İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Sinema ve Dijital Medya

 

Duyurular

Güncel duyuru bulunmamaktadır.

 

SOSYAL MEDYA


 

CDM 201 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hareketli Görüntülerin Kuram ve Pratiği I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 201
Güz
2
4
4
8

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Film dili ile öğrencileri tanıştırmak. Öğrencileri, çeşitli görselişitsel medyalara ait haraketli görüntü yapımına ilişkin tüm süreçlere dahil etmek. Öğrencilerin, çerçeveleme, kompozisyon, ışık, renk, kamera haraketleri, kurgu, grafik/tipografi, ses ve müzik konularında bir anlayış geliştirmelerine yardımcı olmak. Yaratıcı süreci açığa çıkararak öğrencilerin kendi fikir ve metodlarını geliştirmelerini sağlamak. Film ve dijital medya yapımı için gerekli olan işbirliği hassasiyetini teşvik etmek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Film diline aşinalık kazanacaklardır.
  • Araştırma, planlama, prova, prodüksiyon ve post- prodüksiyon aşamaları üzerinden yapım sürecini ve bunun diğer görsel ve sinemasal medyalarla olan ilişkisini anlayıp uygulayabileceklerdir.
  • Kavram raporu, önerge ve senaryo yazımı için gerekli olan yazma becerilerini geliştireceklerdir.
  • Dijital prodüksiyon ve post prodüksiyon ekipmanlarını kullanmayı öğrenecekler ve teknik becerilerini geliştireceklerdir.
  • Sinema estetiği ile sinema ve dijital medyayı yaratıcı mecralar olarak anlayıp bu çerçevede değerlendireceklerdir.
  • Takım çalışmasında farklı görevler alabilmeyi öğrenecekler, bunun yanı sıra kendilerinin ve diğer kişilerin çalışmaları hakkında fikir yürütebileceklerdir.
  • Görsel formların yaratımı ile entelektüel gelişimlerini ifade edebileceklerdir.
Tanımı Bu ders öğrencilere film ve televizyon dilini tanıtmak ve öğrencilerin önprodüksiyon, prodüksiyon ve postprodüksiyon aşamalarına dahil olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Ders, çerçeveleme, kompozisyon, ışık, renk, kamera haraketleri, kurgu, grafik/tipografi, ses ve müzik gibi geniş yelpazedeki konulara yer verecektir. Dersin modüler yapısı, akademisyenler ve endüstriden profesyonellerle işbirliği kurarak konuya farklı bakış açılarından yaklaşılmasını sağlayacaktır. Form ve içerik bir bütün şeklinde ele alınarak, hem standart uygulamalar hem de alışılagelmemiş biçimsel yöntemler eleştirel bir şekilde incelenecek, teori pratikle bir araya getirilerek idelojik etki ve çıkarım konuları özelllikle vurgulanacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş
2 Videografi I: Kamera nasıl çalışır?
3 Videografi II: Objektifler ve kompozisyon Ödev I: Kameraman egzersizi
4 Videografi III: Görsel dil ve tasarım
5 Görsel hikaye anlatıcılığı
6 Hareketsiz görüntülerle anlatmak Ödev II: Foto-hikaye
7 Kurgunun temel ilkeleri
8 Kurgulu çekim Ödev III: Kurgulu çekim çalışması
9 Dijital kurguya giriş (kodek, sensör ve formatlar)
10 Da Vinci Resolve yazılımına giriş
11 Temel kurgu teknikleri
12 Bitirme ve çıktı alma Ödev IV: Post-prodüksiyon
13 Proje çalışması: Yapım
14 Proje çalışması: Kaba kurgular
15 Gösterimler Proje teslimi
16 Dersin değerlendirmesi

 

Dersin Kitabı Herbert Zettl Sight, Sound, Motion: Applied Media Aesthetics, Nöel Burch (1981) Theory of Film Practice Princeton University Press, David Bordwell ve Kriston Thompson (2010) Film Art: An Introduction McGrawHill
Diğer Kaynaklar Arijon, Daniel. Grammar of the Film Language, SilmanJames Press, 1991, Mascelli, Joseph V. The five C’s of Cinematography, SilmanJames Press, 1998, American Cinematographer Video Manual, Block, Bruce. The Visual Story, Creating the Visual Structure of Fim, TV, and Digital Media, Focal Press, 2008

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
60
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
25
Çalıştay
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
13
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
6
96
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
218

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Dijital medya ve sinema alanında eleştirel düşünebilme alışkanlığını geliştirmek X
2 Sinema ve dijital medyanı temelini oluşturan teori, kavram ve fikirleri anlayabilmek ve tartışabilmek. X
3 Sinema ve dijital medya alanındaki pratikleri yaratıcı bir süreç ve/veya bir iş süreci olarak anlamak ve bu süreçlere kültürel ve tarihsel perspektiflerden bakabilmek X
4 Sinema ve dijital medyanın çok-disiplinli ve disiplinlerarası yapısı hakkında farkındalık kazanmak ve böylece çeşitli alanlarda iletişim kurabilen ve haraket eden dinamik, esnek profesyonel karakter geliştirmek. X
5 Pratiğin kuramı ve kuramın pratiğinin biraradalığını esas alan bir anlayış geliştirmek. X
6 İş etiğinin ve profesyonel etiğin normlarını gözetmek. X
7 Kendini disipline etme, eleştirme ve yönetme becerilerini edinerek bireysel olarak ve bir takım içinde çalışabilmek. X
8 Sinema ve dijital medya alanına ilişkin teknik ekipmanları ve bilgisayar yazılımlarını kullanabilecek temel bilgiye ve ileri düzey bilgisayar ve bilgi teknolojileri becerilerine sahip olmak. X
9 Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medya alanındaki yeni teknolojiler, yeni yapım yöntemleri ve yeni medya endüstrileri ve yeni teoriler ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirmek ve kullanabilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


HABERLER