İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Sinema ve Dijital Medya

 

Duyurular

Güncel duyuru bulunmamaktadır.

 

SOSYAL MEDYA


 

CDM 301 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Film Yapımı I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 301
Güz
4
4
6
12

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Öğrencileri; radyo, TV, çevrimiçi ortam ve mobil araçlar gibi çeşitli medya mecralarında kullanılmak üzere dijital ortamda yenilikçi film yapımı ile tanıştırmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • Prodüksiyon ekibindeki görevler ve film üretiminin prensipleri hakkında eleştirel ve tutarlı bir genel bir fikre sahip olacaklardır.
  • • Medya piyasasının prensiplerine ilişkin eleştirel bir bakış açısı edineceklerdir.
  • • Prodüksiyon sürecindeki planlama ve finans teknikleri hakkında derin bir anlayışa sahip olacaklardır.
  • • Film endüstrisi içindeki farklı taraflar ile işbirliği konusunda karar verme becerilerini geliştireceklerdir.
  • • Fikir geliştirme konusunda uygun metodları bulma, seçme ve adapte etme becerilerini geliştireceklerdir.
  • • Renk düzeltme ve jenerik tasarımı gibi ileri kurgu araçlarını temel düzeyde kullanabileceklerdir.
Tanımı Prodüksiyona dayalı bir ortamda öğrenciler görselişitsel hikayeler geliştirme konusuna odaklanacaklardır. Öğrenciler yenilikçi film yapımıyla ilgili prodüksiyon ve iş modelleri hakkında fikir sahibi olacaklardır. Sinema profesyollenellerinin yaptığı seminer ve atölye çalışmaları, öğrencilere sanatsal eser ve araştırmaları için yardımcı olacak ve teknik bilgilerini güçlendirmelerini sağlayacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş
2 Hikaye anlatıcılığı ve görsel dil
3 Yapım planlama (bütçe, mekan ve oyuncu seçimi) Örnek bütçeler üzerinde çalışma, saha çalışması.
4 Yapım planlama (çekim senaryosu oluşturma)
5 Oyuncu yönetimi
6 Yönetmenlik ve sahneleme I
7 Yönetmenlik ve sahneleme II Sahneleme provası
8 Fikir geliştirme Profesyonel konuk
9 “Pitching” sunumu Profesyonel konuk
10 Da Vinci Resolve yazılımına giriş
11 İleri kurgu Mac laboratuvarı
12 Renk düzenleme Mac laboratuvarı
13 Jenerik tasarımı Mac laboratuvarı
14 Proje çalışması: Yapıma devam
15 Proje çalışması: Kaba kurgular Gösterim
16 Dönemin değerlendirmesi

 

Dersin Kitabı 1)Cleve, Bastian, Film Production Management, Focal Press, 2005. 2)Grove, Elliot. Raindance Producers' Lab LoToNo Budget Filmmaking, Focal Press, 2004
Diğer Kaynaklar 1)Rabiger, Michael. Directing, Focal Press, 2007 2)Rabiger, Michael. Developing Story Ideas, Focal Press, 2005

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
1
30
Çalıştay
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
15
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
8
128
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
33
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
21
Proje
1
75
Çalıştay
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
338

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Dijital medya ve sinema alanında eleştirel düşünebilme alışkanlığını geliştirmek X
2 Sinema ve dijital medyanı temelini oluşturan teori, kavram ve fikirleri anlayabilmek ve tartışabilmek. X
3 Sinema ve dijital medya alanındaki pratikleri yaratıcı bir süreç ve/veya bir iş süreci olarak anlamak ve bu süreçlere kültürel ve tarihsel perspektiflerden bakabilmek X
4 Sinema ve dijital medyanın çok-disiplinli ve disiplinlerarası yapısı hakkında farkındalık kazanmak ve böylece çeşitli alanlarda iletişim kurabilen ve haraket eden dinamik, esnek profesyonel karakter geliştirmek. X
5 Pratiğin kuramı ve kuramın pratiğinin biraradalığını esas alan bir anlayış geliştirmek. X
6 İş etiğinin ve profesyonel etiğin normlarını gözetmek. X
7 Kendini disipline etme, eleştirme ve yönetme becerilerini edinerek bireysel olarak ve bir takım içinde çalışabilmek. X
8 Sinema ve dijital medya alanına ilişkin teknik ekipmanları ve bilgisayar yazılımlarını kullanabilecek temel bilgiye ve ileri düzey bilgisayar ve bilgi teknolojileri becerilerine sahip olmak. X
9 Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medya alanındaki yeni teknolojiler, yeni yapım yöntemleri ve yeni medya endüstrileri ve yeni teoriler ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirmek ve kullanabilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


HABERLER