İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Sinema ve Dijital Medya

 

Duyurular

Güncel duyuru bulunmamaktadır.

 

SOSYAL MEDYA


 

CDM 101 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sesler, Görüntüler, Kültürler I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 101
Güz
2
2
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere ses ve görüntülere ilişkin temel bir kavrayış kazandırmayı amaçlar. Konularına genelde ses ve görüntünün kültürel farklılık bağlamında yaklaşmayı benimser.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Görsel-işitsel dünyaya ilişkin temel kavram ve kuramlarla tanışmış olacaklar
  • Dersin konularına yönelik olarak entelektüel merak ve eleştirel düşünme alışkanlıklarını geliştirmiş, güçlendirmiş olacaklar
  • Üniversite ve toplumun bireyleri olma yönünde pratikler gerçekleştirecekler, takım üyeleri olarak çalışacaklar ve işbirlikleri yürütecekler
  • “Öteki” olan ilişkilerini sorgulayabilecekler
Tanımı Bu ders, görünen ve işitilen dünyayı nasıl algıladığımızı, ses ve görüntüler yoluyla kendimizi nasıl tanıdığımızı, tanımladığımızı eleştirel bir biçimde sorgulamakla başlar. Sonra, “haz”, “dikizcilik”, “özdeşleşme” gibi temel sinemasal deneyimler üzerinde durur. Günümüzün “gösteri toplumu” kavramı bu ders için özel öenm taşır. Öğrencilerden tartışılan konularla ilgili blog tutmaları, facebook girişleri yapmaları, böylelikle ele alınan konularla kişisel bir temas kurmaları istenecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Basic Concepts: Images, sounds and cultures Walter Ong; Orality & Literacy Dennis Schmandt-Besserat; The Earliest Precursors of Writing
2 From Print Cultures to Moving Images Martin Jay - Scopic Regimes of Modernity John Berger - Excerpts from “Ways of Seeing” (video) David Hockney; A Day On the Grand Canal with the Emperor of China (video)
3 Signs: The Making of Meaning Marita Sturken and Lisa Cartwright, “Practices of Looking: Images, Power, and Politics Arthur Asa Berger; “Media Analysis Techniques - Semiotic Analysis” 1st Blackboard entry DUE (response to Ways of Seeing)
4 Representation Roland Barthes, “Rhetoric of the Image.” Stuart Hall, Representation and the Media (video) Last day to announce groups and project theme
5 Visual Methodologies Gillian Rose, Ch. 1: Researching Visual Materials 2nd Blackboard entry DUE (one image one paragraph: visual analysis)
6 Culture Adorno & Horkheimer - “Culture Industry: Enlightenment as Mass Deception” Dick Hebdige; “From Culture to Hegemony” Raymond Williams “Culture” in Keywords Media Education Foundation; Money for Nothing (video) Last day to announce individual visual essay theme
7 Identity and other 1 Timothy Mitchell, Orientalism and the Exhibionary Order Edward Said - On Orientalism (video) Jack Shaheen - Reel Bad Arabs (video) 3rd Blackboard entry DUE (response to Money for Nothing)
8 Identity and other 2 Sanjukta Ghosh; "Con-fusing" Exotica: producing India in Advertising Richard Dyer; Stereotyping Discussion on group projects (Nov 19)
9 Body, race, gender, representation Sut Jhally - Codes of Gender: Identity and Performance in Pop Culture Zola Maseko - The Life and Times of Sara Baartman 4th Blackboard entry DUE (one image one paragraph: stereotyping)
10 Pleasures of spectatorship Laura Mulvey, "Visual Pleasure and Narrative Cinema" Rear Window (Alfred Hitchcock, 1954) Peeping Tom (Michael Powell)
11 Narrative: History and Memory Simon Grimon-Perez; D-I-A-L History Cindy Sherman - Untitled Film Stills Sadie Benning - Early Videos 5th Blackboard entry DUE (response to Peeping Tom)
12 Cinema and electronic media Werner Nekes - Film Before Film (video) PBS - American Cinema - Episode 7: The Studio System (video) Group Project DUE (Dec 17)
13 City as media: street photography Robert Frank, The Americans (1958) Finding Vivian Maier
14 Seeing and Hearing: Sound Image Arseny Avraamov; “Symphony of Sirens” (audio) Dziga Vertov – Radio-Ear / Radio-Pravda (audio)
15 Overview
16 Presentation and Discussion of Final Projects Final Project DUE

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Çalıştay
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
3
Proje
1
23
Çalıştay
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
99

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Dijital medya ve sinema alanında eleştirel düşünebilme alışkanlığını geliştirmek X
2 Sinema ve dijital medyanı temelini oluşturan teori, kavram ve fikirleri anlayabilmek ve tartışabilmek. X
3 Sinema ve dijital medya alanındaki pratikleri yaratıcı bir süreç ve/veya bir iş süreci olarak anlamak ve bu süreçlere kültürel ve tarihsel perspektiflerden bakabilmek X
4 Sinema ve dijital medyanın çok-disiplinli ve disiplinlerarası yapısı hakkında farkındalık kazanmak ve böylece çeşitli alanlarda iletişim kurabilen ve haraket eden dinamik, esnek profesyonel karakter geliştirmek. X
5 Pratiğin kuramı ve kuramın pratiğinin biraradalığını esas alan bir anlayış geliştirmek. X
6 İş etiğinin ve profesyonel etiğin normlarını gözetmek. X
7 Kendini disipline etme, eleştirme ve yönetme becerilerini edinerek bireysel olarak ve bir takım içinde çalışabilmek. X
8 Sinema ve dijital medya alanına ilişkin teknik ekipmanları ve bilgisayar yazılımlarını kullanabilecek temel bilgiye ve ileri düzey bilgisayar ve bilgi teknolojileri becerilerine sahip olmak. X
9 Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medya alanındaki yeni teknolojiler, yeni yapım yöntemleri ve yeni medya endüstrileri ve yeni teoriler ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek. X
11 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirmek ve kullanabilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


HABERLER