CDM 301 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Film Yapımı I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 301
Güz
4
4
6
12

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilere klasik ders anlatımı, gösterimler, tartışma ve hem stüdyoda hem de sahada yapılacak uygulamalı alıştırmalar yoluyla dijital film yapımına ilişkin gelişmiş beceriler öğretilecektir. Dersin odağında, yapım-öncesi, yapım ve yapım-sonrası aşamalarına ilişkin gelişmiş becerilerin tanıtılması ve pekiştirilmesi yer almaktadır. Bunun yanısıra öğrenciler, sinema bağlamında görsel dilin ve anlatısal hikayeciliğin teorik düzeyde anlaşılması konusunda yönlendirilecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Planlama, yönetim, işbirliği ve iş bölümü gibi en iyi film yapım uygulamalarını icra edebilecektir.
  • Fikir geliştirmeden son çıktıya kadar film yapım sürecinin tamamını tanımlayabilecektir..
  • Medya yapımının farklı prensiplerini kullanarak işbirliği sorunlarına ilişkin karar verme araçlarını komuta edebilecektir
  • Dijital film yapımına ilişkin teknik becerilerini kanıtlayabilecektir.
  • Görsel hikaye anlatıcılığında kullanılan çeşitli tekniklerini analiz edebilecektir
Tanımı CDM 301, klasik ders anlatımı, belirli konularda gösterimler ve uygulamalı öğretim yoluyla dijital film yapımına ilişkin çeşitli teknik ve becerilerin gösterildiği bir stüdyo dersidir. Dersin kapsamında, hikaye geliştirme ve fikir ve kavramların görsel dile çevirilmesine ilişkin biriysel ödevler yer almaktadır. Yanı sıra, öğrenciler tarafından geliştirilen bir sahnenin çekileceği bir grup sınavı olacaktır. Ayrıca, sınıf içi sunumlar, ödevler ve bir yapım-sonrası ödevi bulunmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş Teslim: Film sahnesi ve tartışma
2 Hikaye anlatıcılığı ve görsel dil
3 Fikir geliştirme ve araştırma Teslim: Araştırma
4 Sunum
5 Yapım-öncesi
6 İleri kamera çalışması (Blackmagic atölyesi)
7 Oyunca seçimi Ödev: Çekim senaryosu ve araştırma
8 Oyuncu yönetimi
9 Ses
10 Işık Ödev: Yapım dosyası
11 Sahne çekimi
12 Yapım-sonrası: İleri kurgu Teslim: Ham görüntüler
13 Yapım-sonrası: Renk Teslim: Kaba kurgu
14 Yapım-sonrası: Son çıktı
15 Final projelerinin gösterimi Teslim: Son çıktılar
16 Dönemin değerlendirmesi

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar

The Complete Film Production Handbook, Eve Light Honthaner, Focal Press. 4th Edition, 2010. The Power Filmmaking Kit, Jason J. Tomaric, Focal Press, 1st Edition, 2008.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
1
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
7
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
8
128
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
25
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
30
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
323

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Dijital medya ve sinema alanında eleştirel düşünebilme alışkanlığını geliştirmek X
2 Sinema ve dijital medyanı temelini oluşturan teori, kavram ve fikirleri anlayabilmek ve tartışabilmek. X
3 Sinema ve dijital medya alanındaki pratikleri yaratıcı bir süreç ve/veya bir iş süreci olarak anlamak ve bu süreçlere kültürel ve tarihsel perspektiflerden bakabilmek X
4 Sinema ve dijital medyanın çok-disiplinli ve disiplinlerarası yapısı hakkında farkındalık kazanmak ve böylece çeşitli alanlarda iletişim kurabilen ve haraket eden dinamik, esnek profesyonel karakter geliştirmek. X
5 Pratiğin kuramı ve kuramın pratiğinin biraradalığını esas alan bir anlayış geliştirmek. X
6 İş etiğinin ve profesyonel etiğin normlarını gözetmek. X
7 Kendini disipline etme, eleştirme ve yönetme becerilerini edinerek bireysel olarak ve bir takım içinde çalışabilmek. X
8 Sinema ve dijital medya alanına ilişkin teknik ekipmanları ve bilgisayar yazılımlarını kullanabilecek temel bilgiye ve ileri düzey bilgisayar ve bilgi teknolojileri becerilerine sahip olmak. X
9 Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medya alanındaki yeni teknolojiler, yeni yapım yöntemleri ve yeni medya endüstrileri ve yeni teoriler ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirmek ve kullanabilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest