CDM 212 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Film Semineri: Gölgede Kalan Sinema II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 212
Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencileri sinema tarihinde önemli yer tutan ama ticari sinema çerçevesinde görünürlüğü az olan filmlerle tanıştırmak, öğrencilerin sinema kültürü edinmesini sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • önemli sinema örneklerini tanıyacaklardır,
  • sinemanın çeşitliliği konusunda farkındalık geliştireceklerdir,
  • sinemayı onu üreten kurumsal yapılarla ilişki içinde anlayacaklardır,
  • filmleri içinde üretildikleri sosyo-kültürel ortam bağlamında analiz edebileceklerdir,
  • filmleri sinemasal anlatı, teknik ve üslup gelenekleriyle ilişki içinde değerlendirebileceklerdir,
  • gördükleri filmlerle ilişkilenebilecek, onları tartışabileceklerdir
Tanımı Bu ders SDM bölümünün dört derslik bir zorunlu ders dizisinin ikincisidir. Öğrencileri ticari sinema çerçvesinde görünürlüğü düşük olan ama film tarihi ve kültürü açışından önem taşıyan filmlerle tanıştırır. Gösterilecek olan filmler arasında erken dönem sinema (sessiz filmler, ilk anlatı filmleri), ulusal sinema, Amerikan bağımsız sineması, 20. Yüzyıl Avrupa’sı sinema akımları, dünya sineması (Yeni Asya sineması, İran sineması) örneklerinin yanısıra kadın sineması, manga ve anime örnekleri de vardır. Film gösterimleri ve derste filmler üzerine yapılacak tartışmaları, film analizi yazma egzersizleri takip edecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Agnes Varda Cleo from 5 to 7 (1962)
3 Robert Bresson Pickpocket (1959) Decide on Midterm Paper Topic (Mar 3)
4 Michelangelo Antonioni Blow-up (1966)
5 Postmodern Masallar Jean Jacques Beineix, Diva (1981) (117 min)
6 “Gerçek sinema”dan “Film Denemesi”ne Chris Marker, Sans Soleil (1983) (100 min) Decide on Final Paper Topic (Mar 24)
7 Amerikan bağımsız sineması Jim Jarmusch, Stranger than Paradise (1984) SUBMIT MIDTERM PAPER (March 31)
8 İran sineması Abbas Kiarostami, Close-up (1990) (98 min)
9 Yeni Asya Sineması Wong Kar-Wai, Chungking Express (1994) (102 min)
10 Kadın Sineması Doris Dörrie, Keiner liebt mich (1994) (104 min)
11 Aki Kaurismaki Drifting Clouds (1996) (92 min)
12 Discuss Final Papers (May 2) May 1: NO CLASS
13 Manga & Anime Mamoru Oshii, Ghost in the Shell 2: Innocence (2004)
14 Overview
15 Evaluation SUBMIT FINAL PAPER (May 24)
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar

Geoffrey Nowell-Smith, The Oxford History of World Cinema. Oxford University Press. 1999.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
50
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
25
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Dijital medya ve sinema alanında eleştirel düşünebilme alışkanlığını geliştirmek X
2 Sinema ve dijital medyanı temelini oluşturan teori, kavram ve fikirleri anlayabilmek ve tartışabilmek. X
3 Sinema ve dijital medya alanındaki pratikleri yaratıcı bir süreç ve/veya bir iş süreci olarak anlamak ve bu süreçlere kültürel ve tarihsel perspektiflerden bakabilmek X
4 Sinema ve dijital medyanın çok-disiplinli ve disiplinlerarası yapısı hakkında farkındalık kazanmak ve böylece çeşitli alanlarda iletişim kurabilen ve haraket eden dinamik, esnek profesyonel karakter geliştirmek. X
5 Pratiğin kuramı ve kuramın pratiğinin biraradalığını esas alan bir anlayış geliştirmek. X
6 İş etiğinin ve profesyonel etiğin normlarını gözetmek.
7 Kendini disipline etme, eleştirme ve yönetme becerilerini edinerek bireysel olarak ve bir takım içinde çalışabilmek. X
8 Sinema ve dijital medya alanına ilişkin teknik ekipmanları ve bilgisayar yazılımlarını kullanabilecek temel bilgiye ve ileri düzey bilgisayar ve bilgi teknolojileri becerilerine sahip olmak.
9 Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medya alanındaki yeni teknolojiler, yeni yapım yöntemleri ve yeni medya endüstrileri ve yeni teoriler ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirmek ve kullanabilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest