İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Sinema ve Dijital Medya

 

Duyurular

Güncel duyuru bulunmamaktadır.

 

SOSYAL MEDYA


 

CDM 311 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Film Semineri: Gölgede Kalan Sinema III
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 311
Güz
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • Will be familiarized with experimental and creative works of cinema, video and new media arts.
  • • Will grow awareness in the diversity of cinema
  • • Will be able to understand these works in relation to the institutions and cultures that produced them
  • • Will be able to see these works in the context of their socio-cultural milieu
  • • Will be able to “see” these works as part of cinematic traditions of narrative, technique, and also as products of authorial styles
  • • Will be able to analyze and discuss the artistic film and new media works they will encounter
Tanımı

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Introduction - Film as Art
2 Early European Avant-Garde Hans Richter, Fernand Léger, Man Ray, Walter Ruttman, Rene Clair
3 American Avant-Garde Stan Brakhage, Hollis Frampton, Su Friedrich, Woody and Steina Vasulka, Guy Maddin, Maya Deren, Franz Zwartjes
4 The Art of TV Nam June Paik, Dara Birnbaum, Gary Hill, Bill Viola
5 Sound/Image and Rythm Claus Blume, Volker Schreiner, Marcel Odenbach, Michael Chion, Peter Kubelka
6 Found Footage/ Appropriated Material Bruce Conner, Peter Tscherkassky
7 From Cinema to Video Jean Luc Godard + Anne Marie Mieville
8 Feminist Film Carolee Schneeman, Chantal Akerman
9 Queer Cinema Barbara Hammer, Bruce La Bruce
10 Film and Performance Stellar, Abromowicthz, Miranda July, DV8
11 Cinema and Urbanism Patrick Keiller - Robinson in Ruins
12 Art of Documentary Agnes Varda, Werner Herzog
13 Representing the Other Trin T. Minh-Ha, Jean Rouch
14 The Long Take Abbas Kiarostami - Five, Nicolas Humbert & Werner Penzel - Middle of The Moment
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Hayward Gallery; Film as Film: Formal Experiment in Film, 1910-1975 Lewis Jacobs; Experimental Cinema in America Pavle Levi; Cinema by Other Means Michael O’Pray; Avant-Garde Film: Forms, Themes, and Passions
Diğer Kaynaklar UbuWeb: http://www.ubu.com\n\nZKM Archieves http://zkm.de/en/av?title_op=contains&title=&type=All&field_asset_video_list_category_value[]=workart&date_filter[min][year]=&date_filter[max][year]=&sort_bef_combine=field_asset_video_date_value+DESC A Kinetic History: The EAI Archives Online http://www.eai.org/webPageView.htm?id=700 Claus Blume http://see-this-sound.at/compendium/abstract/77 Dara Birnbaum - Kojak/Wang: https://vimeo.com/100239609

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
60
Çalıştay
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
0
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
8
Proje
1
140
Çalıştay
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
148

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Dijital medya ve sinema alanında eleştirel düşünebilme alışkanlığını geliştirmek X
2 Sinema ve dijital medyanı temelini oluşturan teori, kavram ve fikirleri anlayabilmek ve tartışabilmek. X
3 Sinema ve dijital medya alanındaki pratikleri yaratıcı bir süreç ve/veya bir iş süreci olarak anlamak ve bu süreçlere kültürel ve tarihsel perspektiflerden bakabilmek X
4 Sinema ve dijital medyanın çok-disiplinli ve disiplinlerarası yapısı hakkında farkındalık kazanmak ve böylece çeşitli alanlarda iletişim kurabilen ve haraket eden dinamik, esnek profesyonel karakter geliştirmek. X
5 Pratiğin kuramı ve kuramın pratiğinin biraradalığını esas alan bir anlayış geliştirmek. X
6 İş etiğinin ve profesyonel etiğin normlarını gözetmek.
7 Kendini disipline etme, eleştirme ve yönetme becerilerini edinerek bireysel olarak ve bir takım içinde çalışabilmek.
8 Sinema ve dijital medya alanına ilişkin teknik ekipmanları ve bilgisayar yazılımlarını kullanabilecek temel bilgiye ve ileri düzey bilgisayar ve bilgi teknolojileri becerilerine sahip olmak.
9 Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medya alanındaki yeni teknolojiler, yeni yapım yöntemleri ve yeni medya endüstrileri ve yeni teoriler ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirmek ve kullanabilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


HABERLER