CDM 302 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Film Yapımı II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 302
Bahar
4
4
6
12

Ön Koşul(lar)
  CDM 301 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu derste, klasik ders anlatımı, gösterimler, tartışmalar ve uygulama yoluyla gelişmiş dijital film yapımı öğretilecektir. Dersin odak noktasını, doğrusal olmayan ve etkileşimli anlatı formları oluşturmaktadır. Öğrenciler, yapım-öncesi, yapım ve yapım-sonrası becerilerini geliştirmeye devam ederken etkileşimli film, web belgeseli, video yerleştirme ve video haritalama gibi formatlarda yeni beceriler edinecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Fikirlerini, doğrusal ya da doğrusal olmayan görsel formatlara tercüme edebilecektir.
  • Doğrusal olmayan nitelikte bireysel bir hikâye anlatıcılığı eseri geliştirip üretebilecektir
  • Dijital film yapım tekniklerini uygulayabilecektir.
  • Etkileşimli hikâye anlatıcılığı yazılımlarını kullanabilecektir.
  • Geleneksel ve etkileşimli hikâye anlatıcılığı yaklaşımları arasındaki farkları kuramsal bir bakış açısıyla tanımlayabilecektir.
Tanımı Bu ders, Film Yapımı I dersinin devamı niteliğindedir. Dijital film yapımına ilişkin ders anlatımı ve gösterimlerden oluşmaktadır. Etkileşimli hikâye anlatıcılığına ve çeşitli dijital araç ve platformlara vurgu yapılacaktır. Ders kapsamında, hikâye geliştirmeye ve bir fikrin görsel, doğrusal olmayan dile tercüme edilmesine ilişkin ödev ve projeler yer almaktadır. Ayrıca, bireysel sunum, ödev ve dönem projesi yapılacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Döneme giriş
2 Bir hikâyeyi etkileşimli ve doğrusal olmayan biçimde anlatmak - Youtube end-screen’e giriş Lev Manovich, The Language of New Media, pp. xv-xxxvi, 27-48. The MIT Press, 2001.
3 Youtube end-screen çalışmasına devam Ödev teslimi
4 Final projesi için atölye çalışması
5 Flash/VPT (1. Tur) J. Aston, S. Gaudenzi & M. Rose - editors, i-Docs: The Evolving Practices of Interactive Documentary, pp. 191- 205. Wallflower Press, 2017.
6 Yapım
7 Yapım Ara sınav teslimi
8 Flash/VPT (2. Tur) - Final projesi için atölye çalışması
9 Yapım
10 Yapım
11 Final projesi için sunum VPT projesi teslim (uygulama)
12 Yapım
13 Yapım
14 Gösterim/Jüri Proje teslimi (taslak)
15 Dönemin değerlendirmesi Proje teslimi (final)
16 Dönemin değerlendirmesi

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar

The Complete Film Production Handbook, Eve Light Honthaner, Focal Press. 4th Edition, 2010. i-Docs: The Evolving Practices of Interactive Documentary, J. Aston, S. Gaudenzi & M. Rose - editors, Wallflower Press, 1st Edition, 2017. The Power Filmmaking Kit, Jason J. Tomaric, Focal Press, 1st Edition, 2008.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
1
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
8
128
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
60
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
35
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
327

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Dijital medya ve sinema alanında eleştirel düşünebilme alışkanlığını geliştirmek X
2 Sinema ve dijital medyanı temelini oluşturan teori, kavram ve fikirleri anlayabilmek ve tartışabilmek. X
3 Sinema ve dijital medya alanındaki pratikleri yaratıcı bir süreç ve/veya bir iş süreci olarak anlamak ve bu süreçlere kültürel ve tarihsel perspektiflerden bakabilmek X
4 Sinema ve dijital medyanın çok-disiplinli ve disiplinlerarası yapısı hakkında farkındalık kazanmak ve böylece çeşitli alanlarda iletişim kurabilen ve haraket eden dinamik, esnek profesyonel karakter geliştirmek. X
5 Pratiğin kuramı ve kuramın pratiğinin biraradalığını esas alan bir anlayış geliştirmek. X
6 İş etiğinin ve profesyonel etiğin normlarını gözetmek. X
7 Kendini disipline etme, eleştirme ve yönetme becerilerini edinerek bireysel olarak ve bir takım içinde çalışabilmek. X
8 Sinema ve dijital medya alanına ilişkin teknik ekipmanları ve bilgisayar yazılımlarını kullanabilecek temel bilgiye ve ileri düzey bilgisayar ve bilgi teknolojileri becerilerine sahip olmak. X
9 Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medya alanındaki yeni teknolojiler, yeni yapım yöntemleri ve yeni medya endüstrileri ve yeni teoriler ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirmek ve kullanabilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest