CDM 202 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hareketli Görüntülerin Kuram ve Pratiği II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 202
Bahar
2
4
4
8

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Öğrencileri Film dili ile tanıştırmak. Öğrencileri, çeşitli görselişitsel medyalara ait haraketli görüntü yapımına ilişkin tüm süreçlere dahil etmek. Öğrencilerin, çerçeveleme, kompozisyon, ışık, renk, kamera haraketleri, kurgu, grafik/tipografi, ses ve müzik konularında bir anlayış geliştirmelerine yardımcı olmak. Yaratıcı süreci açığa çıkararak öğrencilerin kendi fikir ve metodlarını geliştirmelerini sağlamak. Film ve dijital medya yapımı için gerekli olan işbirliği hassassiyetini teşvik etmek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dijital Medya yaratıcılığı, yazma, görsellleştirme ve imaj oluşturma konularında fikir geliştirme ve yaratıcı düşünme yöntemleri hakkında sağlam bir bilgi temeline ve derin bir anlayışa sahip olacaklardır.
  • Herhangi bir yaratıcı üretim aşamasına dair genel fikir sahibi olacaklardır.
  • Medya üretimindeki farklı ifade formları ile bunların kullanım prensipleri konusuna hakim olacaklardır.
  • Mesaj yapılandırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
  • Önceden belirlenmiş bir problemi çözme konusunda farklı yaratıcı yöntemleri bulabilecek, seçebilecek ve uygulayabileceklerdir.
  • İfade formlarını bağımsızca uygulayabilecek, mesaj öğelerini tasarlayabilecek, mesajı yapılandırıp tamamlayacak ve doğrulayabileceklerdir.
  • Diyalog kültürünün temellerini kullanabilecek, kendi fikirlerini savunurken başkalarının fikirlerine saygı duyacaklardır.
  • Bireysel olarak ya da çiftler ve küçük gruplar halinde katılacakları tartışmalar ve alacakları yorumlarla disiplinler arası işbirliği ve diyalog kültürü becerilerini geliştirip besleyeceklerdir.
Tanımı Bu ders, Haraketli Görüntülerin Kuram ve Pratiği I dersinin devamıdır. Öğrencilerin projelerinin çeşitli aşamalarındaki deneyimler konusunda farkındalık kazanmaları üzerinde özellikle durulacaktır. Tasarım ve prodüksiyona dair yaratıcılık ile geleneksel problem çözme yöntemleri arasındaki gerilime özel yer verilecektir. Dönem sonunda öğrenciler görselişitsel bir projeyi tamamlayıp sunacaklardır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş
2 Konsept geliştirme
3 Tarih, hafıza ve medya semineri I Misafir öğretim üyesinin sağlayacağı okuma materyalleri
4 Tarih, hafıza ve medya semineri II Misafir öğretim üyesinin sağlayacağı okuma materyalleri
5 Tarih, hafıza ve medya semineri III Misafir öğretim üyesinin sağlayacağı okuma materyalleri. 1. ödevin teslimi
6 Dijital Sinematografi I
7 Dijital Sinematografi II Kamera atölyesi
8 Dijital Sinematografi III “Pitching” sunumları
9 Film yapımında dijital işakışı 2. ödevin teslimi
10 Sinema için aydınlatma I
11 Sinema için aydınlatma II
12 Proje çalışması I Ham görüntüler
13 Proje çalışması II Kaba kurgu
14 Dönemin değerlendirmesi Filmlerin gösterimi
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı 1)Herbert Zettl Sight, Sound, Motion: Applied Media Aesthetics. 2)Nöel Burch (1981) Theory of Film Practice Princeton University Press 3)David Bordwell ve Kriston Thompson (2010) Film Art: An Introduction McGrawHill
Diğer Kaynaklar 1)Arijon, Daniel. Grammar of the Film Language, SilmanJames Press, 1991 2)Mascelli, Joseph V. The five C’s of Cinematography, SilmanJames Press, 1998 3)American Cinematographer Video Manual

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
15
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
6
96
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
Proje
1
54
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
222

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Dijital medya ve sinema alanında eleştirel düşünebilme alışkanlığını geliştirmek X
2 Sinema ve dijital medyanı temelini oluşturan teori, kavram ve fikirleri anlayabilmek ve tartışabilmek. X
3 Sinema ve dijital medya alanındaki pratikleri yaratıcı bir süreç ve/veya bir iş süreci olarak anlamak ve bu süreçlere kültürel ve tarihsel perspektiflerden bakabilmek X
4 Sinema ve dijital medyanın çok-disiplinli ve disiplinlerarası yapısı hakkında farkındalık kazanmak ve böylece çeşitli alanlarda iletişim kurabilen ve haraket eden dinamik, esnek profesyonel karakter geliştirmek. X
5 Pratiğin kuramı ve kuramın pratiğinin biraradalığını esas alan bir anlayış geliştirmek. X
6 İş etiğinin ve profesyonel etiğin normlarını gözetmek. X
7 Kendini disipline etme, eleştirme ve yönetme becerilerini edinerek bireysel olarak ve bir takım içinde çalışabilmek. X
8 Sinema ve dijital medya alanına ilişkin teknik ekipmanları ve bilgisayar yazılımlarını kullanabilecek temel bilgiye ve ileri düzey bilgisayar ve bilgi teknolojileri becerilerine sahip olmak. X
9 Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medya alanındaki yeni teknolojiler, yeni yapım yöntemleri ve yeni medya endüstrileri ve yeni teoriler ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirmek ve kullanabilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest