CDM 212 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Film Semineri: Gölgede Kalan Sinema II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 212
Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders, öğrencileri sinema tarihinde önemli bir yeri olan ancak ticari sinema çerçevesinde görünürlüğü düşük olan filmlerle tanıştırmayı ve öğrencilere film kültürü vermeyi amaçlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • önemli sinema örneklerini tanımlayabilecekler,
  • izledikleri filmleri tartışabilecekler,
  • filmleri sinema tarihindeki yerlerine göre sınıflandırabilecekler,
  • filmleri, içinde üretildikleri kurumsal çerçevenin yapısını göz önünde bulundurarak karşılaştırabilecekler,
  • filmleri sosyo-kültürel bağlamlarında analiz edebilecekler,
  • farklı sinema geleneklerini anlatı, teknik, eser sahibi üslupları açısından karşılaştırabileceklerdir.
Tanımı Bir dizi dersin ikincisi olan bu derste, öğrencilere film kültürü vermek için elzem olan filmler gösterilir tanıtılır ve tartışılır. Ders, kanonik, deneysel, erken dönem avangard (ticari ve gayrı ticari) sinema örnekleri ile Avrupa sanat sinemasını kapsar. Öğrencilerden derse okumaları yapmış olarak gelmeleri beklenir. Değerlendirme öğrencilerin dönem içinde teslim edeceği dört yazılı ödev (film değerlendirmesi) üzerinden yapılır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Avrupa Sanat Sineması Film gösterimi Blow up, Michelangelo Antonioni (1966) (111 dk) Marsha Kinder “Antonini in Transit” Sight and Sound; Summer 1967; 36/3; pp. 132-137. Carey Harrison “Two Films (2): Blow-Up” Sight and Sound; Spring 1967; 36/2; pp. 60-62.
3 Yol Filmleri Film gösterimi Wim Wenders - Alice in the Cities (1974) (110 dk) John Pym “The Road from Wuppertal” Sight and Sound; Fall 1984; 53, 4; pg. 244.
4 Deneme Film Film gösterimi Sans Soleil, Chris Marker (1983) (103 dk) Terence Rafferty “Marker Changes Trains” Sight and Sound; Fall 1984; 53/4; pp. 284-288.
5 Hollywood-Olmayan: Amerikan Bağımsız Sineması Film gösterimi Jim Jarmusch - Stranger than Paradise (1984) (89 dk) Richard Linnett “As American as You Are: Jim Jarmusch and Stranger than Paradise” Cinéaste, Vol. 14, No. 1 (1985), pp. 26-28.
6 Queer Sinema Film gösterimi Orlando, Sally Potter (1992) (94 dk) Suzanne Ferriss and Kathleen Waites “Unclothing Gender: The Postmodern Sensibility in Sally Potter's ‘Orlando’” Literature/Film Quarterly, Vol. 27, No. 2 (1999), pp. 110-115. ÖDEV 1 TESLİMİ
7 Fransız Yeni Yeni Dalga / Cinéma du Look Film gösterimi Diva, Jean-Jacques Beineix (1981) (123 dk) Martyn Auty “Diva” Sight and Sound; Fall 1982; 51/4; p. 298. David Russell “Two or Three Things We Know About Beineix” Sight and Sound; Winter 1989; 59/1; pp. 42-47.
8 LA Noir Film gösterimi Blue Velvet, David Lynch (1986) (120 dk) David Chute “Out to Lynch” Film Comment, Vol. 22, No. 5 (September-October 1986), pp. 32-35. ÖDEV 2 TESLİMİ
9 Yeni İran Sineması Film gösterimi Close-up, Abbas Kiarostami (1990) (98 dk) Hamid Naficy “Iranian Cinema” in The Oxford History of World Cinema, G. Nowell-Smith (Ed), Oxford University Press, 1996, pp. 672-678. Farah Nayeri, “Iranian Cinema: What happened in between” Sight and Sound, Dec 1, 1993; 3/12; pp. 26-28.
10 Yeni Asya Sineması Film gösterimi Chunking Express, Wong Kar Wai (1994) (102 dk) Tony Rayns “Chungking Express / Chongqing Senlin” Sight and Sound; Sep 1, 1995; 5/9; pp. 47-48. ÖDEV 3 TESLİMİ
11 Kadın Sineması Film gösterimi Thelma and Louise, Ridley Scott (1991) (130 dk) Manohla Dargis “Roads to freedom” Sight and Sound; Jul 1, 1991; 1/3; pp. 14-18.
12 Kuzey Avrupa Farsı Film gösterimi Drifting Clouds, Aki Kaurismaki (1996) (96 dk) Jonathan Romney “Last Exit to Helsinki: The Bleak Comedic Genius of Aki Kaurismaki, Finland’s finest” Film Comment, Vol. 39, No. 2 (MARCH/APRIL 2003), pp. 43-45, 47. ÖDEV 4 TESLİMİ
13 Göçmen ve Diyaspora Sineması Film gösterimi Head-On, Fatih Akın (2006) (123 dk) Daniela Berghahn “No place like home? Or impossible homecomings in the films of Fatih Akin” New Cinemas: Journal of Contemporary Film Volume 4 Number 3, 2006, pp. 141-157.
14 Dersin gözden geçirilmesi
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Dersin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar

Geoffrey Nowell-Smith, The Oxford History of World Cinema. Oxford University Press. 1999.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
80
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Dijital medya ve sinema alanında eleştirel düşünebilme alışkanlığını geliştirmek X
2 Sinema ve dijital medyanı temelini oluşturan teori, kavram ve fikirleri anlayabilmek ve tartışabilmek. X
3 Sinema ve dijital medya alanındaki pratikleri yaratıcı bir süreç ve/veya bir iş süreci olarak anlamak ve bu süreçlere kültürel ve tarihsel perspektiflerden bakabilmek X
4 Sinema ve dijital medyanın çok-disiplinli ve disiplinlerarası yapısı hakkında farkındalık kazanmak ve böylece çeşitli alanlarda iletişim kurabilen ve haraket eden dinamik, esnek profesyonel karakter geliştirmek. X
5 Pratiğin kuramı ve kuramın pratiğinin biraradalığını esas alan bir anlayış geliştirmek. X
6 İş etiğinin ve profesyonel etiğin normlarını gözetmek.
7 Kendini disipline etme, eleştirme ve yönetme becerilerini edinerek bireysel olarak ve bir takım içinde çalışabilmek. X
8 Sinema ve dijital medya alanına ilişkin teknik ekipmanları ve bilgisayar yazılımlarını kullanabilecek temel bilgiye ve ileri düzey bilgisayar ve bilgi teknolojileri becerilerine sahip olmak.
9 Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medya alanındaki yeni teknolojiler, yeni yapım yöntemleri ve yeni medya endüstrileri ve yeni teoriler ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirmek ve kullanabilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest