
6 Simulacrum Carl Tibbett, Black Mirror White Christmas (2011) – Euros Lyn, Black Mirror: Fifteen Million Merits (2011) Baudrillard, Simulacra and Simulation, 1981
7 Hypertextuality Mike Figgis, Timecode (2000) – Gerard Genette, Narrative Discourse, 1983
8 Nonlinearity Tetsuya Nakashima, Confessions (2010)
9 Hybrid Spaces David Cronenberg, eXistenz (1999)
10 Locative Media and Augmented Reality Yohei Fukuda, Tokyo Gore School (2009)
11 Immediacy David Cronenberg, Videodrome (1983)
12 Online Communities Henry Joost and Ariel Schulman, Nerve, (2016)
13 Web 2.0 Henry Joost and Ariel Schulman, Catfish, (2010)
14 Blogosphere Brian Welsh, Black Mirror: The Entire History of You (2011) – Owen Harris, Black Mirror: San Junipero (2016)
15 Pervasive Computing Michael Goi, Megan is Missing (2011)
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
25
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
75
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
0
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
8
Proje
140
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
30

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Dijital medya ve sinema alanında eleştirel düşünebilme alışkanlığını geliştirmek
2 Sinema ve dijital medyanı temelini oluşturan teori, kavram ve fikirleri anlayabilmek ve tartışabilmek.
3 Sinema ve dijital medya alanındaki pratikleri yaratıcı bir süreç ve/veya bir iş süreci olarak anlamak ve bu süreçlere kültürel ve tarihsel perspektiflerden bakabilmek
4 Sinema ve dijital medyanın çok-disiplinli ve disiplinlerarası yapısı hakkında farkındalık kazanmak ve böylece çeşitli alanlarda iletişim kurabilen ve haraket eden dinamik, esnek profesyonel karakter geliştirmek.
5 Pratiğin kuramı ve kuramın pratiğinin biraradalığını esas alan bir anlayış geliştirmek.
6 İş etiğinin ve profesyonel etiğin normlarını gözetmek.
7 Kendini disipline etme, eleştirme ve yönetme becerilerini edinerek bireysel olarak ve bir takım içinde çalışabilmek.
8 Sinema ve dijital medya alanına ilişkin teknik ekipmanları ve bilgisayar yazılımlarını kullanabilecek temel bilgiye ve ileri düzey bilgisayar ve bilgi teknolojileri becerilerine sahip olmak.
9 Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medya alanındaki yeni teknolojiler, yeni yapım yöntemleri ve yeni medya endüstrileri ve yeni teoriler ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirmek ve kullanabilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest